Welsh poetry -- 20th century

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh poetry -- 20th century

Equivalent terms

Welsh poetry -- 20th century

Associated terms

Welsh poetry -- 20th century

47 Results for Welsh poetry -- 20th century

47 results directly related Exclude narrower terms

Brythonydd Papers,

 • GB 0210 BRYYDD
 • Fonds
 • [early 18th century]-1952 (accumulated [1891x1952]) /

Papers of Brythonydd and others, [early 18th century]-1952, comprising essays and notes on Teifiside history, 1902-1909; notes on sermons and lectures; diaries, 1906-1923; transcripts of various historical, literary and religious material includin...

Williams, D. Pryse (David Pryse), 1878-1952

Cerddi 'Cerddwyson',

 • NLW MSS 22861iB & iiE.
 • File
 • 1900-1936, 1991.

A notebook (MS 22861iB) mainly containing pasted-in newspaper cuttings of poems in Welsh by David Morgan ('Cerddwyson', 1862-1935), Merthyr Tudful, composed between 1900 and 1929, with manuscript additions. Items found loose inside the v...

Morgans, David, Cerddwyson, 1862-1935.

Cerddi Iwan Llwyd

 • NLW ex 2073
 • File
 • 2000

Allbrintiau o bedair ar ddeg o gerddi a gyfansoddwyd gan Iwan Llwyd ar gyfer arddangosfa, 8 Ebrill-30 Medi 2000, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, i ddathlu chwecanmlwyddiant dechrau gwrthryfel Owain Glyn Dŵr. Fe'u cyhoeddwyd yn Owain Glyn Dŵr...

Llwyd, Iwan, 1957-

Dail Pren gan Waldo Williams,

 • NLW MS 23706C.
 • File
 • [1956]

Twelve holograph poems by Waldo Williams, [1956] (ff. 1-10), written down from memory with the encouragement of Prof. J. Gwyn Griffiths and Dr Kate Bosse-Griffiths at their flat in 1 Eaton Crescent, Swansea; with the exception of 'Arfau'...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Eisteddfod Gadeiriol Sir Ddinbych, 1922,

A holograph copy of the adjudication by T[homas] Gwynn Jones [professor of Welsh Literature, University College of Wales, Aberystwyth] on the four poems submitted for the chair competition at the Denbighshire Chair Eisteddfod [held at Denbigh, 3, ...

Erthyglau, etc. gan T. Gwynn Jones,

 • NLW MS 12584C.
 • File
 • 1919-1926 /

Holograph copies of articles, etc., by T[homas] Gwynn Jones [professor of Welsh Literature, University College of Wales, Aberystwyth], published in Y Darian, 1919-1926, including a series of articles entitled 'Iwerddon' (18, 25 Medi, 2, ...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949

Henry Davies Papers,

 • GB 0210 HENIES
 • Fonds
 • [c. 1884]-1932 /

Papers relating to Henry Davies ('Abon'), 1884-1932, including poems, [c.1884]-1932; and letters and cards, 1895-1904.

Davies, Henry, Abon, 1864-1941

Huw T. Edwards Papers

 • GB 0210 HUWRDS
 • Fonds
 • 1894-1974 (accumulated [c. 1923]-1974)

Letters addressed to Huw T. Edwards, 1929-1970, and carbon copies of letters sent by him, 1945-1969, concerning politics, literature, and the Council for Wales and Monmouthshire, including letters to and from political figures in the Labour Party ...

Edwards, Huw T. (Huw Thomas), 1892-1970

J. Glyn Davies Papers,

 • GB 0210 JGLIES
 • Fonds
 • [17 cent.]-2016 (with gaps)

Papers of J. Glyn Davies, mainly letters, many relating to antiquarian, academic and library interests, including 400 from Robert Scourfield Mills ('Owen Rhoscomyl'), 1903-1919, almost 200 from Jennie Thomas relating to Llyfr mawr y plan...

Davies, J. Glyn (John Glyn), 1870-1953

J. M. Howell Papers,

 • GB 0210 JOMHOWELL
 • Fonds
 • 1871-1960 /

Papers of John Morgan Howell of Aberaeron, 1871-1960, including exercise books containing a memorandum for 1871 and a history, in Welsh, of Dr Thomas Phillips, Neuaddlwyd, by J. M. Howell; books of press cuttings containing articles relating to Ab...

Howell, John M.

Lewis Lewis ('Awenfab o Wynfe') Papers,

 • GB 0210 LEWISLEW
 • Fonds
 • 1732-1982 /

Literary, family and business papers, 1732-1982, of Lewis Lewis ('Awenfab o Wynfe', 1837-1906), poet, of Gwynfe, Carmarthenshire, his son, Dr Ivor Lewis, St Asaph, and other members of his family, including drafts of poetry by Lewis Lewi...

Lewis, Lewis, 1837-1906.

Llawysgrifau Llinos Wyre

 • GB 0210 MSLLINOSWYR
 • Fonds
 • [1894]-1931

Llawysgrifau William H. Griffiths (Llinos Wyre), [1894]-1931, yn cynnwys tair cyfrol o dorion o'r wasg (NLW MSS 8298D, 8300-1B) ac un casgliad llawysgrif (NLW MS 8299E) o'i gerddi ac alawon. = Manuscripts of William H. Griffiths (Llinos ...

Llinos Wyre, 1851-1931

Llyfrau nodiadau,

Notebooks, 1946-71, in Welsh, of Kate Davies containing reviews of her published books and lecture notes, 1969, on Castellhywel, Llandysul, in 1906-7, and on the poetry of her father, Daniel Thomas (1866-1942) and David Davies, Penlôn, Gyfeile, Ll...

Kate Davies.

Meic Stephens Papers,

 • GB 0210 MEIPHENS
 • Fonds
 • 1970-1987 /

Correspondence, 1970-1977, accumulated by Meic Stephens in the course of editing Artists in Wales, volumes 1-3 (Llandysul, 1971-1977), from artists in the fields of literature, drama, music and the visual arts; letters, 1977-1978, from poets invit...

Untitled

Nodiadau,

 • NLW MS 21754E.
 • File
 • [c. 1940]-1960 /

Manuscript and typescript notes of lectures, addresses and articles, [c. 1940]-1960, by David James Jones ('Gwenallt') relating to his upbringing and the background to his poetry, Christianity and society, Communism, the decline of relig...

Gwenallt, 1899-1968

Tro'r Haul Arno

Deunydd yn ymwneud â'r flodeugerdd Tro'r Haul Arno (1982), gan gynnwys rhagair i'r gyfrol gan yr aelod seneddol Dafydd Elis Thomas a llythyr oddi wrth yr Athro John Rowlands ynghylch cyhoeddi ail-argraffiad o'r gyfrol.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru - cyfansoddiadau a beirniadaethau

 • GB 0210 CYFANS
 • Fonds
 • 1887-2019 (gyda bylchau)

Cyfansoddiadau amrywiol a gyflwynwyd i gystadlaethau llenyddol a cherddorol Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 1887-2018. Yn eu plith ceir awdlau, pryddestau, cywyddau, englynion, englynion ysgafn, baledi, sonedau, straeon byrion, blogiau, llên meicro...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Cerddi

Llyfr nodiadau gan gynnwys ei bryddest i 'Abraham Lincoln' [a enillodd goron iddo yn San Ffransisco yn 1913]; llyfr nodiadau, 1913, yn cynnwys cerdd i G[oronwy] O[wen]; amlen gyda drafftiau o'r cerddi 'Morgannwg (Gwlad y glo)&#...

Papurau Dewi Emrys

 • GB 0210 DEWRYS
 • Fonds
 • 1936-1960

Papurau Dewi Emrys, 1936-1960, yn cynnwys ei gerddi cyhoeddedig a rhai nas cyhoeddwyd; cerddi a gyflwynwyd ar gyfer cystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol ac eisteddfodau eraill; torion o gerddi a luniwyd ar achlysur ei farwolaeth yn 1952; d...

Emrys, Dewi, 1881-1952

Results 1 to 20 of 47