Fonds GB 0210 MENFYN - Papurau Menna Elfyn

Identity area

Reference code

GB 0210 MENFYN

Title

Papurau Menna Elfyn

Date(s)

 • 1937-2022 (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

8 bocs mawr + 16 bocs bach (0.373 mᶟ) (rhodd Rhagfyr 2017)

2 focs mawr + 4 bocs bach (0.094 mᶟ) (rhodd Mai 2023)

Context area

Name of creator

(1951-)

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Prynwyd oddi wrth Dr Menna Elfyn, Caerfyrddin, Rhagfyr 2017.

Rhoddwyd gan Dr Menna Elfyn, Caerfyrddin, Mai 2023.

Content and structure area

Scope and content

Papurau Dr Menna Elfyn, 1950-2017, sy'n adlewyrchu ei bywyd a'i gwaith llenyddol a gwleidyddol, gan gynnwys deunydd yn ymwneud â'r meysydd canlynol: barddoniaeth, rhyddiaith, dramâu ar gyfer y llwyfan a'r cyfryngau a phrosiectau cerddorol a chelfyddydol ar y cyd, ynghyd â chyfieithiadau o'i gwaith barddonol i amryw ieithoedd; ei mynych deithiau i ŵyliau barddonol, seminarau a darlleniadau ac i gynnal gweithdai; gyrfa academaidd Menna Elfyn, gan gynnwys ei chyfnodau fel awdur preswyl; anrhydeddau a gwobrau a ddaeth i'w rhan yn ystod ei gyrfa; cyfnodau ymgyrchu a charcharu Menna Elfyn a'i gŵr Wynfford James fel aelodau o Gymdeithas yr Iaith, ac ymgyrchoedd dros heddwch, cyfiawnder a hawliau merched; yn ogystal ag ystod sylweddol o ohebiaeth, yn bennaf gyda beirdd a llenorion eraill.

Daeth ychwanegiad i law ym mis Mai 2023, a atodwyd i'r archif fel cyfres 'Y' (Deunydd ychwanegol Mai 2023), fel a ganlyn:
Papurau o eiddo neu sydd a wnelo â'r bardd, dramodydd, colofnydd a golygydd Dr Menna Elfyn, sy'n cynnwys barddoniaeth, rhyddiaith a gweithiau llwyfan a chyfryngol (drafftiau llawysgrif, teipysgrifau a deunydd argraffiedig) gan Menna Elfyn, deunydd yn ymwneud â chysiau academaidd a gweithdai a diwtorwyd gan neu a gyd-gyfarwyddwyd gan Menna Elfyn, llyfrau nodiadau a gohebiaeth; ynghyd ag erthyglau, adolygiadau a datganiadau i'r wasg gan awduron eraill sy'n ymwneud a bywyd a gwaith Menna Elfyn a rhai papurau'r Parchedig T. (Thomas) Elfyn Jones, tad Menna Elfyn.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Gosodwyd deunydd dyddiedig, e.e. gohebiaeth, yn ôl trefn gronolegol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

 • Arabic
 • Basque
 • Breton
 • Bulgarian
 • Catalan
 • Chinese
 • Czech
 • Dutch
 • English
 • Estonian
 • French
 • Galician
 • German
 • Greek
 • Hindi
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Lithuanian
 • Occitan
 • Polish
 • Portuguese
 • Punjabi
 • Sinhala
 • Slovenian
 • Spanish
 • Swedish
 • Tamil
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Western Frisian

Script of material

Language and script notes

Abjad (Arabeg)
Hanzi (Tsieinëeg)
Kanji (Siapanaeg)
Devanagari (Hindi)
Abugida (Sinhala & Tamil)
Cyrillic (Bwlgareg & Wcreineg)
Tyrceg
Peth Hanzi (Tsieinëeg).

Deunydd ychwanegol Mai 2023:
Dan bennawd Am Menna Elfyn: Erthyglau, adolygiadau a datganiadau i'r wasg: Un eitem ym Mhortiwgaleg; un eitem yn Sbaeneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Trosglwyddwyd posteri a lluniau (mewn ffrâm yn bennaf) i'r casgliad gweledol yn Rhagfyr 2017, lle ceir mynediad iddynt trwy gais.
Manylion y deunydd gweledol, fesul teitl a rhif derbyn, fel a ganlyn:

[Angladd Meilir Emrys Owen 1958-1988 gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru]
99817733202419

Brooch: (in memory of Stephanie Macleod)
99817728702419

Caoineadh: (I gcuimhne mo mhathar)
99817735602419

Cerddi diweddar Menna Elfyn bardd a llenor Nos Iau 10fed o Fawrth [yn] Gwesty Thomas Arms, Llanelli
99817729402419

Cerddi'r planedau
99817728602419

Cicio ciwcymbars: Menna Elfyn, Steve Eaves, Ifor ap Glyn, Iwan Llwyd, Elwyn Williams a beirdd lleol eraill ym mhob canolfan : 99817735802419

Dalier Sylw yn cyflwyno Y Forwyn Goch portread o Simone Weil gan Menna Elfyn
99817729302419

Gweld y môr gynta' = Primeiro encontro com o mar
99817738102419

Huw Huws
99817729202419

[Lightness]
99817728802419

Lightness
99817729002419

Maen Llia
99817729102419

Menna Elfyn
99817735702419

Menna Elfyn
99817737102419

O mo bheirt Phailistineach: 18/9/82, iar bhfeiscint dom tuariste theilifise ar shlad na bPailistineach i mBeirut
99817734502419

Perffaith nam
99817739602419

Rana rebel
99817736302419

Shoes: (in a museum of Résistance and Nazi memorabilia)
99817738302419

Theatr Taliesin Cymru a Phobl De Caerdydd yn 'Madog Cymru'n darganfod America...
99817733102419

Trosglwyddwyd dau focs o ddeunydd clyweledol i Archif Sgrîn a Sain y Llyfrgell yn Rhagfyr 2017, lle ceir mynediad iddynt trwy gais.
Rhif derbyn: 99817730502419

Related descriptions

Notes area

Note

Mae Menna Elfyn (g. 1952) yn fardd, dramodydd, colofnydd a golygydd. Ymhlith ei chynnyrch toreithiog ceir sawl cyfrol o farddoniaeth, dramâu ar gyfer y llwyfan, radio a theledu, rhaglenni teledu dogfennol a llyfrau plant, yn ogystal â nifer o brosiectau cerddorol ar y cyd gyda chyfansoddwyr ac artistiaid. Mae ei gweithiau dwyieithog yn cynnwys y dair flodeugerdd Eucalyptus (1995), Cell Angel (1996) a Cusan Dyn Dall (2001). Ennillodd nifer o wobrwyon am ei gwaith, gan gynnwys y Creative Wales Award yn 2008 a chymeradwyaeth gan y Poetry Book Society am The Bloodaxe Book of Modern Welsh Poetry, cyfrol a gyd-olygodd gyda'r awdur a'r academydd John Rowlands. Mae'n cymryd rhan mewn gwyliau llenyddol rhyngwladol ac yn rhedeg cyrsiau a gweithdai ysgrifennu. Yn 2002 fe'i hapwyntiwyd yn Fardd Llawryfog ar gyfer Plant Cymru. Cyfieithiwyd ei gwaith i ystod eang o ieithoedd, gan gynnwys Sbaeneg, Tsieinëeg, Lithwaneg, Swedeg, Wcreineg, Groeg, Hindi a Slofeneg. Fe'i disgrifiwyd gan y bardd Eingl-Gymreig Tony Conran fel "the first Welsh poet in 1500 years to have her work known outside Wales". Ers sawl blwyddyn bellach mae'n Gyfarwyddwraig Creadigol y cwrs MA mewn Ysgrifennu Creadigol yng Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a bu'n Gymrawd Llenyddol Prifysgolion Aberystwyth (2002-2006, 2013/14) ac Abertawe (2007-2010). Yn 2015 enillodd Gymrodoriaeth y Royal Society of Literature yn ogystal â Llywyddiaeth PEN Cymru ac, yn 2018, fe'i penodwyd yn Gymrawd o'r Learned Society of Wales.

Alternative identifier(s)

Alma system control number

99815105302419

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan Bethan Ifan, Ionawr 2018.

Lluniwyd disgrifiad y deunydd ychwanegol gan Bethan Ifan, Medi 2023.

Accession area