fonds GB 0210 TJMORGAN - Papurau T. J. Morgan,

Identity area

Reference code

GB 0210 TJMORGAN

Title

Papurau T. J. Morgan,

Date(s)

  • 1862-1987 (crynhowyd [1940]-1986) / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.105 metrau ciwbig (7 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Ysgrifwr ac ysgolhaig oedd Thomas John Morgan. Fe'i ganed yn Y Glais, Abertawe yn 1907. Aeth i Goleg Prifysgol Abertawe a Choleg Prifysgol Dulyn cyn cael swydd fel darlithydd yn Adran y Gymraeg, Coleg Prifysgol Caerdydd, a threulio cyfnod fel gwas sifil yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Treuliodd ddeng mlynedd yn Gofrestrydd Prifysgol Cymru, o 1951 hyd 1961 pan benodwyd ef yn Athro'r Gymraeg yn Abertawe. Yn 1946 penodwyd T. J. Morgan yn gyd-olygydd Y Llenor, ac ef a olygodd y rhifyn olaf sef rhifyn coffa i W. J. Gruffydd, golygydd gwreiddiol Y Llenor, yn 1955. Cyhoeddodd a chyflwynodd nifer o weithiau ysgolheigaidd yn ogystal. Bu farw yn 1986.

Archival history

Bu papurau T. J. Morgan yn nwylo ei deulu cyn cyrraedd y Llyfrgell. Derbyniodd yr Athro Henry Lewis bapurau Llewellyn Llewellyn yn rodd (ni wyddys oddi wrth bwy) cyn iddo yntau eu rhoi yn rodd i T. J. Morgan.

Immediate source of acquisition or transfer

Rhodd gan Mrs T. J. Morgan, Dr. Prys Morgan a Mr Rhodri Morgan, Abertawe, 1987; A1987/42.

Content and structure area

Scope and content

Casgliad o lythyrau a chyfansoddiadau a anfonwyd at W. J. Gruffydd a T. J. Morgan ar gyfer eu cynnwys yn Y Llenor, 1891-1988. Ceir hefyd bapurau a gasglwyd gan T. J. Morgan, sef papurau Llewellyn Llewellyn (Llywelyn Ddu o Lan Tawe), Abertawe, [c. 1880]-[c. 1924]; papurau'r Parch Ben Davies, Panteg, 1862-1964; ychydig o bapurau R. G. Berry a phapurau T. J. Morgan ar R. G. Berry, 1885-1962; a thair cyfrol o dorion papur newydd, 1850-1950.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i'r Llyfrgell..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn bedwar grŵp: papurau Llewellyn Llewellyn, papurau Ben Davies, casgliad R. G. Berry, a phapurau'r Llenor. Ceir hefyd un gyfres o gyfrolau amrywiol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn LlGC.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir pamffledi a brynwyd gan T. J. Morgan yn LlGC. Gweler hefyd ddisgrifiadau'r grwpiau.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Casglodd T. J. Morgan nifer o bapurau a grëwyd cyn ei eni, a cheir nodiadau gan Prys Morgan wedi marwolaeth T. J. Morgan.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Ionawr 2004.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Crëwyd gan Hywel Gwynn Williams. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru, gol. Meic Stephens (Caerdydd, 1997), Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953), 'Llyfr Ffugenwau' (LlGC);

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau T. J. Morgan.