Welsh language -- Government policy -- Wales.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh language -- Government policy -- Wales.

Equivalent terms

Welsh language -- Government policy -- Wales.

Associated terms

Welsh language -- Government policy -- Wales.

8 Results for Welsh language -- Government policy -- Wales.

8 results directly related Exclude narrower terms

Archif Cymdeithas yr Iaith Gymraeg,

 • GB 0210 CYMAEG
 • Fonds
 • 1967-1998 /

Mae'r archif yn cynnwys: pamffledi, cylchlythyron etc., amrywiol; dwy gyfrol o gofnodion cyfarfodydd Pwyllgor Canolog (1967-70) a Senedd (1970-Ionawr 1975) Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a rhai y cyfarfodydd cyffredinol blynyddol; cofnodion y Se...

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.

Council of Welsh Districts Records,

 • GB 0210 CWDR
 • Fonds
 • 1962-1997 (accumulated 1989-1997) /

Minutes and papers of the Council, its predecessor body the Committee of Welsh District Councils, and their sub-committees, 1983-1996; papers and correspondence relating to the Association of District Councils' Welsh office, Head Office and v...

Association of District Councils, Council of Welsh Districts.

Keith Raffan MP Papers,

 • GB 0210 KEIFAN
 • Fonds
 • 1962-1992 /

Papers of Keith Raffan, mainly subject files, including files on abortion, 1981-1990; agriculture, 1985-1992; Bagillt floods, 1985-1991; British Rail, 1984-1992; coal, 1982-1992; Clwyd County Council, 1983-1991; community charge, 1983-1989; compan...

Raffan, Keith, 1949-

Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg,

 • GB 0210 PDAG
 • fonds
 • 1987-1997 /

Cofnodion Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, PDAG, 1985-1994, yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, adroddiadau a deunydd ymchwil, gyda phapurau sydd yn ymwneud gan fwyaf â'r sector addysg yng Nghymru (ysgolion, prifysgolion a cholegau...

Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg.

Papurau Dafydd Elis Thomas,

 • GB 0210 DAELTH
 • fonds
 • 1971-1992 /

Papurau gwleidyddol Dafydd Elis Thomas, yn cynnwys adroddiadau a datganiadau i'r wasg, 1975-1991; areithiau ac erthyglau, 1980-1990; gohebiaeth gyffredinol a gwahoddiadau, 1974-1992; gohebiaeth, nodiadau ar drafodaethau a phapurau eraill yn y...

Elis-Thomas, Dafydd, 1946-

Papurau Undeb Cymru Fydd

 • GB 0210 UNDYDD
 • Fonds
 • 1938-1991

Papurau Undeb Cymru Fydd, yn cynnwys cofnodion, 1939-1966, gohebiaeth, 1944-1955, a chofnodion eraill y Cyngor, 1945-1963; papurau'n ymwneud â Phwyllgor Amddiffyn Diwylliant Cymru a ffurfio Undeb Cymru Fydd, 1939-1942; cofnodion a phapurau�...

Undeb Cymru Fydd.

Papurau Cymdeithas yr Iaith (Rhodri Williams),

 • GB 0210 CYMAMS
 • fonds
 • 1974-1980 /

Cofnodion yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith, 1974-1980, yn cynnwys cofnodion yn ymwneud â Chyfarfodydd Cyffredinol, 1974-1980, a chofnodion cyfarfodydd y Senedd, 1974-1980 = Records relating to the Cymdeithas yr Iaith, 1974-1980, including records...

Williams, Rhodri.