fonds GB 0210 PDAG - Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg,

Identity area

Reference code

GB 0210 PDAG

Title

Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg,

Date(s)

  • 1987-1997 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

2.749 metrau ciwbig (251 bocs)

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg yn 1987 gan Gyd Bwyllgor Addysg Cymru i ddatblygu a chyd-gysylltu addysg yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob sector, megis mewn ysgolion meithrin, ysgolion cynradd, ysgolion cyfun, addysg uwch ac addysg i oedolion.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru trwy law Iolo M. Ll. Walters; Rhodd; 1995 ac 1997

Content and structure area

Scope and content

Cofnodion Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, PDAG, 1985-1994, yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, adroddiadau a deunydd ymchwil, gyda phapurau sydd yn ymwneud gan fwyaf â'r sector addysg yng Nghymru (ysgolion, prifysgolion a cholegau, ac addysg i oedolion) ac â chyrff megis y Swyddfa Gymreig, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Cyngor Cwricwlwm Cymru, Cydbwyllgor Addysg Cymru, Rhieni dros addysg Gymraeg, ac amryw gynghorau sir yng Nghymru = Records of the Welsh Education Development Committee (Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, PDAG), 1985-1994, including minutes of meetings, correspondence, reports and research material, with papers mostly relating to the Welsh education sector (schools, universities and colleges, and adult learning) and to bodies such as the Welsh Office, the Welsh Language Board, Curriculum Council for Wales, the Welsh Joint Education Committee, Parents for Welsh medium education, and to various county councils in Wales.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System of arrangement

Trefnwyd yn ôl pwnc.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Rhaid cael caniatâd Ysgrifennydd y Cyd-Bwyllgor Addysg yng Nghymru i gael gweld y papurau hyn cyn y flwyddyn 2015. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English
  • Catalan

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg, Catalan.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gellir cael mynediad i'r catalog ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Tri bocs o ddisgiau cyfrifiadurol, 27 casét ac 20 tâp fideo yn DH 990-1210; VM 5208-36 ac CM 5406-33 yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn LlGC. Gweler hefyd LlGC Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mawrth 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg;

Accession area