Showing 56320 results

Archival description
Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Pregethau'r Parch. Edmund Leigh

  • NLW MS 24124C.
  • File
  • 1773-[c. 1810]

Copi o gyfrol Peter Williams, Mynegeir Ysgrythurol; neu, Ddangoseg Egwyddorol o'r Holl Ymadroddion yn yr Hen Destament a'r Newydd (Caerfyrddin, 1773, ESTC T116289, Libri Walliae 5397), gyda nodiadau pregeth byr, yn Saesneg, yn llaw [y Pa...

Leigh, Edmund, 1736-1819

Archif Mudiad Ysgolion Meithrin,

  • GB 0210 MUDYSGMEI
  • Fonds
  • 1971-2018

Papurau gweinyddol Mudiad Ysgolion Meithrin, 1971-1996, yn cynnwys cofnodion, ffeiliau gohebiaeth, papurau cyllidol, a deunydd yn ymwneud â chyhoeddiadau, cyrsiau a digwyddiadau = Administrative papers, 1971-1996, of Mudiad Ysgolion Meithrin, incl...

Mudiad Ysgolion Meithrin.

Pryniant a sêl Plas Pistyll; yr achos llys HTV ac ymatebion Kynric Lewis; datganiadau aelodau'r Ymddiriedolaeth; cofnodion cyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr

Gohebiaeth a papurau,1987-1988, yn ymwneud a threfni Gwŷl y Nant; papurau a gohebiaeth yn ymwneud â phryniant a gwerthiant Plas Pistyll, 1991-1993, yn cynnwys ymatebion Kynric Lewis (1992), a datganiadau aelodau’r Ymddiriedolaeth (1992-1993); a ch...

Archebion; holiaduron; Grŵp Aelodau Nant Gwrtheyrn; Y Comisiwn Elusennau; EWROSGOL; cynlluniau adeilad; arwyddion; agoriad Caffi Meinir; Plas Pistyll

Gohebiaeth a phapurau yn ymwneud â materion amrywiol datblygu safle ac adeiladau Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys archebion llety ([?1990]x[?1995]); holiaduron (1994); materion ariannol (1993-1994); Grŵp Aelodau Nant Gwrtheyrn (GANG) (1992); Y Comisiwn ...

Datblygiad a Gwasanaethau

Gohebiaeth a phapurau, 1978-1997 a 2002-2008, yn ymwneud â’r datblygiad o'r Canolfan Iaith Genedlaethol Nant Gwrtheyrn a darparu gwasanaethau, yn cynnwys cynlluniau busnes; trefni gyrsiau; datblygu’r safle; strategaethau; yr Ymddiriedolaeth; ...

Cyflogaeth a Gwirfoddoli

Gohebiaeth a phapurau, 1980-1993 a 1997-2013, yn ymwneud â chyflogaeth a gwirfoddoli yn Nant Gwrtheyrn, yn cynnwys y Rhaglen Cymuned y Canolfan Gwaith; adroddiadau; gweithgareddau staff; hyfforddiant; swyddi; a pholisiau staff.

Datblygiad arfaethedig Plas Pistyll yn cynnwys cynllun costau amcangyfrifedig; ceisiadau grant; tendrau gwaith; cynlluniau busnes Plas Pistyll; a chynlluniau pensaernïol

Papurau a gohebiaeth, 1989-1993, yn ymwneud â’r datblygiad arfaethedig Plas Pistyll, yn cynnwys cynllun costau amcangyfrifed a chostau gwaith (1989-1993), a cheisiadau ariannol (1989-1990); tendrau gwaith (1990); cynlluniau busnes (1989-1991); a c...

Results 1 to 20 of 56320