Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 3791 canlyniad

Disgrifiad archifol
ffeil
Rhagolwg argraffu Gweld:

Thomas Williams

Copïau o Caneuon y Canor, heb eu dyddio, ac Yn Mlaen yw Arwyddair y Byd, 1893, gan Thomas Williams, a llythyr yn ymwneud â hwynt, 1962.

Williams, T. (Thomas), Efell Trefor

R. Williams Parry

Cerddi gan R. Williams Parry, 1937, a llythyrau oddi wrth J. O. Williams, 1967, a Thomas Parry, 1971, a drafft o erthygl Prys Morgan yn ymwneud â'r cerddi a gyhoeddwyd dan y teitl 'Manylder Cyfewin R. Williams Parry', Y Genhinen 22 (1972), tt. 31-33.

Parry, Robert Williams

Llythyrau a drafftiau

2 lythyr a drafftiau a anfonwyd at T. J. Morgan ar gyfer eu cyhoeddi yn Y Llenor, 1947, 1950, y cyntaf oddi wrth Syr James Frederick Rees, 1948, a llythyr a phapurau oddi wrth John Lloyd-Jones, 1948.

Rees, J. F. (James Frederick), 1883-1967

Llythyrau a drafftiau

12 o lythyrau ac 11 drafft o erthyglau a cherddi a anfonwyd at T. J. Morgan ar gyfer eu cyhoeddi yn Y Llenor, yn cynnwys cyfraniadau gan Idris Bell, 1949, R. T. Jenkins, 1947, Frank Price Jones, 1949, Mathonwy Hughes, 1946, J. Lloyd-Jones, 1951, T. I. Ellis, 1941, J. Eirian Davies, 1945, a Glyn Tegai Hughes, 1945. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys llythyr at W. J. Gruffydd, 1936, a nodyn gan Prys Morgan, 1987.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

W. J. Gruffydd

9 llythyr yn ymwneud â rhifyn coffa W. J. Gruffydd o'r Llenor, yn cynnwys llythyrau oddi wrth A. E. Jones (Cynan), ac R. T. Jenkins, 1954, D. Rees Griffiths (Amanwy), heb eu dyddio.

Cynan, 1895-1970

Canlyniadau 1 i 20 o 3791