fonds GB 0210 SEILLAN - CMA: Cofnodion Eglwys Seilo, Llandudno,

Identity area

Reference code

GB 0210 SEILLAN

Title

CMA: Cofnodion Eglwys Seilo, Llandudno,

Date(s)

  • 1854-2000 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

17 bocs; 0.162 metrau ciwbig.

Context area

Name of creator

Administrative history

Adeiladwyd y capel cyntaf ar y safle presennol yn 1861 ac fe'i alwyd yn Siloh. Ychwanegwyd oriel yn 1874, a chodwyd Ysgoldy a Thŷ Capel yn 1884.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mr Evan Wyn Evans; Deganwy; Adnau; Gorffennaf 2001 a Medi 2013; 2001/12.

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion y Capel, 1854-2000, a chofnodion yr Ysgol Sul, 1899-1957, gan gynnwys cofrestri, cyfrifon, cyfraniadau aelodau, cofnodion pwyllgorau a phapurau yn ymwneud â chymdeithasau'r Eglwys. = The fonds comprises the records of the Chapel, 1854-2000, together with the Sunday School records, 1899-1957, including registers, accounts, members' contributions, committee minutes and papers relating to the Church's societies.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Dinistriwyd rhai cofnodion ariannol yn ymwneud â Chymdeithas Llên a Chân Seilo a Bethania Llandudno, sef cyfriflenni banc, 1995-1999; llyfr siec, 1997-1999; llyfr talu i fewn, 1998-1999; bonion llyfr siec, 1990-1997; a bonion llyfr talu i fewn, 1984-1997 (gweler Ffurflen Werthuso Adrannol SEB/2004-05/5)..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddau grŵp: cofnodion y Capel a chofnodion yr Ysgol Sul.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg yn bennaf.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Cedwir cofrestr dosbarthiadau derbyn aelodau, 1910-1925 (CMA 3506); adroddiadau blynyddol, 1888-1974 (gyda bylchau); a phapurau yn ymwneud â hanes y capel (Llsgrau LlGC 14971-3), yn LlGC. Yn ogystal, ceir cais i werthu eiddo, 1936-1939 (CMA 18563), taflen ordeinio'r Parch. E. R. Lloyd Jones, 1960 (CMA E124/28), trywel i goffáu gosod cerrig coffa, 1905 (CMA L26), ac albwm o luniau a roddwyd i'r Parch. E. O. Davies, 1925 (CMA HZ4/57), ymhlith archif yr Eglwys Bresbyteraidd yn LlGC.

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Chwefror 2005.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Merfyn Tomos a Siân Bowyer.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr hwn: B. Williams a J. Tudno Williams, Methodistiaid Dosbarth Llandudno (Caernarfon, 1926); Cronfa CAPELI LlGC.

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: CMA: Cofnodion Eglwys Seilo, Llandudno.