Rhagolwg argraffu Cau

Dangos 3791 canlyniad

Disgrifiad archifol
ffeil
Rhagolwg argraffu Gweld:

Papurau ychwanegol (2009),

Darnau cerddoriaeth yn llaw Eunice Bryn Williams, 1954-[1980au], mewn hen nodiant a sol-ffa; yn eu plith mae gosodiadau cerdd dant, 1940-[1969], gan ei thad, Hugh Thomas Davies. Yn ogystal, mae nodiadau yn llaw EBW, [1970au-1980au], rhai ohonynt ar gyfer cyflwyniadau; papurau HTD, 1908-1964, yn cynnwys llyfrau tonau, 1908-1955, a llythyr, 1964, gan 'Idwal' (Idwal Jones); Caniadau Seion (Llanidloes, 1840), yn perthyn i W. G. Williams, Llansantffraid [Glan Conwy]; llyfr tonau Edwin Williams, Tŷ Du, Llansantffraid [Glan Conwy], 1855; a dwy gyfrol o nodiadau gan Sydney J. Davies, 1907 a 1912, ar hanes 'Cychwyniad Methodistiaeth yn Llansantffraid Glan Conwy'.

An Gwari-Nadelik,

 • NLW ex 2910.
 • ffeil
 • 2015/

Copi drafft, 2015, o 'An Gwari-Nadelik' ('Y Gêm Nadolig'), libretto mewn Cernyweg gan 'Bardh Gwerin' (Tim Saunders). = Draft copy, 2015, of 'An Gwari-Nadelik' ('Y Gêm Nadolig'), the libretto in Cornish by 'Bardh Gwerin' (Tim Saunders).

Saunders, Tim.

Llythyrau'r Athro Thomas Jones, Aberystwyth = : Letters of Professor Thomas Jones, Aberystwyth,

 • NLW ex 2908 (i a ii).
 • ffeil
 • 1943-1961.

Llythyrau a anfonwyd at yr Athro Thomas Jones, 1943-1961, gan gynnwys rhai oddi wrth ysgolheigion Celtaidd blaenllaw fel Rachel Bromwich, Simon Evans a Kenneth Jackson. = Letters of Professor Thomas Jones, 1943-1961, including some from prominent Celtic scholars such as Rachel Bromwich, Simon Evans and Kenneth Jackson.

Papurau Gwilym Tudur (Siop y Pethe) = : Gwilym Tudur (Siop y Pethe) Papers,

 • NLW ex 2907 (i a ii)
 • ffeil
 • 1880-2014.

Gohebiaeth Gwilym Tudur, 1980-1994, yn ymwneud â’i yrfa fel llyfrwerthwr yn Siop y Pethe, Aberystwyth . Sefydlwyd y siop ddiwedd 1968. Ceir llythyrau’n ymwneud ag archebion gan gwsmeriaid tramor a cheisiadau gan eraill am lyfrau newydd ac ail law. Ymhlith yr effemera a gasglwyd ganddo mae papurau, 1968-70, yn ymwneud â record o anerchiad yr Athro J. R. Jones, Abertawe, i Undeb Cymru Fydd yn Aberystwyth; papurau’n ymwneud â sefydlu Cymdeithas Bob Owen, 1976-2014; a deunydd printiedig yn ymwneud â Steic y Glowyr, 1984-5.

Correspondence of Gwilym Tudur, 1980-1994, relating to his work as a bookseller in Siop y Pethe, Aberystwyth. The shop was established at the end of 1968. The letters relate to orders from customers overseas and requests by others for new and second hand books. Ephemera collected by him include papers 1968-70, relating to a record of an address by Professor J. R. Jones Swansea to Undeb Cymru Fydd in Aberystwyth; papers relating to establishing Cymdeithas Bob Owen, 1976-2014; and printed material relating to the Miners' Strike, 1984-5.

Tudur, Gwilym.

Papurau Ted Breeze Jones,

 • NLW ex 2901 (i-iii)
 • ffeil
 • 1942-2004.

Papurau Ted Breeze Jones, awdur, darlledwr a ffotograffydd adar, gan gynnwys ei ddyddiaduron ef a’i wraig Anwen yn cofnodi teithiau i Kenya, Gambia, Yr India a Fflorida, 1942-1995 (gyda bylchau); nodiadau'n deillio o raglenni ‘Byd natur’ ar Radio Cymru; ei ymchwil ar yr arlunydd Kelt Edwards, gan gynnwys sgript ‘Goleuo’r sêr’; ynghyd â chofnodion, cynlluniau ac astudiaeth dichonoldeb, 2001-03, yn ymwneud â Gweithgor Canolfan Adar Ted Breeze Jones.

Jones, E. V. Breeze (Edward V. Breeze), 1929-1997.

Cofnodion Capel Tabernacl (B), Caerfyrddin,

 • NLW ex 2889 (i) & (ii)
 • ffeil
 • 2003-2011.

Copïau o gofnodion EglwysTabernacl (Bedyddwyr), Caerfyrddin, wedi eu casglu ynghyd gan yr ysgrifennydd Mr Ken Davies.

Tabernacl (Church : Carmarthen, Wales)

Papurau Tu Chwith,

 • NLW ex 2864.
 • ffeil
 • 1992-1995.

Papurau’n ymwneud â Tu Chwith, cylchgrawn llenyddol cyfoes, a sefydlwyd yn 1993 o dan olygyddiaeth Simon Brooks ac Elin Llwyd Morgan, gyda thema arbennig i bob rhifyn. Ceir llythyrau oddi wrthynt a llenorion a chyfranwyr i’r cylchgrawn.

Brooks, Simon, 1971-

Archif sioeau cerdd Cymru,

 • NLW ex 2863.
 • ffeil

Casgliad o sgriptiau a geiriau sioeau cerdd, gwreiddiol ac addasiadau, a berfformiwyd yng Nghymru mewn eisteddfodau cenedlaethol a'r Urdd yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys 'Ffantasmagoria', 'Olifar', 'Streic!', 'Wilco', 'Inc yn y gwaed', 'Hersprê' a 'Y seren ddwyfol'. Aled Lloyd Davies a fu'n gyfrifol am lawer iawn o'r geiriau.

Davies, Aled Lloyd.

Papurau Dr David Llewelyn Williams Papers,

 • NLW ex 2862 (i-iii)
 • ffeil
 • 1870-1949.

Papurau Dr David Llewelyn Williams, prif swyddog meddygol Bwrdd Iechyd Cymru o 1920–1935, yn ymwneud â’i gyfnod yn fyfyriwr meddygol yng Nghaeredin; fel meddyg llong yn 1903; ei ymweliad â’r India yn 1935 gan gynnwys dyddiadur; llyfrau lloffion yn ymwneud â’i waith fel swyddog meddygol yn Sir Ddinbych ac yn Wrecsam gan gynnwys papurau’n ymwneud ag achos difrifol o wenwyn bwyd yn Wrecsam yn 1910; erthyglau a chyhoeddiadau ganddo yn ymwneud â phynciau fel glendid, dirwest a’r ddarfodedigaeth; a llythyrau cydymdeimlad a dderbyniwyd ar ôl ei farwolaeth yn 1949. = Papers of Dr David Llewelyn Williams, chief medical officer of the Welsh Board of Health, 1920-1935, relating to his time as a medical student in Edinburgh; as a ship surgeon in 1903; his visit to India in 1935 including a diary; scrapbooks relating to his work as a medical officer in Denbighshire and Wrexham including papers relating to a severe case of food poisoning in Wrexham; articles and publications by him on subjects such as sanitation, temperance and tuberculosis; together with letters of condolences received following his death in 1949.

Llewelyn-Williams, David.

Sgript ffilm Hedd Wyn screenplay,

 • NLW ex 2861 (i & ii)
 • ffeil
 • 1991-1992.

Copi o sgript y ffilm 'Hedd Wyn' a luniwyd gan Alan Llwyd a'i gyfarwyddo gan Paul Turner, 1991-1992. Collodd Hedd Wyn ei fywyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ym mrwydr Cefn Pilkem, Gwlad Belg. = A copy of the film script 'Hedd Wyn' by Alan Llwyd directed by Paul Turner, 1991-1992. Hedd Wyn was killed in the First World War at the battle of Pilkem Ridge, Belgium.

Llwyd, Alan.

Cyfansoddiadau cerddorol Clydwyn Ap Aeron Jones,

 • NLW ex 2856.
 • ffeil
 • [1949]-1981.

Cyfansoddiadau Clydwyn Ap Aeron Jones, (1913-1998), gan gynnnwys ei drefniant o 'Ar hyd y nos' a chaneuon mewn Sbaeneg, ynghyd â'i curriculum vitae, 1942-1980, a rhaglenni cyngherddau Côr Unedig Chubut y bu'n ei arwain.

Jones, Clydwyn Ap Aeron.

Papurau cerddorol Haf Morris,

 • NLW ex 2853 (i) & (ii)
 • ffeil
 • [1946]-[2005].

Llyfrau nodiadau Haf Morris (1933-2012) a'i mam Mrs Laura Morris, Eirianfa, Trawsfynydd, yn cynnwys gosodiadau cerdd dant niferus ar ffurf sol-ffa yn bennaf ar gyfer cystadlaethau mewn eisteddfodau, a gosodiadau cyntaf Haf Morris. Bu'r ddwy yn hyfforddi llu o blant ac ieuenctid yn ardaloedd Trawsfynydd ac Ynys Môn dros gyfnod maith mewn cerddoriaeth werin a cherdd dant.

Morris, Haf.

Canlyniadau 1 i 20 o 3791