Print preview Close

Showing 567 results

Archival description
series
Print preview View:

'Yr Ysgol Fawr',

Mae'r gyfres yn cynnwys cyfrifon Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, sef rhestri aelodau'r dosbarthiadau a'r arolygwyr, ac ystadegau yn cofnodi presenoldeb, nifer yr adnodau, a chyfraniadau yn bennaf.

T. J. Morgan

Llythyrau a drafftiau a anfonwyd at T. J. Morgan tra bu'n golygu'r Llenor, 1946-1955; nodyn gan Prys Morgan, 1987; llythyr at W. J. Gruffydd, 1936; cerddi gan R. Williams Parry, 1937, a phapurau yn ymwneud ag erthygl Prys Morgan arnynt, 1967, 1971-1972; drafft o 'Cymraeg Llafar Safonol', c. 1962; Copïau o Caneuon y Canor, heb ei ddyddio, a Yn Mlaen yw Arwyddair y Byd, 1893, gyda llythyr, 1962; papurau yn ymwneud â Richard Williams (Gwydderig), heb eu dyddio, a llythyr, 1975.

Mark Lane

Papurau, 1917-1983, yn ymwneud ag Ysgol Sul Mark Lane, gan gynnwys llyfr cyfrifon a llafur, 1917-1926, a llyfr cofnodion, 1953-1973.

Ysgol Sabothol Mark Lane (Caernarfon, Wales)

Ysgol y Plant,

Mae'r gyfres yn cynnwys cyfrifon Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, sef rhestri athrawon ac aelodau'r dosbarthiadau ac ystadegau yn cofnodi presenoldeb, nifer yr adnodau, a chyfraniadau yn bennaf.

Papurau perthnasau amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau, [?1847]-[?1935], a gasglwyd gan hanner brodyr a chwiorydd mam Mathonwy Hughes, ynghyd â pherthnasau amrywiol eraill. Ymhlith y papurau ceir llyfrau rhent, llythyrau, llyfrau ysgol a phapurau personol.

Papurau Mair Hughes

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau Mair Hughes, Davies gynt, [?1901]-[?1986],sef gwraig Mathonwy Hughes. Ymysg ei phapurau personol ceir deunydd yn ymwneud â'i theulu.

Hughes, Mair [?1906]-1997

Papurau Lili Williams

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau, dyddiaduron (yn cofnodi apwyntiadau yn bennaf), a phapurau amrywiol Lili Williams, [?1940]-1981, sef merch i Evan Roberts, hanner brawd Ellen Hughes, mam Mathonwy Hughes.

Williams, Lili 1900?-1981?

Papurau R. Silyn Roberts a'i deulu

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau'r Prifardd R. Silyn Roberts, ynghyd â phapurau ei wraig Mary Silyn Roberts, ac ychydig o bapurau eu plant, Glyn ap Silyn, Meilir ap Silyn a Rhiannon Silyn Roberts, [?1898]-[?1940]. Ymysg y papurau ceir ychydig o lawysgrifau cerddi R. Silyn Roberts, a llythyrau oddi wrtho at aelodau eraill ei deulu.

Roberts, R. Silyn (Robert Silyn), 1871-1930

Talks,

Papers of talks given by Peter Reynolds at a variety of functions and locations. The papers comprise notes, draft copies and typescripts some of which are based on his teachings.

Lecture notes,

Lecture notes, with papers for the courses taught by Peter Reynolds at the Royal Welsh College of Music and Drama (RWCMD) from his appointment as a tutor in composition in 2002. Some of the modules were probably devised and written by Peter Reynolds.

Results 1 to 20 of 567