Showing 28 results

Archival description
Sub-fonds Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Archifau T. Llew Jones

Grŵp o bapurau ychwanegol T. Llew Jones a fu yn rhan o arddangosfa canlwyddiant ei eni yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru sef ‘Swyn y storïwr: Canmlwyddiant T. Llew Jones’, 2015-2016.

Cerddoriaeth,

Taflennu cerddoriaeth o gyfansoddiadau, trefniadau a gosodiadau gan Gilmor Griffiths. Yn cynnwys sgorau llawysgrif, llungopïau, brasluniau a drafftiau. Nodwyd rhai sylwadau gan Vera Williams yn y maes nodiadau.

Datblygiad sefydliadol

Mae’r grŵp yn cynnwys gohebiaeth a phapurau yn ymwneud â datblygiad sefydliadol y Ganolfan, [1921x1930] a 1970-1993, yn cynnwys papurau’r Ysgol Astudiaethau Celtaidd Coleg Prifysgol Cymru; trefnu agoriad swyddogol y Ganolfan; cynllunio adeilad y G...

Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru

Llawysgrifau T. Llew Jones

Deuddeg ar hugain o ddyddiaduron y bardd a'r llenor T. Llew Jones, 1957-1999, sef un gyfrol o gofnodion achlysurol rhwng 1957 a 1976, a chyfrolau ar gyfer y blynyddoedd 1965, 1970-1982, 1984-1999. Mae cyfeiriadau yn aml trwy gydol y dyddiadur...

Papurau personol

Gohebiaeth yn ymwneud â’i chyfansoddiadau llenyddol, 1937-2011, papurau'n deillio o’i chyfnod fel disgybl ysgol, 1934-1940, a phersonalia, 1947-2017.

Results 1 to 20 of 28