Fonds GB 0210 MUDYSGMEI - Archif Mudiad Ysgolion Meithrin,

Identity area

Reference code

GB 0210 MUDYSGMEI

Title

Archif Mudiad Ysgolion Meithrin,

Date(s)

  • 1971-2018 (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

2.426 metrau ciwbig (209 bocs, 17 ffeil bocs); 4 bocs mawr (Medi 2009)

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd Mudiad Ysgolion Meithrin, Cymdeithas Genedlaethol Ysgolion Meithrin a Chylchoedd Chwarae Cymraeg, mewn cyfarfod cyhoeddus ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mangor yn 1971, gyda'r diben o hyrwyddo, cynnal ac ehangu'r ddarpariaeth o gylchoedd meithrin a chylchoedd chwarae gwirfoddol yn y Gymraeg ar hyd a lled Cymru, fel bod pob plentyn dan oed ysgol yng Nghymru yn medru derbyn addysg feithrin a datblygu trwy gyfrwng y Gymraeg. Lleolwyd pencadlys y mudiad yng Nghaerdydd i gychwyn (yn Aberystwyth erbyn hyn) ond y mae'r pwyslais ar gylchoedd chwarae lleol. Cofrestrir y grwpiau hyn, a elwir yn Gylchoedd Meithrin, yn elusennau annibynnol, a rheolir pob un gan bwyllgor o rieni a defnyddwyr eraill, sydd yn gyfrifol am fabwysiadu a gweinyddu polisïau, cyflogi staff, cyhoeddusrwydd a chodi arian. Trefnir y pwyllgorau ar lefel rhanbarth, gyda chefnogaeth rhwydwaith cenedlaethol o swyddogion datblygu. Cynyddodd nifer y Cylchoedd Meithrin o 70 yn 1971 i 574 yn 2003, a gall rhieni di-Gymraeg chwarae gyda'u plant a chymdeithasu mewn awyrgylch anffurfiol Gymraeg mewn nifer o Gylchoedd Ti a Fi.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mr J. Bryan Jones, Cyfarwyddwr; Rhodd; Tachwedd 1989 a Chwefror 1996

Mr Hywel Wyn Jones, Cyfarwyddwr; Rhodd; Ebrill 1997

Ms Siwan Thomas; MYM, Aberystwyth; Rhodd; Medi 2009

Content and structure area

Scope and content

Papurau gweinyddol Mudiad Ysgolion Meithrin, 1971-1996, yn cynnwys cofnodion, ffeiliau gohebiaeth, papurau cyllidol, a deunydd yn ymwneud â chyhoeddiadau, cyrsiau a digwyddiadau = Administrative papers, 1971-1996, of Mudiad Ysgolion Meithrin, including minutes, correspondence files, financial papers, and material relating to publications, courses and events.

Papurau ychwanegol yn perthyn i Fudiad Ysgolion Meithrin, gan gynnwys cofnodion y Cyngor Cenedlaethol, 1971-1999; cofnodion Isbwyllgor Anghenion Arbennig, 1991-2005; cofnodion y Pwyllgor Cyhoeddi, 1975-1986; cofnodion is-bwyllgorau Ansawdd a Hyfforddiant, Cyllid a Staffio, Anghenion Arbennig, Cyhoeddusrwydd a Marchnata, 1991-1999; cofnodion y Bwrdd Cyfarwyddwyr Mabon a mabli, 1991-2003; cofnodion y Pwyllgor Gwaith, 1986-1990 a 1991-1999; papurau gweinyddol; cofnodion Is-bwyllgor Polisi, 1994-2004; a cofnodion y Pwyllgor Gweithredol, 1979-1985; ynghyd â ffeil yn cynnwys ffotograffau a sleidiau. Nid yw'r casgliad hwn wedi ei gatalogio eto.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System of arrangement

Trefnwyd yn naw grŵp: cyffredinol; gohebiaeth; gweinyddiaeth; pwyllgorau; ffeiliau dyddiol; cyrsiau/digwyddiadau; ariannol; cyhoeddiadau; a Rhodd Medi 2009.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Mae ffeiliau C53-4 a C78-80 ar gau am 50 mlynedd o'r dyddiad olaf ym mhob ffeil; ac eithrio s40 Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

LlGC, Casgliad Sain a Delweddau Symudol: un ar ddeg o becynnau Cynllun Van Leer - yn cynnwys tri ar ddeg o gasetiau sain (CM 8146-7, CM 8150-60). Pecyn The Pre-School Child: Resource Pack (Open University/PPA)- yn cynnwys tair disg sain 7" (45/1123-5). Recordiad tâp DAT, 'Caneuon Cledwyn' (Life Education/MYM), (DT/93). Recordiad caset o raglen 'Stondin Sulwyn', 17 Mehefin 1992, Radio Cymru, (CM 8145). Dau dâp fideo (dyblygion), 'Cyd-chwarae: Integreiddio plant ag anghenion arbennig i'r Cylchoedd Meithrin' gyda llyfrau nodiadau ar gyfer tiwtoriaid (MYM/Wales PPA), (VM 5649-50). LlGC, Adran Darluniau a Mapiau: amrywiol ffotograffau du a gwyn (rhif derbyn 199800115), ffotograffau lliw (rhif derbyn 199800116), a negyddion (rhif derbyn 199800117).

Related descriptions

Publication note

Stevens, Catrin, Meithrin: Hanes Mudiad Ysgolion Meithrin 1971-1996 (Llandysul, 1996).

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844313

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mawrth 2003. Adolygwyd yn Ionawr 2020.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Papurau Mudiad Ysgolion Meithin; gwefan Mudiad Ysgolion Meithrin, mis Mawrth 2003; Stevens, Catrin, Meithrin: hanes Mudiad Ysgolion Meithrin 1971-1996 (Llandysul, 1996).

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Archif Mudiad Ysgolion Meithrin.