Fonds GB 0210 TGLYVES - Papurau T. Glynne Davies

Identity area

Reference code

GB 0210 TGLYVES

Title

Papurau T. Glynne Davies

Date(s)

  • [1822]-2010 (gyda bylchau) (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

7 bocs

Context area

Name of creator

Biographical history

Yr oedd T. Glynne Davies yn fardd, nofelydd, newyddiadurwr a darlledwr. Ganwyd Thomas Glynne Davies ar 12 Ionawr 1926 yn Llanrwst. Bu’n gweithio fel gohebydd i’r Cambrian News, Y Cymro a’r South Wales Evening Post. Enillodd goron Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 1951 am ei bryddest ‘Adfeilion’. Yn 1957 ymunodd â’r BBC fel gohebydd newyddion yng Nghaerdydd ac yn 1967 derbyniodd Wobr Personoliaeth Radio’r Flwyddyn. Bu farw 10 Ebrill 1988.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Rhoddwyd gan Gareth Glyn, ar ran Gareth Glyn, Geraint Glynne Davies, Aled Glynne ac Owen Glynne Davies ym mis Hydref 2016, 99745193902419.

Content and structure area

Scope and content

Papurau T. Glynne Davies, [1822]-2010 (gyda bylchau), yn cynnwys gohebiaeth; dyddiaduron; drafftiau cynnar o’i bryddest fuddugol ‘Adfeilion’ y dyfarnwyd iddo’r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst yn 1951; cyfrol o’i gerddi cynnar; cynllun o’i nofel Marged (Llandysul, 1974) a chopi gyda nodiadau a chywiriadau yn ei law; a sgriptiau dramâu a rhaglenni radio. = Papers of T. Glynne Davies, [1822]-2010 (with gaps), including correspondence; diaries; early drafts of his winning poem ‘Adfeilion’ (Ruins) which was awarded the crown at the National Eisteddfod at Llanrwst in 1951; a volume of his early poems; an outline of his novel Marged (Llandysul, 1974) and a copy with notes and revisions in his hand; and drama and radio scripts.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Trefnwyd yn ddau grŵp yn LlGC: papurau personol a phapurau llenyddol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Trosglwyddwyd nifer o gasetiau yn cynnwys recordiadau o'i raglenni radio i Archif Genedlaethol Sgrin a Sain yn LlGC (RM 18163, MD 619-620 a CM 15821-15831).

Related descriptions

Notes area

Note

Mae’r dyddiad creu cynharaf yn gynt na blwyddyn geni T. Glynne Davies oherwydd ceir papurau a grynhowyd ganddo ac mae'r dyddiad creu olaf yn dyddio o bapurau'r teulu a dderbyniwyd ar ôl ei farwolaeth.

Alternative identifier(s)

Alma system control number

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997) a phapurau yn yr archif.

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places