Showing 188 results

Archival description
Cofnodion Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
Print preview View:

Cofnodion cyfarfod a phapurau cysylltiedig

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Rheoli’r Ganolfan, Ebrill 1985, gyda nodiadau yn llaw R. Geraint Gruffydd; agenda, Ionawr 1986; nodiadau ([1985]) ar amcangyfrifon ariannol y Ganolfan, 1985-1986 i 1989-1990; copi o amcanion y Ganolfan (1985); papurau (1986) yn cynnwys gwybodaeth am seminarau a chyflog; a lythyrau (1986) oddi wrth Bobi Jones ac M.A.R. Kemp.

Cofnodion cyfarfod a phapurau cysylltiedig

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Rheoli’r Ganolfan, Ebrill 1987 a Medi 1987; agenda a nodiadau’r Cadeirydd, Medi 1987; adroddiad blynyddol y Ganolfan 1986-1987 (1987); adroddiad ariannol 1986-1987 (1987); a nodiadau ar newid i Ordinant Gweinyddol 11 Cyngor Prifysgol Cymru (1987). Yn ogystal, ceir gohebiaeth gysylltiedig yn trafod materion gweinyddol (1987), yn cynnwys llythyrau oddi wrth R. Geraint Gruffydd; M.A.R. Kemp; T.R. Stevens; a John D. Phillips.

Cofnodion cyfarfod a phapurau cysylltiedig

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Rheoli’r Ganolfan, agenda, a nodiadau’r Cadeirydd, Medi 1988; adroddiad blynyddol y Ganolfan 1987-1988 (1988); adroddiad ariannol 1987-1988 (1988); a manylion ysgoloriaeth goffa Y Foneddiges Amy Parry-Williams [1989]. Yn ogystal, ceir gohebiaeth gysylltiedig yn trafod materion gweinyddol (1987-1989), yn cynnwys llythyrau oddi wrth Gareth Wyn Evans; John Rhys; R. Geraint Gruffydd; Gareth Owen; David Dykes; J.G. Rees; D. Simon Evans; ac M.A.R. Kemp.

Cofnodion cyfarfod a phapurau cysylltiedig

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Rheoli’r Ganolfan, Hydref 2001, ac agenda a chofnodion cyfarfod, Mai 2002; nodiadau drafft o agenda’r cyfarfod Mai 2002; amcangyfrifon ariannol, 2001-2002 i 2005-2006 (2002); manylion o grantiau ymchwil AHRB (‘Arts and Humanities Research Board’) (2000); ac adroddiad yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (2001). Yn ogystal, ceir gohebiaeth gysylltiedig yn trafod materion gweinyddol (2001-2002), yn cynnwys llythyrau oddi wrth Geraint H. Jenkins; Ruth ab Ieuan; Nia Davies; Lynn Williams; Peter Lloyd; Beryl Jenkins; Pat Lewis; a Derec Llwyd Morgan.

Cofnodion cyfarfod a phapurau cysylliedig

Cofnodion Cyfarfod Pwyllgor Rheoli’r Ganolfan, Ionawr, Mai, a Hydref 2004; agendâu, Mai 2004 a Mai 2005; copi o’r Adolygiad Rolau, Swyddogaethau a Strwythur Prifysgol Cymru a’i Pherthynas â’r Sefydliadau yn y Dyfodol (2005); amcangyfrifon ariannol, 2004-2005 i 2008-2009 (2005); a chofnodion cyfarfod yr Is-bwyllgor Ymarferiad Asesu Ymchwil (2004 a 2005). Yn ogystal, ceir gohebiaeth gysylltiedig yn trafod materion ariannol (2004), yn cynnwys llythyrau oddi wrth Vera Bowen; R. Geraint Gruffydd; Branwen Jarvis; Jenny Childs; Linda Tiller; Geraint H. Jenkins; William Gillies; Catherine McKenna; a Barry Cunliffe.

Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Ymgynghorol a phapurau cysylltiedig

Cofnodion cyfarfod Pwyllgor Ymgynghorol y Ganolfan, Hydref 2007, ac Ionawr, Chwefror, a Hydref 2008; agendâu, Chwefror, Mai, a Hydref 2008; adroddiad blynyddol y Ganolfan, 2007-2008 (2008); adroddiad a datganiadau ariannol y Ganolfan, 2007-2008 (2008); a gohebiaeth gysylltiedig yn trafod materion gweinyddol (2008), yn cynnwys llythyrau oddi wrth Angharad Elias a Geraint H. Jenkins. Yn ogystal, ceir cofnodion cyfarfodydd y Penaethiaid Prosiectau, Tachwedd a Rhagfyr 2007, ac Ionawr, Chwefror, Ebrill, Mai, a Gorffennaf 2008; a chopi o gylchlythyr y Ganolfan, rhif 11 (Haf 2008).

Cofnodion cyfarfod y Grŵp Ymgynghorol a phapurau cysylltiedig

Cofnodion cyfarfod Grŵp Ymgynghorol (yn flaenorol y Pwyllgor Ymgynghorol) y Ganolfan, Hydref 2014, a Chwefror a Mehefin 2015; agendâu, Chwefror, Mehefin, a Hydref 2015; adroddiad blynyddol y Ganolfan, 2014-2015 (2015); a llythyrau (2015) oddi wrth Angharad Elias. Yn ogystal, ceir cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Rheoli (yn flaenorol y Penaethiaid Prosiectau), Tachwedd a Rhagfyr 2014, ac Ionawr, Mawrth, Ebrill, Gorffennaf, a Medi 2015; a chofnodion cyfarfod y Pwyllgor Graddau Ymchwil, Tachwedd 2014.

'Llysiau a Meddygaeth’

Papurau a gohebiaeth, 1993, yn ymwneud â phymthegfed Fforwm y Ganolfan, ‘Llysiau a Meddygaeth’, yn cynnwys rhaglen; rhestr o fynychwyr; slipiau ateb; a llythyrau, yn trafod trefnu'r Fforwm, oddi wrth Dafydd Dafis; E. Evans; Jane Cartwright; Carole Hough; Christine Fell; Pierre-Yves Lambert; R. D. Berryman; Morfydd E. Owen; a Mary Davies.

Parti'r Ganolfan

Gohebiaeth a phapurau yn trafod trefnu Parti’r Ganolfan, 1989, yn cynnwys slipiau ateb; rhestr o fynychwyr; a llythyrau oddi wrth Janem Jones; L. J. Williams; B.G. Charles; Beti a Tegwyn Jones; Telfryn Pritchard; Dafydd Bowen; John Rowlands; Ian Salmon; Geraint a Zonia Bowen; John Fitzgerald; Richard Crowe; Rachel Bromwich; Rhidian Griffiths; Derec Llwyd Morgan; a Peter Smith.

Results 1 to 20 of 188