Education, Bilingual -- Wales

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Education, Bilingual -- Wales

Equivalent terms

Education, Bilingual -- Wales

Associated terms

Education, Bilingual -- Wales

15 Archival description results for Education, Bilingual -- Wales

15 results directly related Exclude narrower terms

Board for External Degrees through the Medium of Welsh

The first two reports, 1970-1971, of the Working Group, 1970-1971, and Board minutes, 1972-1977; agendas and reports submitted to meetings of the Board, 1974-1977; and reports for informal meetings, 1976-1979, between representatives from Aberystwyth and Bangor likely to be involved in the early stages of teaching the proposed external degree through the medium of Welsh.

Untitled

Addysg Gymraeg a Chymru ddwyieithog

Papurau'n ymwneud ag addysg Gymraeg a dwyieithrwydd, gan gynnwys darlithoedd yn dwyn y teitlau, 'UCAC ac Argyfwng yr Iaith', 'Cymru Ddwyieithog', 'Y Gymraeg mewn Addysg a Bywyd', 'Hanes Addysg Elfennol yng Nghymru' ac 'Argyfwng Cymru Heddiw'.

Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Papurau, [1936]-1970, yn deillio'n bennaf o'r cyfnod pan oedd Norah Isaac yn Brifathrawes Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth, 1939-1949, gan gynnwys rhai'n ymwneud â'r gwersi a gweithgareddau allgyrsiol.

Ysgol Gymraeg Aberystwyth (Aberystwyth, Wales)