Agriculture -- Wales -- Lledrod.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Agriculture -- Wales -- Lledrod.

Equivalent terms

Agriculture -- Wales -- Lledrod.

Associated terms

Agriculture -- Wales -- Lledrod.

1 Archival description results for Agriculture -- Wales -- Lledrod.

1 results directly related Exclude narrower terms

Llyfr cyfrifon a nodiadau,

  • NLW MS 16480A.
  • file
  • 1846-1869 /

Llyfr cyfrifon a nodiadau, 1846-1869, yn cynnwys cofnodion amaethyddol ac ariannol gan Rees Jones, Cefnllwyn, Lledrod, sir Aberteifi, ffermwr. = Account and memorandum book, 1846-1869, containing agricultural entries and accounts by Rees Jones, Cefnllwyn, Lledrod, Cardiganshire, farmer.
Mae'r gyfrol hefyd yn cynnwys adysgrif o lythyr, 1854, gan ei chwaer Ann Jones, Columbus, Ohio, at ei theulu (ff. 74 verso-78), cofnodion degwm plwyf Lledrod, 1846 (ff. 88 verso-glud-ddalen yng nghefn y gyfrol), a chyfeiriadau at feddyginiaethau (ff. 32 verso-33, 71, 80 verso-81). = Also includes a transcript of a letter, 1854, from his sister Ann Jones, Columbus, Ohio, to her family (ff. 74 verso-78), tithe records for the parish of Lledrod, 1846 (ff. 88 verso-pastedown at the end of the volume), and references to medical remedies (ff. 32 verso-33, 71, 80 verso-81).

Jones, Rees, Cefnllwyn, Lledrod.