Accounts

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Accounts

Equivalent terms

Accounts

Associated terms

Accounts

17 Results for Accounts

17 results directly related Exclude narrower terms

Account books

The series consists of a volume containing the accounts of The South Wales and Monmouthshire Football Association during the 1892-1893 and 1893-1894 seasons. The accounts contain details of both receipts and expenditure. The volume also contains t...

Account books

The series comprises account books detailing receipts and payments to the English Language Section between 1987 and 1994. There is one general account book for every year for the first three years, splitting into two account books a year in 1990, ...

Llyfr cyfrifon

Mae'r ffeil yn cynnwys manylion y derbyniadau a'r taliadau cyffredinol, 1912-1959, yn ymwneud â chasgliadau eglwysig a chynulleidfaol, taliadau at y Weinidogaeth a phregethwyr a thanysgrifiadau at y capel.

Llyfr cyfrifon

Mae'r ffeil, 1860-1917, yn cynnwys cyfrifon yn ymwneud â chost adeiladu'r capel, y ddyled, yr eisteddleoedd, y Tŷ Capel, y Weinidogaeth, yr Ysgol Sul, y llyfrgell, amrywion, cymdeithasau, ynghyd â chyfriflenni.