cyfres 2 - Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

2

Teitl

Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Dyddiad(au)

  • [1936]-1970 (Creation)

Lefel y disgrifiad

cyfres

Maint a chyfrwng

4 ffolder, 1 gyfrol

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau, [1936]-1970, yn deillio'n bennaf o'r cyfnod pan oedd Norah Isaac yn Brifathrawes Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth, 1939-1949, gan gynnwys rhai'n ymwneud â'r gwersi a gweithgareddau allgyrsiol.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn gronolegol yn bum ffeil. Trefn wreiddiol o fewn y ffeiliau.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir mwy o ddeunydd yn ymwneud â'r ysgol ym Mhapurau Norah Isaac 85-86 a hefyd yn NLW ex 2044.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: 2

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004335092

GEAC system control number

(WlAbNL)0000335092

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: 2.