Wiliam Llŷn, 1534 or 5-1580

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Wiliam Llŷn, 1534 or 5-1580

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

  • Llŷn, Wiliam, 1534 or 5-1580
  • Wiliam Lleyn, 1534 or 5-1580
  • Lleyn, Wiliam, 1534 or 5-1580
  • William Llŷn, 1534 or 5-1580

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

aacr2

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcsh

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC