Welsh poetry -- 18th century

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh poetry -- 18th century

Equivalent terms

Welsh poetry -- 18th century

Associated terms

Welsh poetry -- 18th century

20 Results for Welsh poetry -- 18th century

20 results directly related Exclude narrower terms

Barddoniaeth yr almanaciau,

A notebook in the hand of David Evans, Llanrwst containing 'Y Llinell Gyntaf o bob Cerdd Cywydd a charol sydd yn yr hen Almanaciau ynghyd a henwau yr Awdwyr', i.e. a chronological list of first lines of poetry in strict and free metres p...

Barddoniaeth,

 • NLW MS 12071A
 • File
 • [c. 1673]-[1700x1715]

A volume of popular Welsh poems on religious and scriptural themes written c. 1673-1674 by James Phillipp(es), with additions made a generation later by Phillipp James. The poems belong to the type of verse known in Cardiganshire as 'halsingo...

Phillippes, James

Barddoniaeth, &c.

A composite volume, the first portion of which (pp. 1-78, old foliation 1-38), written in the early eighteenth century, contains selections from Flores poetarum, triads, englynion, the divisions of Wales (pp. 29-33), cywyddau, poems in free metre,...

Lewys Môn, approximately 1465-1527

Bardism; miscellanea,

A volume (pp. i-xxii; 1-449) containing miscellaneous items, many relating to Welsh bardism, in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). The contents include pp. 1-3, a note re the proclamation in 1795 of a bardic meeting to be hel...

'Iolo Morganwg'.

Gwaith Gweirydd ap Rhys,

Notebooks of Robert John Pryse (Gweirydd ap Rhys), containing shelf lists of parts of his library; a list of books which he acquired from Daniel P. Jones; material for an essay ('Hanes Feirniadol Barddoniaeth Gymraeg y 18fed ganrif'); a ...

Pryse, Robert John, 1807-1889

Henry Salesbury's Dictionary

A volume containing a transcript, 1785, by Evan Evans (Ieuan Fardd) of Henry Salesbury's Dictionary (pp. 5-152). Also included is an elegy to Evan Evans, [1788], in the autograph of David Ellis (pp. 1-2).

Ellis, David, 1736-1795

Llyfr englynion William Siôn,

A volume of 'englynion' entitled 'llyfr wiliam Siôn o fryn saeth', and partly in the hand of David Jones ('Dewi Fardd'). Many of the 'englynion' are unattributed, and the few poets represented in the volume ...

David Jones and others.

Llyfr nodiadau,

A commonplace book kept by Ioan Pedr containing a large number of notes on a variety of subjects; 'englynion', hymns and other poetry; folk- and nursery-rhymes; tales, games and anecdotes relating mainly to Bala and district; a Welsh tra...

Ioan Pedr.

Material relating to Morysiaid Môn, etc.,

A scribbling tablet in the hand of J. H. Davies containing extracts and notes from manuscripts in the British Museum, the National Library of Wales and Cardiff Free Library and from printed sources largely on the correspondence of, and poetry by o...

Miscellanea,

Miscellaneous papers and note-books containing notes, extracts, transcripts, lists, etc., in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume. The contents of pp. 53-60, 73, 75, 86-9, 91, 143-206, 209-17, 233-8,...

'Iolo Morganwg'.

Nodiadau ar Siôn Rhydderch

Notes by John Davies on the pedigree of John Rhydderch; extracts from almanacs, 1709, 1729, including poems by John Rhydderch, D[afydd] Manuel, Evan William[s] 'Delyniwr o Langybi yn Sir Gaernarfon'; and a list of ballads composed or pri...

Poetry and feasts

A manuscript in the hand of Evan Evans, containing mainly poetry by Bleddyn Fardd, Lewis Glyn Cothi, Goronwy Owen and others (ff. 1-49, 56-62); and a list of feast days (ff. 50-55).This manuscript was used for the Myvyrian Archaiology of Wales, pa...

Bleddyn, Fardd, active 13th century

Press cuttings,

A scrap-book of literary and historical press cuttings, c. 1896-1900, compiled by J. H. Davies. The titles include, 'London Welsh Jottings', 'Ysgrifenydd y Cyffes Ffydd', 'A Great Welsh Soldier' [i.e. Owen Lawgoch], &...

Wynne family papers, poetry, &c.

A small group of autograph Welsh poems, mostly relating to the Wynne family, consisting of: (i) anonymous verses entitled 'Penillion cufaddas i'r amser yma ...', beginning 'Pob haden lawen lonudd su ai miwsig hud meusudd ...�...

Manuel, Dafydd, 1624?-1726

Yr Odydd Cymreig ... [etc.],

A composite volume made up of copies of Yr Odydd Cymreig, Cyf. 1 (1842), Rhif 2, 3, 4, and articles on 'Llyfrgelloedd ' (Y Traethodydd, 1858-9), 'Y Bardd o'r Nant a'i Waith' (Y Traethodydd, 1875), 'Y Bardd o'...

Barddoniaeth Gymraeg

 • NLW MS 16251B.
 • File
 • [1730x1790]

Cyfrol yn cynnwys barddoniaeth Gymraeg a chynghorion meddygol a ddangoswyd, yn ôl nodyn (f. 63 verso) gan John Jones (Jac Glanygors), i John Edwards (Siôn Ceiriog) yn Llundain, 11 Gorffennaf 1790. = A volume containing poetry in Welsh and medical ...

Cywydd y Farn a charol Plygain,

 • NLW MS 16197B.
 • File
 • 1764, 1778 /

'Cywydd Farn', 1764, gan, ac yn llaw, Rice (Rhys) Jones o'r Blaenau. Ceir copi arall ohoni, a ymddengys i fod yn llaw Rhys Jones, yn NLW MS 3059D (tt. 77-84), ac fe'i cyhoeddwyd yn Gwaith prydyddawl y diweddar Rice Jones o'...

Jones, Rhys, 1713-1801.

Barddoniaeth

 • NLW MS 24092A.
 • File
 • 1778-[18 gan., hwyr]

Copi o Jonathan Hughes, Bardd, a Byrddau Amryw, Seigiau; neu, Gasgliad o Gynghanedd sef Carolau a Cherddi a Chywyddau (Amwythig: Stafford Prys, 1778; ESTC T140501, Libri Walliae 2526), gyda cherddi wedi eu hychwanegu mewn llawysgrif tu mewn i'...

Samuel, William, 1749 or 1750-

Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym

 • NLW MS 24070C
 • File
 • 1863

Adysgrif, 1863, yn bennaf yn llaw D[aniel] L[ewis] Moses, gynt o Lanbedr Pont Steffan, o'r gyfrol Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym, gol. gan Owen Jones a William Owen (Llundain, 1789). = Transcript, 1863, mainly in the hand of D[aniel] L[ewis] M...

Moses, D. L. (Daniel Lewis), 1822-1893

Papurau W. J. Gruffydd

 • GB 0210 WJGRUFFYD
 • Fonds
 • [1903]-[1952]

Papurau W. J. Gruffydd,[1903]-[1952], yn cynnwys drafftiau o erthyglau'n ymwneud â'r Mabinogi; nodiadau darlith ar gyfer ei gyrsiau Cymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd; nodiadau darlithoedd ac erthyglau eraill; sgyrsiau a darll...

Gruffydd, W. J. (William John), 1881-1954.