Welsh poetry

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh poetry

Equivalent terms

Welsh poetry

Associated terms

Welsh poetry

44 Archival description results for Welsh poetry

44 results directly related Exclude narrower terms

A medical treatise in Welsh, &c.

A sixteenth-century manuscript containing a medical treatise in Welsh, recipes, charms, and an astrological fragment; a treatise on uroscopy in English; poetry, including a cywydd by Ieuan Brydydd Hir (hynaf); 'Llythyr Aresdotlys [...] o gadwedigaeth korff dyn ac gavas ynte yn hemyl yr havl [...]' (pp. 228-237); and a prologue to a work which is called 'Compod' ('o herwydd I vod ef yn comprehendio [...] kompod Manuwel') (pp. 197-200).
The manuscript is written in several hands of the early to late sixteenth century, possibly including that of its original owner Bened ap Rhys (Bened Feddyg) of Llanelidan, Dyffryn Clwyd, as well as Tudur ab Elise (see p. 150).

Bened Feddyg

A miscellany,

'A list of Welsh Poets with the periods during which they flourished' and a 'Catalogue of MSS. Welsh Poems in my possession', probably in the autograph of Evan Lloyd, Maesyporth, and copies of petitions sent to the bishop of Bangor by various incumbents in the diocese, 1813-1814.

[Evan Lloyd].

Accounts and poetry

A seventeenth-century merchant's account-book for miscellaneous groceries and draperies supplied to persons mainly in Denbighshire, 1662-1687 (pp. 1-76). The remainder of the volume contains copies of Welsh poems in strict and free metres, a copy of Areth Wgon, and a few recipes (pp. 77-190, 193-194). The majority of the poems are in free metres, and among a large number of authors who are represented the following have several poems to their names: Robert Klidro and Sion Prys Caerddynen. A table of contents is on pp. 173-174.

Robin Clidro, fl. 1545-1580

Amrywiaeth,

Miscellaneous notes by Robert Ellis: 'Bore oes Dafydd Ddu'; 'Goronwy Owain a'r Awen Gymreig'; 'Gwilym Caledfryn a Thafol y Beirdd'; 'Hen Gerddi Cymru'; 'Hen Lyfrau Cymru'; and reviews.

Robert Ellis ('Cynddelw').

An Omnium Gatherum

 • NLW MS 23988B.
 • File
 • [1820s]

A manuscript album, entitled 'An Omnium Gatherum' (f. 1 verso), compiled during the 1820s (dated 1822 and 1826 on ff. 73 verso, 106) by Harriette Grant (1789-1863; later Harriette Wingfield Stratford), daughter of Henry Grant (1743-1831) of Gnoll Castle, Glamorgan. The volume includes literary excerpts, antiquarian notes, riddles, and poems, written in English, French and Welsh, together with numerous well-executed watercolur, ink and pencil studies, some noted as being 'after Rembrandt' (ff. 1 verso, 7 verso, 10, 16, 17 verso).
The drawings include views of the Vale of Ebbw from Abercarne (f. 5), Neath Castle (f. 40), view from the fishing stool at Gnoll (f. 41 verso), Llantwit Church from the terrace at Gnoll Castle (f. 58), the upper lodge at Gnoll (f. 69), part of the chapel of Neath Abbey (ff. 78 verso, 80), Arthur's Stone in Gower (f. 81 verso), a female Glamorgan peasant (f. 98), a male Welsh peasant (f. 99), Briton Ferry Church (f. 100 verso), a female peasant (f. 104), Gnoll Castle (f. 105 verso), and Melin Crython (f. 160).

Stratford, Harriette Wingfield, 1789-1863

Barddoniaeth

A composite volume containing transcripts by Edward Williams ('Iolo Morganwg') of Welsh verse in free and strict metres. P. i is inscribed 'Hen Awdlau, Caniadau, a Phennillion amrafaelion eu rhywieu er dangos amrywiold[eb] Mesurau a mydrau Cerdd Dafod Beirdd Cymru mewn oesoedd Amrafaelion a'r amrafaelion newydiadau . . . ym mhrydyddiaeth Beirdd Cymru o amser beugilydd. Cynnulliad o Hen Lyfrau Ysgrif amrafaelion gan Iolo Morganwg . . .', and this may refer to the contents of pp. 1-142 which include transcripts of poems by, or attributed to, Dafydd Llwyd Matthew, Wiliam Llyn, Bedo Brwynllys, Siôn Ceri, Wiliam Egwad, Gwilym ap Ieuan hen, Dafydd Nanmor, Sippyn Cyfeiliog, Elidir Sais, Dafydd o Lynn Nedd, Einiawn Offeiriad, Ieuan Gethin ab Ieuan ab Lleison, Dafydd ap Edmwnd, Richard Cynwal, Taliesin, Rhys Cain, Llawdden, Gwilym Tew, Dafydd Benwyn, Lewys Morganwg, Gutto'r Glynn, Siôn Mowddwy, Siôn Bradford, Rhys Nanmor, and Guttyn Owain. Pp. 143-55 (previously 1-13) contain a transcript of the first part (279 lines) of Aneurin's 'Gododdin'; pp. 159- 90 (previously 1-32), transcripts of fifteen 'cywyddau' (No. 15 incomplete) by, or attributed to, Dafydd ap Gwilym; pp. 199-206 (previously 1-8), transcripts of poems by, or attributed to, Gruff. ap Maredydd ap Dafydd; pp. 225-72, transcripts of, or extracts from, poems by, or attributed to, Dafydd ap Edmund, Llowdden, Siôn ap Dafydd ap . . ., Syr Lewys y defaid, Syr Lewys Anwyl, Robt. ab Ifan, Richd. Dafies, Esgob Dewi, Dafydd Nanmor, Tudur Aled, Wm. Cynwal, Siôn Brwynog, Harri ap Thomas ap Wiliam o'r ddiserth, ? Gruff. Hiraethog, Siôn Tudur, Syr Lewys Gethin, Lewis ab Edward, Dr. Morgan, Esgob Llanelwy, Alis ferch Gruff., Cadwgan ffol, Rhys Cain, Gutto'r Glynn, Iolo Goch, Llywelyn ab Gruffudd, Llywarch Hen, ?Siôn Dafydd Nanmor, Ieuan Gethin ab Ieuan ab Lleison, Hugh bach ab Hywel ab Shenkin, William Llyn, Edd. Llwyd, 'ceidwad y Museum yn Rhydychen', Gwalchmai, Lewis Powel, William Midelton, Bleddyn Fardd, Meil. ab Gwalch., and Pryd. Moch, and a transcript of a prose item ['Araith y gwr moel o Sythia']; and pp. 281-92, transcripts of poems [from the 'Book of Taliesin']. P. 297 is inscribed 'Caniadydd Morganwg sef Casgl o Hen Garolau, Caniadau, a Chwndidau. Rhif 11', and is followed on pp. 301-36 by transcripts of fourteen 'cwndidau' by, or attributed to, Thomas ab Ieuan ab Rhys and one 'cwndid' by, or attributed to, Thomas ap Ieuan Madog. P. 341 is inscribed 'Cwndidau a Chaniadau Rhys Brydydd o Lyfr R. Bradford', and is followed on pp. 343-59 by transcripts of three poems (two 'cwndidau') by, or attributed to, the said poet. Intermingled with the poems are notes or anecdotes relating to the following poets and 'eisteddfodau' - pp. iv, 79, and 121, Gwilym Tew and 'eisteddfodau' at the monastery of Pen Rys in Glyn Rhondde and Caerfyrddin; vii, Lewis Glynn Cothi and Tudur Penllyn; 50, Einion Offeiriad; 60, Dafydd ap Edmwnd and an 'eisteddfod' at Caerfyrddin; 100 and 104-05, Lewys Morganwg and 'Eisteddfod y Penrhyn yn Arfon'; 109 and 235, Gutto'r Glynn; 114, Siôn Mowddwy; 235-6, Iolo Goch; 237, Llywarch Hen; 265, Tudur Aled; and 342, Meredydd Philip (alias Bedo Philip Bach), his brothers Thomas and William, and his nephew Hopcin Thomas Philip, William Dafydd, and Morgan Pywel. Pp. 115-18 contain transcripts of notes on the use of double rhyme ('cyfochri') in some Welsh strict poetic metres and on the vaticinatory element in Welsh verse. These notes are attributed to Siôn Bradford. Edward Williams ('Iolo Morganwg') has inserted comments on some of the poems in the volume.

Barddoniaeth,

Transcripts, mainly by Rhys Jones o'r Blaenau, editor of Gorchestion Beirdd Cymru (Amwythig, 1773), of 'cywyddau' and other poetry by William Llŷn, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Tudur Aled, Edward Morus [Perthi-llwydion], Gruffudd Hiraethog, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Gruffudd Gr[y]g, Dafydd ab Edmwnd, Lewis Daron, Lewis Menai, Sion Tudur, Goronwy Owen, Sion Dafydd Lâs, Thomas Prys, Huw Mor[y]s, Dafydd ap Gwilym, Dafydd Nanmor, Mor[u]s Dwyfech [Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion], Rhys Cain, Bedo Brwynllys, Bedo Aeddren, Ieuan Deulwyn, Gruffudd Llwyd ap Dafydd ab Einion, Edwart Urien, Sion Cain, Ieuan Dew Brydydd, Lewis Glyn Cothi, Lewis Trefnant, Maredudd ap Rhys, Tudur Penllyn, Ieuan ap Hywel Swrdwal, Llawdden, Owain Gwynedd, Sion Ceri, Syr Ifan [o Garno], Robin Ddu, Hywel [ap] Rheinallt, Gutun Owain, Guto'r Glyn, Huw Arwystli, Dafydd Ddu Hiraddug [Dafydd Ddu Athro], Ieuan ap Tudur Penllyn, Iolo Goch, Sion Cent, Ieuan Brydydd Hir [Hynaf], Huw Llwyd Cynfal, Gruffudd Llwyd ab Ieuan, Richard Cynwal, Huw Machno, Robert Dyfi, Iorwerth Fynglwyd, Syr Rhys o Garno, Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys, Richard Phylip, Evan Evans ('Ieuan Brydydd Hir'), Ieuan Du'r Bilwg, Aneirin Gwawdrydd, Taliesin, Morys ab Ieuan ab Einion, Deio ab Ieuan Du, Rhys Pennardd, Meil[y]r Brydydd, Cynddelw [Brydydd Mawr], Thomas Jones (Tregaron) ['Twm Sion Cati'], Wiliam Cynwal, Llywarch Hen, Bedo Hafesp, Huw Pennant, Edward Richard (Ystradmeurig) and David Richards ('Dafydd Ionawr').

Jones, Rhys, 1713-1801

Barddoniaeth,

A transcript by William Jones ('Bleddyn'), Llangollen, of a collection of cywyddau, etc., made by David Jones ('Dafydd Siôn Siâms'), Penrhyndeudraeth. The authors are Robin Ddu, Dafydd Llwyd [ap Llywelyn ap Gruffudd], Llywelyn ab Owain ap Cyn[f]rig [Moel], Dafydd Gorlech, Edwart ap Rhys, Llywelyn ap Maredudd ab Ednyfed, Syr Thomas Chwith, Huw Pennant, Ieuan Brydydd Hir, Gruffudd ap Dafydd Fychan, Sion Ceri, Bedo Brwynllys, Deio ab Ieuan Du, Syr Dafydd Trefor, Gruffudd ap Tudur ap Hywel, Watcyn Clywedog, Owain Llwyd Physygwr, Maredudd ap Dafydd Fychan, Ieuan Leiaf, Ieuan ap Gruffudd ap Llywelyn Fychan, Rhys Llwyd ab Einion Fychan, Syr Dafydd Offeiriad, Gwilym ap Sefnyn, Harri Hywel, Sion Dafydd ap Gutun, Sion ap Hywel ap Llywelyn, Mathew Goch alias Owen, William Puw alias Pennant, John Rowland, Rowland Vaughan, Thomas Dafydd ap Siencyn, Richard Phylip, Ffowc Prys, Gruffudd ap Gronw Gethin ('o Lanfair Talhaiarn'), Owain ap Rhys ap Sion ap Hywel Coetmor, Morys ab Ieuan ab Einion, Syr Owain ap Gwilym, Sion Phylip, Edmwnd Prys, Rhys Wynn ap Cadwaladr, Tudur Penllyn, Tudur Aled and Dafydd Llywelyn ap Madog.

Barddoniaeth, &c.

Poetry, mainly 'cywyddau' with a few 'awdlau' and 'englynion', by Sion Tudur, Thomas Prys 'o Blas Iolyn', Gruffudd Hiraethog, Morice ab Ieuan ab Eigian, Iolo Goch, Dafydd ap Gwilym, Gwerful Mechain, Ieuan Llwyd 'or Towynn', Guto'r Glyn, Llywelyn Goch ap Meurig Hen, Gruffudd Gryg, Rhys Pennardd, Richard Gruffydd ap Huw, Dengyn Kyfeiliog, Dafydd ab Edmwnd, Gruffydd Kenrick Coch, Edmwnd Prys, Owain Waed Da, Hywel Cilan, Iorwerth Fynglwyd, Hywel ap Llywelyn ap Moel y Pantri, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Maredudd ap Rhys, Gruffudd ap Gronw Gethin, Tudur Aled, Gutun Owain, Deio ab Ieuan Du, Gruffudd Llwyd ap Dafydd ab Einion, Richard Gruffydd ap Huw, Robert Leiaf, Ieuan Dyfi, Wiliam Llyn, Sion Cent, Lewis Jones, John Price ('of N.M., 1635'), Huw Arwystli, Dafydd Nanmor, Rhys Nanmor, Rhys Goch Eryri, Syr Dafydd Owain, Raff ap Robert, Sion Phylip, Richard ap Hywel ap Dafydd ab Einion, and Lewis Mon. Among miscellaneous items in the manuscript is a copy of a letter by John Parry in which he mentions his cousin Thomas Lloyd of Nantglyn.

Chronicles, poetry, &c.

A composite volume in the hand of Evan Evans (Ieuan Fardd) containing notes on the Statute of Rhuddlan by Lewis Morris (pp. 1-11); Welsh poetry with Latin translations (pp. 12-32) and further Welsh poetry, by Iolo Goch, Lewis Glyn Cothi, Guto'r Glyn, Hywel ap Dafydd ab Ieuan ap Rhys (Hywel Dafi) and others (pp. 237-408); notes on musical notation (pp. 33-84) and on 'the music of the antient Britons' (pp. 90-99); a poem to 'J. W. Parry or twr gwyn' by Goronwy Owen (pp. 85-89); a list of manuscripts at Hengwrt in 1738, including Dr John Davies's Dictionary (p. 100); 'Vocabula Gallica' (pp. 101-116); chronicles, including an account of the British Princes by Bishop Humphreys (pp. 117-140) and a copy of 'Llyfr W. Llyn' (pp. 409-428); 'Gosodiad, Mesureu, Rhyfeddodeu etc. Ynys Brydein' (pp. 141-190); and 'The Saxon Heptarchy' (pp. 191-236); etc.

Morris, Lewis, 1701-1765

Correspondence of 'Erfyl',

Letters to 'Erfyl', the correspondents including [John Blackwell, 'Alun'], ?1829 (references to the Royal Denbigh Eisteddfod of 1828, William Owen-Pughe, etc.); Jane Davies, Penmaen Dovey, 1851 (letters of her father, 'Gwallter Mechain'); [Robert Davies, 'Bardd Nantglyn'], 1818; Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'), 1847-54 (Rhuddlan Eisteddfod, 1850, etc.); [John Jones, 'Ioan Tegid'], Christ Church, Oxford, 1840; [John Jones[ 'Myllin', 1820 (emigrants from Llanfyllin, Llangadfan, Hirnant, and Llangynog, to America, Wrexham Eisteddfod, 1820, 'Dafydd Ddu Eryri' and 'Dafydd Ionawr'); John Owen ('Owan Alaw') [1855] (death of 'Ieuan Glan Geirionydd'); W[illiam] Owen-Pughe, 1834; W[illiam] Rowlands ('Gwilym Lleyn'); Robert Saunderson, Bala, 1830-48; Morris Williams ('Nicander'), Jesus College [Oxford], 1832-?34 (orthography of the Welsh Bible); and William Williams ('Gwilym Caledfryn'), 1824-5 (a bitter attack on David Saunders, Merthyr, etc.). NLW MS 9031 also contains letters to John Parry, Chester from W[illiam] E[dwards], Ysgeifiog, 1823, and Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'), 1820, and from [Thomas Price, 'Carnhuanawc'] to Y Gwladgarwr (printed in the 1834 edition, pp. 19-20); and letters from 'Erfyl' to W[alter] D[avies] ('Gwallter Mechain'), 1818 and undated (Welsh proverbs, Welsh grammar), R[obert] D[avies] ('Bardd Nantglyn'), 1818 (Welsh poetry), [John Jones, 'Myllin', 1838], 'Ioan Tegid', 1831 (orthography of the Welsh Bible), R[ichard] P[arry, 'Gwalchmai'], 1850 and undated (references to Richard Llwyd ('Bard of Snowdon') and the Rhuddlan Eisteddfod of 1850), [Robert] S[aunderson, Bala], 1850 and undated, and others.

Dadl rhwng dau fardd ieuanc,

A dialogue concerning the rival merits of the strict and the free metres, entitled 'Dadl rhwng y ddau fardd Ieuangc'.

Glan Alaw.

Detholiad o adroddiadau Cymraeg

 • NLW MS 2144C
 • File
 • 1863

A manuscript containing selections from Welsh poetry and prose compiled for competition at the Swansea National Eisteddfod, 1863.

Dosbarth Edern Dafod Aur; Gramadeg y Beirdd, &c.

A volume in the hand of William Maurice of Cefn-y-braich, Llansilin, Denbighshire. The name 'Guil. Mauriciu[m]' appears on f. 4 verso and 'Guil. Mauricij' on f. 5. The entry on f. 4 verso, which reads '[ ] Brit. Gram[m]atica, ex Autographo [memb]ranaceo fidelitur transcript per Guil. Mauriciu[m] Lansilinensem tunc Studij Antiq. Tironem. Ano. D[omi]ni 1639. Aet: 19.', not only gives Maurice's age and an idea of his year of birth, which was not previously known, but also links the manuscript with item number 38 in a list of manuscripts at Wynnstay in Angharad Llwyd's 'Catalogue of Welsh manuscripts, etc. in North Wales', Transactions of the Cymmrodorion... 2.1 (1828), 36-58 (p. 53). A note added on f. 20 verso reads 'Y nawed dydd ar higain /o/fis Ionawr pann oedd oed Crist mil a chwechant a phedwar ar ddeg a rhigain y llosgodd dâs eithin Curn Foelfre gann dân or awyr' and also links the manuscript to the Llansilin area, the hill Gyrn Foelfre being just over a mile from Cefn-y-braich. The ink throughout is heavy dark brown ink, which is so characteristic of William Maurice's transcriptions. This is interspersed with red ink, especially when citing literary quotations as examples (ff. 31 verso-51, 53-57). A note in the hand of William Maurice (f. 57), incomplete because of fire damage, suggests that the manuscript was copied from a manuscript borrowed from '[ ] Siôn'. This may well be a reference to Richard ap Siôn of Sgorlegan, Llangynhafal (fl. 1578-1611), who is known to have transcribed copies of the bardic grammars [Peniarth MSS 159-160]. The original text probably measured 140 x 190 mm.; the text was arranged in two columns, each 90 mm. wide; most of the right hand column (recto) and left hand column (verso) has been lost as a result of the fire.
The manuscript contains the following: 'Llyma ddosbarth Edyrn dafod avr' (ff. 5-10 verso); 'Llyma ddechrav dosbarth y pvmp llyfr cerddwriaeth cerdd dafawd' (ff. 11-20 verso); 'pa sawl rhan y sydd o ymadrodd' (ff. 21-40 verso); 'Bellach yr ysbyswn am y pedwar messvr ar vgain cerdd dafawd' (ff. 41-54 verso); 'Bellach yr ysbyswnn am ba fodd a pha ddelw y dyleir moli pob gradd' (ff. 55-59); two verses of poetry, one of which is attributed to Huw ab Robert (f. 59 verso). A discussion of the texts contained in the manuscript is contained in the volume Gramadegau'r Penceirddiaid, ed. by G. J. Williams & E. J. Jones (Caerdydd, 1934)

Maurice, William, -approximately 1680

Geiriadur Wiliam Llŷn, barddoniaeth ac achau

'Geirlyfr William Lleyn'; 'Bardhoniaeth ... William Middelton'; pedigrees and arms, mainly of North Wales families; 'cywyddau', 'awdlau', etc. by Adda Fras, Iolo Goch, Maredudd ap Rhys, Robin Ddu, Rhys Nanmor, Gwilym ab Ieuan Hen, Dafydd Gorlech, Tudur Aled, Gruffudd ab Ieuan ab Llywelyn Fychan, Wiliam Llŷn, Sion Cent, Sion Tudur, Thomas Prys, Lewis Menai, Gruffudd Phylip, Richard Cynwal, Edmwnd Prys, Wmffre Dafydd ab Ifan, Wiliam Phylip, Sion Bryncir, Siôn Phylip, Richard Phylip, Sion Dafydd Lâs [John Davies], Watcyn Clywedog, Mor[u]s Dwyfech [Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion], Huw Lewis, Dafydd ap Hwlcyn ap Madog, Rhisiart Brych, Dafydd Jones ('Ficer Llanfair-Dyffryn-Clwyd'), Owen Gruffydd, Sion Lleyn [John Roberts], Taliesin, Rhys Goch Eryri, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Sion Roger, Sypyn Cyfeiliog [Dafydd Bach ap Madog Wladaidd], Bedo Brwynllys, Mathew Owen, Edward Morus, Huw Mor[y]s, Ieuan Dew Brydydd, Huw ab Ifan, Robert Davies (Nantglyn), Robin ab Iorwerth, Rolant Huw (Graienyn), Dewi Wyn [o Eifion] [David Owen], Griffith William (Braichtalog), Goronwy Owen, John Thomas (Pentrefeidiog) [i.e. Pentrefoelas], M[organ] D[avies], Griffith Puw, Dafydd Jones ('Tailiwr'), William ab Edward ('o'r Bennar'), Thomas Edwards ['Twm o'r Nant'], Lewis Morris, Ieuan Llwyd [Brydydd], Rhys Llwyd [Pant-y-piod], Rolant [Rowland] Jones (Pandy) [Roli Penllyn], Hugh Jones (Llangwm), John Jones [Jac] (Glan y Gors) and W[illiam] Jones [Bardd Môn]; 'englynion' by several authors; material relating to persons and places in Merioneth.

Gramadeg y beirdd, &c.,

 • NLW MS 11569B.
 • File
 • [1775x1826] /

A volume in the hand of Thomas Edwards ('Twm o'r Nant') containing (a) a Welsh bardic grammar comprising 'Traethiad am Gerddwriaeth Cerdd Dafod, nid amgen nog or Cynghaneddion ...' (pp. 1-11), 'Am adnabod mesurau cerdd' (pp. 12-14), 'Traethiad am y pedwar mesur ar hugain ...' (pp. 15-26), 'Henwau beiau Cerdd' (pp. 27-35), and '... y pedwar ffugur sydd yn esgusodi dros bedwar cam neu fai' (pp. 35-36), and (b) 'Llyfr or ffigurau ai rhannau y rhai a ymchwelawdd William Salbri or Lladin ir Gamberaeg' (pp. 1-25). Both sections are indexed.

Edwards, Thomas, 1739-1810

Gwaith prydyddawl amryw hen feirdd

Transcripts of Welsh cywyddau, incorporating 'Llyfr Mr Robert Wynne o'r Berth Ddu' (p. 19). The manuscript includes blocks of poetry ascribed to Dafydd ap Gwilym (pp. 387-405) and Guto'r Glyn (pp. 652-670), and associated with Wiliam Gruffudd of Penrhyn (pp. 493-589).

Gwaith yr hen feirdd Cymreig

 • NLW MS 3049D [RESTRICTED ACCESS]
 • File
 • [16 cent., last ¼]-[17 cent., first ½]
 • Part of Mostyn Manuscripts

A collection of awdlau and cywyddau, including a substantial section of poems ascribed to Guto'r Glyn (pp. 151-300) and Dafydd ap Gwilym (pp. 355-379). The manuscript also includes a copy of Chaucer's Treatise on the Astrolabe (pp. 87-100). Gwenogryn Evans states that pp. 1-22, 335-406 and 410-33 are written in an archaic style in the early part of the seventeenth century, while pp. 23-85, 101-33 and 151-303 belong to the last quarter of the sixteenth century. Other parts of the manuscript are later additions, except the vellum leaf (pp. 305-6).

Hen Benillion,

Two copies, the second incomplete, of a collection of 'Hen Benillion' compiled probably by John Jones ('Myrddin Fardd'). The first copy (not in the autograph of' Myrddin Fardd' except for some alterations and additions) appears to be part (pp. 494-573) of a larger work and is headed "Pen. XIV - Crynodeb o Hen Bennillion Gwerinol' (the word 'diardd[el]' has been added to the title at a later date). The second copy is in the autograph of 'Myrddin Fardd' and is earlier in date but the beginning and end are wanting and the section here (pp. 29-72) corresponds to pp. 523-566 in the other copy. Between these two copies is a printed article by E. Anwyl, Oxford on 'Penillion telyn y Cymry' [Y Geninen, 1891], pp. 251-4.

Lecture notes, &c.

Miscellaneous notes by Idris Davies, [?1933]-[?1951], comprising an essay on 'Poetry & Politics' (ff. 2-6 verso); notes on early Welsh poetry and on Welsh history (ff. 7-22); notes on English literature, apparently for lectures given by Idris Davies to evening classes for the unemployed (ff. 23-56 verso); lecture notes on 'The Anglo-Welsh' (ff. 57-8 verso); draft syllabus of 'A Course in English Literature' (ff. 59-60); notes on 'Literature and Propaganda' (f. 61 recto-verso); miscellaneous literary notes (ff. 62-9); list of poems published in newspapers and periodicals, 1949-1951 (f. 70 recto-verso); and list of poems to be published in an anthology, together with a draft introduction (ff. 71-2).

Results 1 to 20 of 44