Welsh language -- Study and teaching -- Wales.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh language -- Study and teaching -- Wales.

Equivalent terms

Welsh language -- Study and teaching -- Wales.

Associated terms

Welsh language -- Study and teaching -- Wales.

3 Results for Welsh language -- Study and teaching -- Wales.

3 results directly related Exclude narrower terms

D. J. Williams (Llanbedr) Papers,

  • GB 0210 DJIAMS
  • Fonds
  • 1773-1949 (accumulated [1906]-1949) /

Papers of D. J. Williams, Llanbedr, Merionethshire, 1773-1949, comprising notebooks and other papers belonging to John Jones ('Tudur Llwyd') and John Peter, 'Ioan Pedr', 1773-1850; miscellaneous business papers, 1846-1903; note...

Williams, D. J. (David John), 1886-1950

Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg,

  • GB 0210 PDAG
  • fonds
  • 1987-1997 /

Cofnodion Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, PDAG, 1985-1994, yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, adroddiadau a deunydd ymchwil, gyda phapurau sydd yn ymwneud gan fwyaf รข'r sector addysg yng Nghymru (ysgolion, prifysgolion a cholegau...

Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg.

Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion,

  • GB 0210 PADDCY
  • fonds
  • 1968-1977 /

Ffeilliau'n cynnwys gohebiaeth trefnwyr y prosiect a gwahanol sefydliadau a chyrff, 1968-1977, gan gynnwys y pwyllgor llywio,1969-1975; Pwyllgor Addysg Morgannwg, 1968-1977; awdurdodau addysg lleol, 1968-1974; Prifysgol Cymru, 1968-1974; Cyd-...

Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion.