fonds GB 0210 PADDCY - Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion,

Identity area

Reference code

GB 0210 PADDCY

Title

Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion,

Date(s)

  • 1968-1977 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.248 metrau ciwbig (3 bocs, 18 ffeil bocs)

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion yn 1968 er mwyn galluogi plant uniaith Saesneg i gyrraedd safon uchel o lithrigrwydd yn y Gymraeg erbyn diwedd eu cyfnod addysg gynradd.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru, trwy law Mr Iolo M. Ll. Walters, Dirprwy Ysgrifennydd; Caerydd; Rhodd; 1994

Content and structure area

Scope and content

Ffeilliau'n cynnwys gohebiaeth trefnwyr y prosiect a gwahanol sefydliadau a chyrff, 1968-1977, gan gynnwys y pwyllgor llywio,1969-1975; Pwyllgor Addysg Morgannwg, 1968-1977; awdurdodau addysg lleol, 1968-1974; Prifysgol Cymru, 1968-1974; Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru, 1969-1973; ysgolion a gymerodd ran yn y prosiect, 1969-1975; Urdd Gobaith Cymru, 1970-1973; cwmnïau teledu, 1968-1973; cynlluniau eraill, 1970-1973; rheolau sefydlog a phapurau cyffredinol, 1969-1975; adroddiadau ar ysgolion unigol,1970-1974; cylchlythyrau, adroddiadau a phapurau ymchwil, 1968-1975; a phapurau'n ymwneud â phrofion, 1973-1974. = Files containing correspondence of the project organisers and various organisations and bodies, 1968-1977, including the steering committee, 1969-1975; Glamorgan Education Committee, 1968-1977; local education authorities, 1968-1974; the University of Wales, 1968-1974; the Welsh Joint Education Committee, 1969-1973; the schools involved with the project, 1969-1975; Urdd Gobaith Cymru, 1970-1973; television companies, 1968-1973; other schemes, 1970-1973; standing orders and general papers, 1969-1975; reports on individual schools, 1970-1974; circulars, reports and research papers, 1968-1975; and papers relating to tests, 1973-1974.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Cadwyd y drefn wreiddiol (rhifau 1-18); trefnwyd yn gronolegol (rhifau 19-37).

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Nid yw'r papurau ar gael heb ganiatâd y rhoddwr tan y flwyddyn 2015. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau, 1995, tt. 49-50, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

LlGC Papurau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg (PDAG).

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynhonnell ganlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1995;

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion.