Fonds GB 0210 MERLIS - Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney

Mari Lwyd (xii)

Identity area

Reference code

GB 0210 MERLIS

Title

Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney

Date(s)

  • [1940x2015] (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

150 boxes [1.35 cubic metres].

Context area

Name of creator

(1919-2015)

Biographical history

Name of creator

Biographical history

Archival history

Dechreuodd Meredydd Evans rhoi bras drefn ar y papurau hyn yn 1995. Rhoddwyd trefn bellach ar y ffeiliau gan Ms Eluned Evans cyn iddynt ddod i’r Llyfrgell, a hynny mewn nifer o gamau rhwng 2015 a 2018. Ymddengys mai dosbarthiad gwreiddiol yr archif oedd ffeiliau gwaith y ddau, gohebiaeth (Meredydd Evans yn bennaf), a deunydd clyweledol. Trosglwyddwyd yr archif gyfan o Gwmystwyth i’r Llyfrgell, oddieithr deunydd personol (teuluol), a dyddiaduron Meredydd Evans (1969-2015), sy’n parhau i fod y meddiant y teulu. Dosbarthwyd cynnwys llyfrgell Afallon, Cwmystwyth ymysg cyfeillion y teulu yn 2015.
Daeth y papurau i’r Llyfrgell mewn wyth grŵp: deunydd clyweledol mewn amryfal fformatiau (Mawrth 2015); papurau Meredydd Evans nad ydynt yn ymweneud â cherddoriaeth (Mehefin 2015); papurau cerddorol Phyllis Kinney (Gorffennaf 2015); papurau cerddorol Meredydd Evans (Gorffennaf 2015); ychwanegiadau i’r categorîau uchod (Ebrill 2016); gohebiaeth (Mawrth 2017); ychwanegiadau at bapurau cerddorol, copiau o lythyrau oddi wrth Meredydd Evans ar ffurf electronig i’w hargraffu a’u hymgorffori, a llythyrau oddi wrth rai unigolion (Mai 2017); dalen o lawysgrif ganol-oesol (NLW MS 24117F bellach) (Chwefror 2018).

Immediate source of acquisition or transfer

Ms Phyllis Kinney, Cwmystwyth drwy law ei merch, Ms Eluned Louise Evans.

Content and structure area

Scope and content

Mae’r archif yn cynnwys papurau ymchwil cerddorol, yn bennaf yn ymwneud â chanu gwerin; sgriptiau radio a theledu; cyfieithiadau a chyfansoddiadau cerddorol (trosglwyddwyd tapiau gweledol a sain i AGSSC); llythyrau at Meredydd Evans a Phyllis Kinney, a chopïau o lythyrau oddi wrthynt, 1956-2015; a phapurau’n ymwneud â diddordebau Meredydd Evans ym meysydd athroniaeth a llenyddiaeth Gymraeg, ynghyd â dogfennau’n ymwneud â’i ran mewn ymgyrchoedd tros yr iaith Gymraeg, yn arbennig felly ym maes darlledu.

Appraisal, destruction and scheduling

Chwynnwyd rhai eitemau dybylg o’r casgliad, a dychwelwyd ‘cof bach’ USB i’r teulu yn 2018 yn dilyn argraffu copiau papur o atebion i lythyrau, a’u hymgorffori gyda’r ohebiaeth.

Accruals

Ni ddisgwylir croniadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn bum Is-fonds: Papurau cerddorol Phyllis Kinney; Papurau cerddorol Meredydd Evans; Cardiau mynegai Meredydd Evans a Phyllis Kinney ar gerddoriaeth draddodiadol Cymru; Gohebiaeth Meredydd Evans; Ffeiliau Meredydd Evans ym meysydd athroniaeth, llenyddiaeth, ac ymgyrchoedd dros yr iaith Gymraeg.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg a Saesneg = Welsh and English.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Catalog ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Trosglwyddwyd dalen ganol-oesol o’r casgliad i gyfres llawysgrifau’r Llyfrgell (NLW MS 24117F). Trosglwyddwyd deunydd clyweledol i AGSSC.

Existence and location of copies

Llungopiwyd chwe ffeil o nodiadau ymchwil Meredydd Evans ar bapurau'r Dr J. Lloyd Williams yn 2004 a’u gosod yn NLW Facs 973. Mae’r ffeiliau gwreiddiol bellach yn y casgliad.

Related units of description

Related descriptions

Publication note

“Archif Merêd a Phyllis yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru”, awdur Maredudd ap Huw. Canu gwerin, Cyf. 39 (2016), p. 84-88.

Publication note

Merêd - dyn ar dân, gol. Eluned Evans a Rocet Arwel Jones (Talybont, 2016).

Publication note

Blog 'Hela’r Hen Ganeuon', Nia Mai Daniel. https://www.llgc.org.uk/blog?p=16920&lang=cy

Notes area

Alternative identifier(s)

Alma system control number

99393267602419

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Mae'r disgrifiad yn dilyn canllawiau LlGC yn seiliedig ar ISAD (G) 2nd ed.; AACR2; a LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan R. Evans, Mawrth 2018.

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places