Showing 12 results

Archival description
Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney
Print preview View:

Alawon carolau (v-vi)

Mae’r ffeil yn cynnwys dau focs mynegai Phyllis Kinney (1 llwyd ac 1 coch) wedi eu trefnu A-F (ff.1-248), G-Y (ff.249-524). Maent yn nodi enw'r alaw, enw'r llawysgrif, ac yn cynnwys hen nodiant, a nodiadau.

Hwiangerddi (ix)

Mae’r ffeil yn cynnwys bocs mynegai glas ar yr Hwiangerddi sydd mewn pedwar cyhoeddiad y cyfeirir atynt fel (HH, HW, HC, YH). Trefnwyd fesul hwiangerdd A-Y (ff. 1-342) gan nodi enw'r hwiangerdd, y cyhoeddiad a rhif tudalen, brawddeg gyntaf yr...

Mari Lwyd (xii)

Mae’r ffeil yn cynnwys un bocs mynegai gwyrdd (ff. 1-320) a ddefnyddiwyd gan Phyllis Kinney o bosibl ar gyfer ei chyhoeddiad Welsh Traditional Music (2011) yn trafod arferion Mari Lwyd, Hela'r Dryw, a chalennig. Mae’r penawdau wedi eu trefnu...

Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney

  • GB 0210 MERLIS
  • Fonds
  • [1940x2015]

Mae’r archif yn cynnwys papurau ymchwil cerddorol, yn bennaf yn ymwneud â chanu gwerin; sgriptiau radio a theledu; cyfieithiadau a chyfansoddiadau cerddorol (trosglwyddwyd tapiau gweledol a sain i AGSSC); llythyrau at Meredydd Evans a Phyllis Kinn...

Dr Meredydd Evans (1919-2015) a Ms Phyllis Kinney (1922-).

Cardiau mynegai

Cardiau mynegai cerddoriaeth draddodiadol Cymru wedi eu trefnu yn Ganeuon gwerin; Alawon carolau; Geiriau carolau (Meredydd Evans); Geiriau carolau (pynciau); Hwiangerddi; 'Alawon Fy Ngwlad', Nicholas Bennett; Mari Lwyd; 'Welsh Folk...

Caneuon gwerin (i-iv)

Mae’r ffeil yn cynnwys pedwar bocs mynegai Phyllis Kinney (2 goch a 2 lwyd) wedi eu trefnu A-E (ff.1-371), F-M (ff. 372-742), N-W (ff. 743-972), Y (ff. 973-1229). Maent yn nodi teitl, llinell gyntaf, enw lle, a’r ffynonellau lle cafwyd y caneuon (...

Geiriau carolau (pynciau) (viii)

Mae’r ffeil yn cynnwys bocs mynegai gwyrdd wedi eu trefnu A-Z (ff. 1-156) fesul pwnc (ac nid alawon). Amryw nodiadau ar garolau ac ati a’r gwahanol fathau o achlysuron ar gyfer canu carolau. Penawdau yn cynnwys Brithwaith Gwilym Pue, Buchedd Meir ...