Fonds GB 0210 MERLIS - Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney

Mari Lwyd (xii)

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 MERLIS

Teitl

Papurau Meredydd Evans a Phyllis Kinney

Dyddiad(au)

  • [1940x2015] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

150 blwch [1.35 medr cubic].

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1919-2015)

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Dechreuodd Meredydd Evans rhoi bras drefn ar y papurau hyn yn 1995. Rhoddwyd trefn bellach ar y ffeiliau gan Ms Eluned Evans cyn iddynt ddod i’r Llyfrgell, a hynny mewn nifer o gamau rhwng 2015 a 2018. Ymddengys mai dosbarthiad gwreiddiol yr archif oedd ffeiliau gwaith y ddau, gohebiaeth (Meredydd Evans yn bennaf), a deunydd clyweledol. Trosglwyddwyd yr archif gyfan o Gwmystwyth i’r Llyfrgell, oddieithr deunydd personol (teuluol), a dyddiaduron Meredydd Evans (1969-2015), sy’n parhau i fod y meddiant y teulu. Dosbarthwyd cynnwys llyfrgell Afallon, Cwmystwyth ymysg cyfeillion y teulu yn 2015.
Daeth y papurau i’r Llyfrgell mewn wyth grŵp: deunydd clyweledol mewn amryfal fformatiau (Mawrth 2015); papurau Meredydd Evans nad ydynt yn ymweneud â cherddoriaeth (Mehefin 2015); papurau cerddorol Phyllis Kinney (Gorffennaf 2015); papurau cerddorol Meredydd Evans (Gorffennaf 2015); ychwanegiadau i’r categorîau uchod (Ebrill 2016); gohebiaeth (Mawrth 2017); ychwanegiadau at bapurau cerddorol, copiau o lythyrau oddi wrth Meredydd Evans ar ffurf electronig i’w hargraffu a’u hymgorffori, a llythyrau oddi wrth rai unigolion (Mai 2017); dalen o lawysgrif ganol-oesol (NLW MS 24117F bellach) (Chwefror 2018).

Ffynhonnell

Ms Phyllis Kinney, Cwmystwyth drwy law ei merch, Ms Eluned Louise Evans.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Mae’r archif yn cynnwys papurau ymchwil cerddorol, yn bennaf yn ymwneud â chanu gwerin; sgriptiau radio a theledu; cyfieithiadau a chyfansoddiadau cerddorol (trosglwyddwyd tapiau gweledol a sain i AGSSC); llythyrau at Meredydd Evans a Phyllis Kinney, a chopïau o lythyrau oddi wrthynt, 1956-2015; a phapurau’n ymwneud â diddordebau Meredydd Evans ym meysydd athroniaeth a llenyddiaeth Gymraeg, ynghyd â dogfennau’n ymwneud â’i ran mewn ymgyrchoedd tros yr iaith Gymraeg, yn arbennig felly ym maes darlledu.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Chwynnwyd rhai eitemau dybylg o’r casgliad, a dychwelwyd ‘cof bach’ USB i’r teulu yn 2018 yn dilyn argraffu copiau papur o atebion i lythyrau, a’u hymgorffori gyda’r ohebiaeth.

Croniadau

Ni ddisgwylir croniadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn bum Is-fonds: Papurau cerddorol Phyllis Kinney; Papurau cerddorol Meredydd Evans; Cardiau mynegai Meredydd Evans a Phyllis Kinney ar gerddoriaeth draddodiadol Cymru; Gohebiaeth Meredydd Evans; Ffeiliau Meredydd Evans ym meysydd athroniaeth, llenyddiaeth, ac ymgyrchoedd dros yr iaith Gymraeg.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg a Saesneg = Welsh and English.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Catalog ar lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Trosglwyddwyd dalen ganol-oesol o’r casgliad i gyfres llawysgrifau’r Llyfrgell (NLW MS 24117F). Trosglwyddwyd deunydd clyweledol i AGSSC.

Bodolaeth a lleoliad copïau

Llungopiwyd chwe ffeil o nodiadau ymchwil Meredydd Evans ar bapurau'r Dr J. Lloyd Williams yn 2004 a’u gosod yn NLW Facs 973. Mae’r ffeiliau gwreiddiol bellach yn y casgliad.

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Nodyn cyhoeddiad

“Archif Merêd a Phyllis yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru”, awdur Maredudd ap Huw. Canu gwerin, Cyf. 39 (2016), p. 84-88.

Nodyn cyhoeddiad

Merêd - dyn ar dân, gol. Eluned Evans a Rocet Arwel Jones (Talybont, 2016).

Nodyn cyhoeddiad

Blog 'Hela’r Hen Ganeuon', Nia Mai Daniel. https://www.llgc.org.uk/blog?p=16920&lang=cy

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

99393267602419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Mae'r disgrifiad yn dilyn canllawiau LlGC yn seiliedig ar ISAD (G) 2nd ed.; AACR2; a LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan R. Evans, Mawrth 2018.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig