Fonds GB 0210 ELINETT - Papurau Elinor Bennett

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 ELINETT

Teitl

Papurau Elinor Bennett

Dyddiad(au)

  • 1954-2018 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

0.0045 metrau ciwbig (5 bocs bach, 1 'bespoke' )

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Ganwyd Elinor Bennett ar 17 Ebrill 1943 yn Ysbyty Llanidloes i Emrys Bennett Owen a’i wraig Hannah. Symudodd y teulu i Lanuwchllyn pan oedd hi’n chwech mlwydd oed. Dechreuodd gael gwersi telyn gan Alwena Roberts pan oedd yn ddeg mlwydd oed. Astudiodd y gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth gan raddio yn 1963 a symud i Lundain. Enillodd ysgoloriaeth i astudio gydag Osian Ellis yn yr Academi Frenhinol. Priododd Dafydd Wigley ar 26 Awst yn 1967.

Mae Elinor Bennett wedi cynnal cyrsiau telyn er 1978 ac wedi arwain Gŵyl Delynau Rhyngwladol Caernarfon er 2008. Bu’n ganolog i’r gwaith o sefydlu Canolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon yn 1999 lle bu’n Gyfarwyddwraig Artistig, 2003-2008.

Bu hefyd yn perfformio gyda cherddorfeydd a grwpiau siambr blaenllaw ac mewn cyngherddau i glybiau cerdd. Bu’n Gyfarwyddwraig artistig i Ŵyl Cricieth ganol y nawdegau. Bu’n perfformio deuawdau gyda’r delynores Meinir Heulyn a gyda’r ffliwtydd Judith Hall.

Cafodd ei gwahodd i fod yn aelod o’r panel a fyddai’n dewis cynllun i adeilad y Cynulliad yn 1998.

Cyhoeddwyd ei hunangofiant Tannau tynion yn 2011.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Elinor Bennett Wigley; Caernarfon; Rhodd; Hydref 2021; e 992521502802419

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Elinor Bennett, 1954-2018, yn cynnwys sgorau cerddoriaeth; papurau’n ymwneud ag ymweliad Côr Madrigal Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth â’r Unol Daleithiau; rhaglenni gwyliau telyn, gwyliau cerdd; rhaglenni cyngherddau; ffotograffau; a phapurau’n ymwneud â dewis cynllun ar gyfer adeilad newydd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. = Papers of Elinor Bennett, 1954-2018, comprising music scores; papers relating to the visit of The University College of Wales, Aberystwyth’s Madrigal Choir to America; programmes for harp festivals and music festivals; concert programmes; photographs; and papers relating to selecting both the architect and the design concept for the new Welsh National Assembly building.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

Disgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn LlGC yn saith cyfres gyda chymorth rhestr a ddarparwyd gan Elinor Bennett ei hunan.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Almaeneg
  • Cymraeg
  • Ffrangeg
  • Hwngareg
  • Pwyleg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg a Saesneg yn bennaf; gyda pheth Almaeneg, Ffrangeg, Hwngareg, Pwyleg ac eraill.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Trosglwyddwyd 2 DVD sef ‘Y delyn’ (2006) a ‘Golden music for the golden harp’ (2015) i Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Gorffennaf 2022

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Elinor Bennett Wigley, Tannau tynion (Pwllheli, 2011) a phapurau yn yr archif.

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Ann Francis Evans

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig