Bennett, Elinor, 1943-

Identity area

Type of entity

Authorized form of name

Bennett, Elinor, 1943-

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

History

Ganwyd Elinor Bennett ar 17 Ebrill 1943 yn Ysbyty Llanidloes i Emrys Bennett Owen a’i wraig Hannah. Symudodd y teulu i Lanuwchllyn pan oedd hi’n chwech mlwydd oed. Dechreuodd gael gwersi telyn gan Alwena Roberts pan oedd yn ddeg mlwydd oed. Astudiodd y gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth gan raddio yn 1963 a symud i Lundain. Enillodd ysgoloriaeth i astudio gydag Osian Ellis yn yr Academi Frenhinol. Priododd Dafydd Wigley ar 26 Awst yn 1967.

Mae Elinor Bennett wedi cynnal cyrsiau telyn er 1978 ac wedi arwain Gŵyl Delynau Rhyngwladol Caernarfon er 2008. Bu’n ganolog i’r gwaith o sefydlu Canolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon yn 1999 lle bu’n Gyfarwyddwraig Artistig, 2003-2008.

Bu hefyd yn perfformio gyda cherddorfeydd a grwpiau siambr blaenllaw ac mewn cyngherddau i glybiau cerdd. Bu’n Gyfarwyddwraig artistig i Ŵyl Cricieth ganol y nawdegau. Bu’n perfformio deuawdau gyda’r delynores Meinir Heulyn a gyda’r ffliwtydd Judith Hall.

Cafodd ei gwahodd i fod yn aelod o’r panel a fyddai’n dewis cynllun i adeilad y Cynulliad yn 1998.

Cyhoeddwyd ei hunangofiant Tannau tynion yn 2011.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

nr 94039225 |z no2011188144

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places