Showing 34 results

Archival description
Papurau Elinor Bennett
Print preview View:

Papurau Elinor Bennett

  • GB 0210 ELINETT
  • Fonds
  • 1954-2018

Papurau Elinor Bennett, 1954-2018, yn cynnwys sgorau cerddoriaeth; papurau’n ymwneud ag ymweliad Côr Madrigal Coleg Prifysgol Cymru Aberystwyth â’r Unol Daleithiau; rhaglenni gwyliau telyn, gwyliau cerdd; rhaglenni cyngherddau; ffotograffau; a phapurau’n ymwneud â dewis cynllun ar gyfer adeilad newydd i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. = Papers of Elinor Bennett, 1954-2018, comprising music scores; papers relating to the visit of The University College of Wales, Aberystwyth’s Madrigal Choir to America; programmes for harp festivals and music festivals; concert programmes; photographs; and papers relating to selecting both the architect and the design concept for the new Welsh National Assembly building.

Bennett, Elinor, 1943-

Day that I have loved

Sgôr Malcolm Williamson, Day that I have loved, 1992, symffoni mewn pedwar symudiad ar gyfer telyn unigol, geiriau gan Rupert Brooke. Ceir ffotograff o’r achlysur, nodiadau gan y cyfansoddwr a deunydd marchnata.

Cyngherddau amrywiol

Rhaglenni cyngherddau amrywiol iawn, 1964-2010, gan gynnwys cyngerdd yn Gruppe, Yr Almaen, 1964; Côr Poliffonig Caerdydd, 1970; Gŵyl Werin Corwen, 1972; a Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Cymru Ynys Môn, 1982.

Emyn i Gymro

Sgôr Pwyll ap Siôn, Emyn i Gymro /Hymn to a Welshman, 2001, In memoriam R. S. Thomas, geiriau gan Menna Elfyn ar gyfer telyn unigol.

Gwyliau cerdd

Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru, 1978, pan berfformiwyd ‘Arfon’ gan Ian Parrott am y tro cyntaf gan Elinor Bennett
Gŵyl Gerdd Menai, 1982, cyngerdd dwy delyn gan Elinor Bennett a Meinir Heulyn
Gŵyl Aberystwyth, 1982, teyrnged i Alwena Roberts ['Telynores Iâl] gan Meinir Heulyn ac Elinor Bennett
Gŵyl Gorawl Caerdydd, 1983, Côr telynau
Gŵyl Gerdd Abergwaun, 1983, 1988, a Gŵyl Gerdd Ryngwladol Abergwaun, 2001, cyngerdd gyda Chantorion John S. Davies yn 2001
Gŵyl Gerdd Gogledd Cymru, 1985
Cerdd Aberystwyth, Canolfan Celfyddydau, 1987-8, datganiad: ‘The harp from Mozart to folk song’
Gŵyl Cricieth, 1988, 1992, 1994, 1995, 1996
Gŵyl Gerdd a chelf Abertawe, 1988, deuawd telyn gyda Judith Hall ar y ffliwt
City of London Festival, 1988, deuawd telyn gyda Meinir Heulyn a Chôr Orpheus Treforys
Bowdon Festival, 1989
Mananan International Festival of music and the arts, 1989
Gower festival, 1989, datganiad ffliwt a thelyn gyda Judith Hall
Gŵyl Gerddoriaeth Bro Morgannwg, 1990, 1992, 1995, 2011, deuawd telyn gyda Judith Hall ar y ffliwt, 1990
Gŵyl Beaumaris, 1990, Barddoniaeth a thelyn gyda R. S. Thomas, Gŵyl Beaumaris Festival 2004, Dwy Delyn gyda Catrin Finch a datganiad yr ŵyl yn 2016
Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru 1990

Neuadd Wigmore

Poster a rhaglen cyngerdd cyntaf Elinor Bennett fel unawdydd. Fe'i cynhaliwyd yn Neuadd Wigmore, Llundain, 14 Mai 1970.

Y Gyngres Geltaidd, Aberystwyth

Ffotograff o'r Côr Telynau mewn cyngerdd a gynhaliwyd yn Neuadd y Brenin, Aberysrwyth, 10 Awst 1960, yn cynnwys chwech o delynorion, ynghyd â thoriad o'r Cymro. Nodwyd enwau'r telynorion ar gefn y ffotograff.

Ysgol y Delyn

Papurau'n ymwneud ag Ysgol y Delyn yn Pantybeiliau, Gilwern, Y Fenni, cartref y delynores Ann Griffiths a'i gŵr Dr Lloyd Davies, y trefnyddion, yn cynnwys ffotograffau o’r telynorion; ffotograff o Elinor Bennett yn cael gwers gydag Elis[z]abeth Fontan-Binoche [o'r Conservatoire, Paris]; ffotograff o'r ddwy chwaer Mari ac Ann Griffiths; adroddiad o'r Cymro, Gorffennaf 1961 a phenillion ‘Topicals’ gan Elinor Bennett am y profiad. [Mae cyfeiriad ‘Erw’r Llan, Llanbadarn Road’ wedi’i argraffu ar y papur ysgrifennu’]; ynghyd â rhaglen Ysgol y Delyn a gynhaliwyd ym Mangor yn 1971.

Cynlluniau aflwyddiannus

Cynlluniau Capita in association with Professor Dean Hawkes (Cardiff); Dominique Perrault (Paris); Behnisch, Behnisch & Partners (Stuttgart); Rick Mather (London); and Hurley, Robertson and Associates (London) with Sir Denys Lasdun, 1998.

Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru

Rhaglenni Gŵyl Delynau Rhyngwladol Cymru a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gerdd William Mathias yn Galeri Caernarfon, 2006, 2010, 2014 a 2018. Dathlwyd pen-blwydd Osian Ellis yn 90 oed yn yr ŵyl a gynhaliwyd yn 2018.

Results 1 to 20 of 34