Music -- Wales.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Music -- Wales.

Equivalent terms

Music -- Wales.

Associated terms

Music -- Wales.

12 Archival description results for Music -- Wales.

12 results directly related Exclude narrower terms

David Evans (Musician) Papers,

 • GB 0210 DAVANS
 • Fonds
 • [1880 x 1948] /

Papers of the composer and musician Prof. David Evans, [1880 x 1948], comprising full and fragment scores of choral music, including orchestral and vocal scores, cantatas, anthems, hymn tunes, carols and other sacred music, arrangements of welsh airs, miscellaneous compositions, compositions by other composers, together with miscellaneous material.

Prof. David Evans.

Dr Llifon Hughes-Jones Music Manuscripts,

 • GB 0210 LLIHES
 • Fonds
 • 1954-1996 /

Music manuscripts of Dr Llifon Hughes-Jones, including works commissioned for National Eisteddfod competitions; together with correspondence and other papers, 1992-1994 and undated, relating to copyright and publishing matters.

Hughes-Jones, Llifon Dr, 1918-1996

J. T. Rees Papers,

 • GB 0210 JTREES
 • Fonds
 • 1878-1949 /

Music manuscripts, 1878-1949, of J. T. Rees, comprising original full scores, draft scores and sets of orchestral parts for the bulk of his considerable output, including anthems, quintets, overtures, cantatas, choral works, songs and hymn-tunes, notably Duw sydd noddfa, Y trwbadwr, Y teulu dedwydd, String quartet, Hillsides of Wales and Christos.

Rees, J. T. (John Thomas), 1857-1949.

Papurau Gilmor Griffiths,

 • GB 0210 GILGRIF
 • Fonds
 • 1917-2011.

Music manuscripts and papers of the composer and teacher, Gilmor Griffiths.

Griffiths, Gilmor, 1917-1985.

Sir Charles Groves Papers,

 • GB 0210 GROVES
 • Fonds
 • 1951-1993 /

The papers comprise correspondence including letters, 1962-1991, from Daniel Jones to Sir Charles Groves, and letters, 1968-1974, from Grace Williams to Sir Charles Groves; presentation copies, 1954-1987, of Daniel Jones's music scores; printed material, 1951-1974, relating to Daniel Jones and Grace Williams; and press cuttings concerning Daniel Jones, 1984-1993.

Groves, Charles, 1915-1992.

T. E. Teasdale Griffiths Papers,

 • GB 0210 TEATHS
 • Fonds
 • [c. 1910]-1946 /

Correspondence, 1945-1946; manuscript scores of compositions and arrangements, [c. 1910]-1931; and miscellaneous papers, 1915-1946, including articles by various authors on the Jewish musical tradition, 1926-1946.

Griffiths, T. E. Teasdale (Thomas Edwin Teasdale), 1904-1984

Papurau Alaw Ddu (W. T. Rees)

 • GB 0210 ALAWDDU
 • fonds
 • 1865-1904

Gohebiaeth 'Alaw Ddu', 1870-1904; copïau llawysgrif o'i gyfansoddiadau cerddorol, yn cynnwys alawganau, 1878-1901, anthemau,1875-1903, emynau,1865-1895, caneuon crefyddol,1875-1896, caneuon seciwlar, 1879-[c. 1900], a darnau cerddorfaol, 1889-1899; ac eitemau amrywiol, 1879-1894 = Correspondence of 'Alaw Ddu', 1870-1904; manuscripts of his musical compositions, comprising cantatas, 1878-1901, anthems, 1875-1903, hymns, 1865-1895, religious songs, 1875-1896, secular songs, 1870-[c. 1900], and orchestral pieces, 1889-1899; and miscellaneous items, 1879-1894.

Rees, W. T. (William Thomas), 1838-1904

Papurau D. W. Jones (Treorci),

 • GB 0210 DWJONES
 • fonds
 • [1920x1950] /

Llawysgrifau cerddorol, [1920x1950] David William Jones, yn cynnwys drafftiau o alawganau ac emynau, [?1920au-1940au]; ynghyd â cherddoriaeth gan gyfansoddwyr eraill, [1920au-1940au]. = Music manuscripts, [1920x1950], of David William Jones, comprising mainly drafts of cantatas and hymns, [?1920s-1940s]; together with music compositions by other composers, [1920s-1940s].

Jones, D. W. (David William), 1882-1951.

Papurau Gwyliau Cerdd Dant Cymru,

 • GB 0210 GWYDANCYM
 • fonds
 • 1953-1966 /

Papurau, 1953-1966, yn ymwneud â'r Gwyliau Cerdd Dant a gynhaliwyd yn Aberystwyth, 1954 a 1962, a Thregaron, 1966, yn cynnwys cofnodion y pwyllgorau, cyfrifon, gohebiaeth, deunydd cyhoeddusrwydd, ynghyd â rhaglenni a manylion am y cystadlaethau. = Papers, 1953-1966, relating to the Cerdd Dant Festivals held at Aberystwyth, 1954 and 1962, and Tregaron, 1966, including minutes of the committees, accounts, correspondence, publicity material, together with programmes and details of competitions.

Papurau yn ymwneud a'r Gwyliau Cerdd Dant Aberystwyth a'r Cylch, 1997 a 2003. Nid yw'r rhain wedi eu catalogio eto (Awst 2011).

Cymdeithas Cerdd Dant Cymru.

Papurau Eunice Bryn Williams,

 • GB 0210 EUNAMS
 • fonds
 • 1838-[1991] /

Papurau, 1838-[1991], yn bennaf papurau personol a theuluol Eunice Bryn Williams, 1838-[1991], yn cynnwys darnau cerddoriaeth yn llaw Eunice Bryn Williams, 1954-[1980au]; nodiadau darlithoedd ar gerddoriaeth, [1940au-1980au]; papurau'n ymwneud â Chymdeithas Alawon Gwerin Cymru a Chymdeithas Cerdd Dant Cymru, [1950au-1980au], ac eisteddfodau, yn arbennig Eisteddfod yr Urdd, [1930au-1980au]; rhaglenni cyngherddau o gerddoriaeth Cymreig, 1939-1961; a gohebiaeth deuluol,1888-1961. = Papers, 1838-[1991], mainly personal and family papers of Eunice Bryn Williams, 1838-[1991], including music pieces in the handwriting of Eunice Bryn Williams, 1954-[1980s]; lecture notes on music, [1940s-1980s]; papers relating to Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru and Cymdeithas Cerdd Dant Cymru, [1950s-1980s], and to eisteddfodau, especially Eisteddfod yr Urdd, [1930s-1980s]; concert programmes of Welsh music, 1939-1961; and family correspondence, 1888-1961.

Williams, Eunice Bryn, 1919-1991.

Llawysgrifau Evan James

 • GB 0210 EVANMES
 • Fonds
 • 1806-1917

Llawysgrifau Evan James a James James, cerddoriaeth a barddoniaeth yn bennaf, 1806-1917, yn cynnwys fersiwn gwreiddiol yr alaw 'Glan Rhondda', y daethpwyd i'w hadnabod yn ddiweddarach fel Hen Wlad fy Nhadau, 1856; barddoniaeth Ieuan ab Iago,1831-1842; dyddiaduron,1806-1827, barddoniaeth, 1837-1849; cyfriflyfrau poced,1836-1837; a beirniadaethau eisteddfodol, 1853-1863. = Manuscripts of Evan James and James James, mainly music and poetry , 1831-1917, including the original version of the tune 'Glan Rhondda', which later became known as Hen Wlad fy Nhadau, 1856; poetry of Ieuan ab Iago, 1831-1842; diaries, 1806-1827, poetry, 1837-1849; pocket account books, 1836-1837; and Eisteddfod adjudications, 1853-1863.

James, Evan, 1809-1878