fonds GB 0210 DAVOYD - Llawysgrifau David de Lloyd,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 DAVOYD

Teitl

Llawysgrifau David de Lloyd,

Dyddiad(au)

  • [1891]-1946 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Ganwyd Dr David John de Lloyd (1883-1948), y cyfansoddwr a'r gŵr academaidd, yn Sgiwen, Morgannwg; ymsefydlodd y teulu yn Aberystwyth, Ceredigion, yn ddiweddarach. Oherwydd ei allu cerddorol aethpwyd ag ef ar deithiau darlithio gan J. S. Curwen, 1894-1896. Mynychodd ysgol y sir yn Aberystwyth, 1896-1899, graddiodd mewn Hanes ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, yn 1903, ac ef oedd y cyntaf i dderbyn gradd B.Mus. gan y coleg yn 1905. Yn 1906-1907, mynychodd Academi Gerdd Leipzig yn yr Almaen, a derbyniodd ei ddoethuriaeth yn Nulyn yn 1915. Ar ôl bod yn athro yn Woolwich, Llundain, 1908-1911, a Llanelli, 1911-1919, dychwelodd i Aberystwyth i ddarlithio yn yr adran gerdd, a chael swydd Athro Cerdd yn 1926. Roedd ganddo ddiddordeb yn alawon gwerin Cymru, ac arbrofodd gyda rhoi'r gynghanedd ar gân; bu hefyd yn beirniadu yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ymhlith ei weithiau niferus fel cyfansoddwr a threfnydd ceir y cantata Gwlad Fy Nhadau (Llanelli, 1914), yr operâu Gwenllian (Aberystwyth,1925) a Tir na n'Og (Llundain,1932), a Forty Welsh Traditional Tunes (Llundain, [1929]). Bu farw 20 Awst 1948.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Adran Llyfrau Print,; Llyfrgell Genedlaethol Cymru,; Prynwyd a throglwyddwyd,; 1976 a 1978

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Sgorau yn llaw yr awdur o alawon gwerin Cymru wedi eu trefnu gan David de Lloyd [1903x1948]; rhan-ganeuon ganddo yn dwyn y teitl 'Daybreak' a 'Shed No Tear!, 1942-1946; copïau o alawon, rhai ohonynt yn ymddangos yn Forty Welsh Traditional Tunes (1929); caneuon a chyfansoddiadau eraill gan ddisgyblion ysgol, myfyrwyr coleg, a chan cystadleuwyr mewn eisteddfodau lle bu ef yn beirniadu, 1924-1927; nodiadau ar elfennau cerddoriaeth, [1891]-1904; ac amrywiol lyfrau nodiadau a dyddiaduron, 1928-1942 = Holograph scores of Welsh folk tunes arranged by David de Lloyd, [1903x1948]; part-songs by him entitled 'Daybreak' and 'Shed No Tear!', 1942-1946; copies of tunes, some of which appeared in Forty Welsh Traditional Tunes(1929); songs and other compositions by school pupils, college students, and by competitors in eisteddfodau adjudicated by him, 1924-1927; notes on musical theory, [1891]-1904; and miscellaneous notebooks and diaries, 1928-1942.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a brynwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: llawysgrifau cerddorol David de Lloyd; cerddoriaeth gan gyfansoddwyr eraill; a deunydd personol amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r catalog yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir papurau pellach yn Llyfrgell Coleg y Brifysgol, Aberystwyth, DDL, David de Lloyd Papers.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844096

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Tachwedd 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r restr: LlGC, Rhestr o Lawysgrifau David de Lloyd (Schedule of David de Lloyd Manuscripts), Dictionary of Welsh Biography 1941-1970 (Llundain, 2001).

Ardal derbyn

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Llawysgrifau David de Lloyd.