Showing 61 results

Archival description
Llawysgrifau David de Lloyd,
Print preview View:

'Shed No Tear!' (geiriau gan John Keats [1795-1821]); rhangan ar gyfer S.A.T.B.

(I) proflen gyntaf o'r sgôr gydag ychwanegiadau mewn pensil. 10 Gorff. 1946. Cyhoeddwyd gan Gyngor Cerdd y Brifysgol a Cerddoriaeth a Bwrdd Gwasg Prifysgol Cymru. 4 ff. 252 x 325 mm. ; (ii) proflen gyntaf mewn sol-ffa gydag ychwanegiadau mewn pensil. 10 Gorff. 1946. Cyhoeddwyd gan Gyngor Cerdd y Brifysgol a Bwrdd Gwasg Prifysgol Cymru. 4 ff. 252 x 325 mm. ; (iii) Llythyr oddi wrth W. S. Gwynn Williams, The Gwynn Publishing Co. at Dr David de Lloyd, Aberystwyth, 19 Awst 1942. Saesneg.

Llyfr erwydd yn dwyn y teitl 'Old Festival Hymns', 7 Rhag. [19]29; sgôr mewn inc. (i) 'Joanna' (alaw Gymreig; geiriau ....

Llyfr erwydd yn dwyn y teitl 'Old Festival Hymns', 7 Rhag. [19]29; sgôr mewn inc. (i) 'Joanna' (alaw Gymreig; geiriau Morgan Rhys); (ii) 'Llangadog' (alaw Dr T. Hopkin Evans; geiriau Esgob Heber); (iii) 'Dyffryn Nedd' (alaw Dr T. Hopkin Evans; geiriau anadnabyddus); (iv) 'Wyddfyd' (alaw B. Williams, Llandudno; geiriau William Williams, Pantycelyn); (v) 'Llan Baglan' (alaw D. Afan Thomas; geiriau Dyfed); (vi) 'Aberystwyth' (alaw Joseph Parry; geiriau C. Wesley); (vii) 'Crist yw'r Brenin' (alaw Thomas Gabriel; geiriau J. Crawnon Jones); (viii) 'Paid a gwawdio'r meddwyn' (alaw Caradog Roberts; geiriau dienw); (ix) 'Baner Dirwest' (alaw W. J. Edmunds; geiriau J. Lloyd); (x) 'Ymlynwn Megis Dewrion' (alaw D. Emlyn Davies; geiriau Murmur Cynon); (xi) 'Mae pob peth yn dda' (alaw Dr Parry; geiriau Thomas Levi); (xii) 'Plant Seion' (alaw Dr T. Hopkin Evans; geiriau dienw) 6 ff. 250 x 310 mm. Yn amgaeedig: (xiii) darn sol-ffa ['Joanna']. 1 ff.; (xiv) Sgôr mewn inc yn cychwyn: 'O! teach me how to pray' 1 ff. 186 x 152 mm.; (xv) taflen brintiedig gyda sol-ffa 'Wyn bach Iesu Grist' (alaw W. A. Ogden; geiriau J. Rees Jones), 'Plant Ydym Eto' (trefniant Harry Evans, Lerpwl; geiriau D. Jones, Caeo) a 'Dyddiau Hyfryd' (alaw Joseph Parry; geiriau William Williams, Pantycelyn). 2 ff.

Llyfr erwydd ac iddo'r teitl 'Old Festival Hymns - At Wasanaeth yr Organydd'; sgôr mewn inc. (i) 'Ehedydd' (alaw Matthew ....

Llyfr erwydd ac iddo'r teitl 'Old Festival Hymns - At Wasanaeth yr Organydd'; sgôr mewn inc. (i) 'Ehedydd' (alaw Matthew W. Davies; geiriau Islwyn); (ii) 'Gweddi Plentyn' (alaw Edwin Price; geiriau Enoch Davies, Treherbert); (iii) 'Nancy' (alaw E. Elias; geiriau Ioan Rees, Llanon); (iv) 'Cân yr Adfywiad Newydd' (alaw C. H. Gabriel; cyfieithiad Nantlais); (v) 'Dies Irae' (alaw Joseph Parry; geiriau Robert Davies, Nantglyn); (vi) 'Rhyd y Groes' (alaw T. D. Edwards; geiriau Dr Samuel Davies, cyf. J. R. Jones (Ramoth)); (vii) 'Dring i fyny' (alaw Gwilym James; geiriau Dewi Medi); (viii) 'Cân y Plant' (alaw Gwilym James; geiriau dienw); (ix) 'Rachie' (alaw Caradog Roberts; geiriau Ap Hefin); (x) 'Clawdd Madoc' (alaw Dr D. C. Williams; geiriau anadnabyddus); (xi) 'Nantgau' (alaw J. M. Webber; geiriau Dyfed); (xii) 'Godre'r Coed' (alaw Matthew W. Davies; geiriau William Edwards a William Jones, Bala); (xiii) 'Pen Machno' (alaw T. Hopkin Evans; geiriau Ieuan Glan Geirionydd); (xiv) 'Hwn Ydyw'r Dydd' (alaw Edwin Price; geiriau Robert Owen, Eryron Gwyllt Walia); (xv) 'Pwy fel Iesu Grist' (alaw D. C. Williams; geiriau Eifion Wyn); (xvi) 'Cymod' (alaw John Thomas; geiriau Gwilym Cyfeiliog); (xvii) 'Iesu biau'r gân' (alaw J. T. Rees; geiriau Gwilym ap Lleision); (xviii) 'Arizona' (alaw R. H. Earnshaw; geiriau William Williams, Pantycelyn). 8 ff. 250 x 310 mm. Wedi'u glynu: (xix) sgôr mewn inc. 'Nazareth' (alaw J. R. Lewis, Alaw Rhondda). 1 ff. 236 x 152 mm.; (xx) taflen brintiedig, 'Hosanna'r Plant' (alaw W. J. Canaid Thomas; geiriau J. T. Evans). 2 ff.; Yn amgaeedig: (xxi) sgôr mewn inc, 'Gweddi'r Arglwydd'. 1 ff. 238 x 300 mm.

Llyfr erwydd yn cynnwys chwe chân ar gyfer llais a phiano; sgôr mewn inc. (i) 'Y fun fud' (geiriau T ....

Llyfr erwydd yn cynnwys chwe chân ar gyfer llais a phiano; sgôr mewn inc. (i) 'Y fun fud' (geiriau T. Gwynn Jones [1871-1949]); (ii) 'Yno' (geiriau T. Gwynn Jones [1871-1949]); (iii) 'Myfyrdod y Bardd' (geiriau Dafydd Ddu Eryri [1759-1822]); (iv) 'Y Fun fud' (geiriau T. Gwynn Jones [1871-1949]); (v) 'Llwybr y bedd' (geiriau Robert ap Gwilym Ddu [1766-1850]); (vi) 'Anghof ac Atgof' (geiriau T. Gwynn Jones [1871-1949]); 16 ff. 235 x 305 mm. Yn amgaeedig: (vii) sgôr mewn inc, 'Dirgelwch' (geiriau T. Gwynn Jones [1871-1949]). 2 ff. 234 x 310 mm.

Results 1 to 20 of 61