Folk music -- Wales.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Folk music -- Wales.

Equivalent terms

Folk music -- Wales.

Associated terms

Folk music -- Wales.

5 Archival description results for Folk music -- Wales.

5 results directly related Exclude narrower terms

Edward Jones letter, national airs,

A copy of Edward Jones, Musical and Poetical Relicks of the Welsh Bards ... (London, 1794), with a few annotations by John Dovaston. Among items tipped in are transcripts by Edward Jones of Welsh, English and Irish airs (ff. 1, 73, 106) and a letter from him to Dovaston, 16 January 1817, concerning Welsh folk-tunes and other national airs (ff. 74-75). The letter is in answer to Dovaston's letter of 25 December 1816, which is part of Cardiff MS 4.130.

Edward Jones and John Dovaston.

Press cuttings,

Cuttings, 1902-[?1916], in French, English and Welsh, from newspapers and journals, relating to musical activities with which Madame Barbier was associated, including concerts in France and Wales, performances of Welsh folk-music in Paris, and the founding of a School of Music at UCW, Aberystwyth.

Welsh Folk-Song Society Records,

  • GB 0210 WELFOLK
  • Fonds
  • 1908-1993 /

Records of the Welsh Folk-Song Society, 1908-1993, including minutes, 1908-1957; correspondence, 1915-1975; reports, 1931-1957; financial papers, 1928-1953; publication material relating to the Journal, 1909-1954; executive committee and annual general meeting minutes, 1958-1993; and folk song material, including words and music collected by W. Emrys Cleaver, with related correspondence and notes, 1959-1964, and composed and arranged songs with related correspondence and notes, [1960s]. The correspondents include many prominent composers and musicians.

A further five volumes belonging to the Welsh Folk-Song Society were received. These remain uncatalogued.

Welsh Folk-Song Society.

Papurau T. H. Parry-Williams ac Amy Parry-Williams,

  • GB 0210 THPAIAMS
  • fonds
  • 1873-1994 /

Papurau T. H. Parry-Williams yn ymwneud â'i addysg brifysgol ac fel athro, 1905-1960, teithiau i Dde a Gogledd America, 1925 a 1935, llythyrau oddi wrth deulu, cyfeillion ac amrywiol lenorion, academyddion ac ysgolheigion o Gymru ac Ewrop, 1908-1973, barddoniaeth wedi'i threfnu yn ôl ei ffurf, 1912-1954, ysgrifau,1937-1987, cyfieithiadau ysgrifau, 1987, beirniadaethau eisteddfodol, 1941-1971, darlithiau ac anerchiadau, 1917-1968, sgyrsiau a sgriptiau radio a theledu, 1933-1985, nodiadau ar dafodieithoedd ac enwau lleoedd, 1919-1935, geiriau Cymraeg i gerddoriaeth, 1929-1979, papurau'n ymwneud â'i waith cyhoeddus, 1916-1972, tystysgrifau, anrhydeddau a phersonalia, 1904-1960, cyhoeddiadau, adolygiadau llyfrau a thorion o'r wasg, 1928-1982, deunydd cyhoeddedig, 1865-1975, ac amrywiol, 1919-1994. Hefyd papurau Amy Parry Williams, 1910-1987, yn cynnwys gohebiaeth, 1948-1987, rhaglenni radio a theledu, caneuon gwerin a cherdd dant, storïau, ysgrifau a dramâu, a phapurau'n ymwneud â HTV, ymddiriedolaethau a phwyllgorau. Yn ogystal, papurau Henry Parry-Williams (1858-1925), tad T. H. Parry Williams yn cynnwys gohebiaeth, 1884-1920, barddoniaeth a rhyddiaith, 1891-1917, papur yn ymwneud â Robert R. Williams, Rhyd-ddu, 1876-1973 a Chanolfan Rhyd-ddu, 1972-1979 = Papers of T. H. Parry-Williams relating to his university education and teaching, 1905-1960, travels to South and North America, 1925 and 1935, letters from family, friends and various Welsh and European writers, academics and scholars, 1908-1973, poetry arranged by form, 1912-1954, essays, 1937-1987, translations of essays, 1987, eisteddfodic adjudications, 1941-1971, lectures and talks, 1917-1968, radio and television talks and scripts, 1933-1985, notes on dialects and local names, 1919-1935, Welsh lyrics for music, 1929-1979, papers relating to his public work, 1916-1972, certificates, honours and personalia, 1904-1960, publications, book reviews and press cuttings, 1928-1982, published material, 1865-1975, and miscellaneous, 1919-1994. Also Amy Parry Williams' papers, 1910-1987, including correspondence, 1948-1987, radio and television programmes, folk songs and cerdd dant, stories, writings and drama, and papers relating to HTV, trusts and committees. And also papers of Henry Parry-Williams, (1858-1925) father of T. H. Parry-Williams including correspondence, 1884-1920, poetry and prose, 1891-1917, paper relating to Robert R. Williams, Rhyd-ddu, 1876-1973 and Canolfan Rhyd-ddu, 1972-1979.

Parry-Williams, T. H. (Thomas Herbert), Sir, 1887-1975

Llawysgrifau David de Lloyd,

  • GB 0210 DAVOYD
  • fonds
  • [1891]-1946 /

Sgorau yn llaw yr awdur o alawon gwerin Cymru wedi eu trefnu gan David de Lloyd [1903x1948]; rhan-ganeuon ganddo yn dwyn y teitl 'Daybreak' a 'Shed No Tear!, 1942-1946; copïau o alawon, rhai ohonynt yn ymddangos yn Forty Welsh Traditional Tunes (1929); caneuon a chyfansoddiadau eraill gan ddisgyblion ysgol, myfyrwyr coleg, a chan cystadleuwyr mewn eisteddfodau lle bu ef yn beirniadu, 1924-1927; nodiadau ar elfennau cerddoriaeth, [1891]-1904; ac amrywiol lyfrau nodiadau a dyddiaduron, 1928-1942 = Holograph scores of Welsh folk tunes arranged by David de Lloyd, [1903x1948]; part-songs by him entitled 'Daybreak' and 'Shed No Tear!', 1942-1946; copies of tunes, some of which appeared in Forty Welsh Traditional Tunes(1929); songs and other compositions by school pupils, college students, and by competitors in eisteddfodau adjudicated by him, 1924-1927; notes on musical theory, [1891]-1904; and miscellaneous notebooks and diaries, 1928-1942.

Dr David John de Lloyd (1883-1948).