Print preview Close

Showing 3791 results

Archival description
file
Print preview View:

Llythyrau K-L

Llythyrau, 1925-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth John Legonna (3); Ceri W. Lewis (12); Elvet Lewis ('Elfed'); Eiluned Lewis (4, ynghyd â chopi o'i herthygl 'Traditions of Christmas in Wales'); Henry Lewis (3); Ifor H. Lewis (27); J. D. Vernon Lewis; J. Rhys Lewis (2, yn cynnwys copi o ragair gan Iorwerth Peate, 'The land of Dyfi'); Saunders Lewis (10); D. Myrddin Lloyd (2); D. Tecwyn Lloyd (18); J. D. K. Lloyd (5); J. E. Lloyd; Alan Llwyd (3); Rheinallt Llwyd; Emyr Llywelyn (6); ac A. T. Lucas (51).

Legonna, John, 1918-1978

Anifeiliaid

Gohebiaeth a nodiadau, 1965, 1967-1968 a 1970, yn ymwneud ag anifeiliaid, yn bennaf yr arfer o gadw penglog ceffyl, ac esgyrn anifeiliaid eraill, mewn adeiladau. Yn eu plith mae llythyrau gan Gomer M. Roberts (2), a J. D. K. Lloyd (2), ac yn ogystal ceir nodyn ynglŷn ag ymladd ceiliogod.

Roberts, Gomer Morgan

Llythyrau G

Llythyrau, 1935-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth R. Lambert Gapper (4, yn cynnwys cerdyn Nadolig a gynlluniwyd ganddo); David Lloyd George (ynghyd â llythyr oddi wrth Frances Stevenson); Megan Lloyd George; W. R. P. George (2); Tore Gjotterberg (6); Raymond Gower (2, yn amgau llythyr gan Iain Macleod ynglŷn â Gwrthwynebwyr Cydwybodol); Kenneth Grayston; Ll. Wyn Griffith (19); Bruce Griffiths; J. Gwyn Griffiths (2); James Griffiths (5); Geraint Gruffydd (2); W. J. Gruffydd (5); Arfon Gwilym; Robin Gwyndaf; ac Eirwen Gwynn (3).

Gapper, Robert Lambert, 1897-1984

Llythyrau G

Llythyrau, [1925]-1969, gan gynnwys rhai oddi wrth Raymond Garlick (1), Gwilym Lloyd George (1), Megan Lloyd George (1), William George (4), D. R. Grenfell (3), Moses Griffith (3), Stephen Griffith (1), D. R. Griffiths ('Amanwy') (1), James Griffiths (4), J. Gwyn Griffiths (52), Kate B[osse] Griffiths (1), W. J. Gruffydd (9), Eirwen Gwynn (1) a Harri Gwynn (1).

Garlick, Raymond

Llythyrau amrywiol: 1924-1974

Llythyrau amrywiol, 1924-1974, gan gynnwys rhai oddi wrth Huw T. Edwards (4); Ralph Edwards (3); T. I. Ellis (2); Sigurd Erixon (2); Beriah Gwynfe Evans (6); D. Emrys Evans (2); D. Tecwyn Evans (4); E. Lewis Evans (18); George Eyre Evans; Gwynfor Evans (2); Ifor Leslie Evans (5); a Robert Evans.

Llythyrau Evans (GJ-JH)

Llythyrau, [1930]-[1969], gan gynnwys rhai oddi wrth George Ewart Evans (3), Gwynfor Evans (140) ac Ifor L. Evans (2). Yn y llythyrau oddi wrth Gwynfor Evans, 1942-1969, trafodir etholiadau, cyfarfodydd Plaid Cymru, a sefyllfa'r Blaid yn Sir Benfro. Adroddir am ei fywyd cyhoeddus yn darlithio i gymdeithasau a cheir cyfeiriadau at waith llenyddol D. J. Williams.

Evans, George Ewart

Anerchiadau

Anerchiadau: 'Breuddwydio' a draddodwyd i Gymdeithas y Cymrodorion Bryste, 1924; 'The Welsh Ideal and the League of Nations' ac 'A ellir gwahanu crefydd oddiwrth wleidydiaeth', [1920]-[1961]; a phwyntiau ar gyfer anerchiadau gan gynnwys 'Diwylliant Sir Gaerfyrddin' i Aelwydydd yr Urdd yn y Cilgwyn, Castellnewydd Emlyn, 1949; 'Tri Syr Rhys o'r Cantref Mawr', 1955, Cymdeithas y Cymrodorion, Llundain, 1955, a Chaerdydd, 1956; a 'Cenedlaetholdeb yr Iddew' ar gyfer Cymanfa Dair Sirol yr Annibynwyr, 1958.

Llythyrau A-F,

Ymhlith y gohebwyr mae Euros Bowen (1); Aneirin Talfan Davies (3); Bryan Martin Davies (1); Cassie Davies (1); Jennie Eirian Davies (1); Pennar Davies (1); Islwyn Ffowc Elis (13); T. I. Ellis (3); George Ewart Evans (2); G. G. Evans (1); Gwynfor Evans (1); Meredydd Evans (7); ac Idris Foster (1).

Bowen, Euros.

Cystadlaethau amrywiol,

Llyfr taith trwy Gymru; drama fer ar gyfer oedolion sy'n dysgu Cymraeg; cyfres o chwech o sgyrsiau; cywaith grŵp : paratoi papur ar lun Papur Bro; cyfansoddi dawns yn y traddodiad Morris Cymreig; llyfryn o weithgareddau mathemategol; tair erthygl ar unrhyw agwedd o fyd natur; dwy erthygl ar bynciau meddygol yn addas i'w cyhoeddi.

Dwy briodas Ann,

Proflen hir o 'Dwy briodas Ann' yn dwyn cywiriadau Saunders Lewis [a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Taliesin, Rhagfyr 1973].

Lewis, Saunders, 1893-1985

Llythyrau K-O,

Ymhlith y gohebwyr mae Saunders Lewis (8); Gareth Miles (2); Derec Llwyd Morgan (5); Dyfnallt Morgan (3); Prys Morgan (1); T. J. Morgan (2); W. Rhys Nicholas (4); Dyddgu Owen (1); Gerallt Lloyd Owen (1); ynghyd â chopi o dystysgrif marwolaeth ei dad John Lloyd, 1979.

Lewis, Saunders, 1893-1985

Garthewin, 12.9.48,

  • NLW Facs 1070.
  • file
  • [2012] /

Llungopi o ddau bennill a ysgrifennwyd yn llaw Saunders Lewis mewn copi o'i ddrama Blodeuwedd yn cyfeirio at Dad y rhoddwr 'Tom' yn chwyrnu. = A photocopy of two verses containing a cheerful reference to the donor's father 'Tom' snoring written on the endpapers of Saunders Lewis's copy of his drama Blodeuwedd.

Lewis, Saunders, 1893-1985

Cofnodion Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn,

  • NLW Facs 1000.
  • file
  • 2005.

Copi, wedi ei deipio gan y rhoddwr, 2005, o lyfr cofnodion cyfarfodydd, 1960-1965, Pwyllgor Amddiffyn Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach.

Dwyieithrwydd yn Ysgolion Abertawe

Papurau y Pwyllgor Dwyieithrwydd yn Abertawe, yn ymwneud â dwyieithrwydd yn ysgolion Abertawe, 1953-1954, sef llyfryn Pwyllgor Addysg Abertawe Statistics Showing the Position of the Welsh Language in County and Voluntary Schools in Swansea at April 1953, ynghyd ag adroddiadau, llythyrau, agenda a chofnodion.

Llythyrau awduron at Hughes a'i Fab,

Llythyrau, 1909-1949, gan gynnwys rhai oddi wrth E. Tegla Davies, O. M. Edwards (12), T. Gwynn Jones (13), H. Elvet Lewis (2), Thomas Richards, 'Meuryn', 'Moelona' (4), J. Ellis Williams (3) a R[ichard] Hughes Williams (2).

Davies, E. Tegla (Edward Tegla), 1880-1967.

Llythyrau at Hughes a'i Fab,

Llythyrau, [1892]-[1917], at y wasg gan gynwys rhai oddi wrth O. M. Edwards a John Richards (Isalaw). Ceir llythyr yn Gymraeg oddi wrth John Owen (Ap Glaslyn).

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Llythyrau, 1970-1975,

Ymhlith y gohebwyr mae Gwilym Prys Davies, Eirene White, Dr Emyr Wyn Jones, Iorwerth [Peate] (3), Llywelyn ap Gwynn, Rhys Davies, [R.] Geraint Gruffydd (2), Bobi Jones, Aneirin Talfan Davies, R. S. Thomas, T[homas] P[arry] (2), Glyn [Tegai Hughes], Kitty Idwal Jones, Idris [Foster] (3), Bedwyr Lewis Jones, Alun Talfan Davies, A. J. Sylvester (2), Mathonwy Hughes, Arthur [ap Gwynn] a Raymond Edwards.

Prys-Davies, Gwilym Prys Davies, Baron, 1923-2017

The Young Mr Burton,

Copi o stori yn seiliedig ar hanes Richard Burton yn fachgen ifanc yn dwyn y teitl The Young Mr Burton, [1975x1990].

Llythyrau J

Llythyrau, 1928-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Kenneth Jackson (3); M. Auronwy James; A. O. H. Jarman (2); David Jenkins (15); J. Geraint Jenkins; R. T. Jenkins (18); Dilwyn John (13); W. Goscombe John (4); Herbert Lloyd-Johnes (25); Cynan (7); Bedwyr Lewis Jones (4); Ben G. Jones (8); Bobi Jones (9); C. C. Lloyd Jones; D. Gwenallt Jones (3); D. Parry-Jones (4); Derwyn Jones; Dic Jones (2); E. K. Jones (2); Evan D. Jones (5); F. Hope-Jones; Frank Llewellyn-Jones (2); Frank Price Jones (6); G. O. Jones (10); Gerallt Jones; Gwilym Arthur Jones (3); Gwilym R. Jones (8); Gwyn Jones (2); Gwyn I. Meirion-Jones (4); Iorwerth Jones (9); J. R. Jones (4); R. Brinley Jones (10); R. Gerallt Jones (2); R. Tudur Jones (6); Sam Jones (5); T. Llew Jones (4); Tegwyn Jones (3); Thomas Jones (1870-1955) (6); a Thomas Jones (1910-1972) (3).

Jackson, Kenneth Hurlstone, 1909-1991

Marwnad i'r diweddar Mrs E. Llewelyn,

  • NLW Facs 1059.
  • file
  • 2010 /

Copi o farwnad gan Myfyr Wyn i Mrs E. Llewelyn, priod Mr Rowland Llewelyn, Clungwyn, Blaenrhondda, a fu farw 24 Mai 1887 yn 64 mlwydd oed. Fe'i hargraffwyd gan I. Jones, Treherbert.

Myfyr Wyn, 1849-1900.

Results 1 to 20 of 3791