Dangos 60 canlyniad

Disgrifiad archifol
Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949
Rhagolwg argraffu Gweld:

Y Ddau Ddewin

Cerdd i Glynn Silyn Roberts a Meilir Silyn Roberts (a adwaenwyd fel Bill), meibion Silyn a Mary Silyn Roberts, gan y bardd, llenor a'r ysgolhaig T. Gwynn Jones. Ysgrifennwyd y gerdd pan oedd Glynn a Meilir yn blant a chyn geni Rhiannon, trydydd plentyn Silyn a Mary; ynghyd â dalen yn cynnwys copi teipiedig o'r gerdd, gyda'r arnodiad: 'Ymgais i ddehongli'r gwreiddiol' (mae'n amlwg o'r gwreiddiol mai 'Y Ddau Ddewin' ddylai'r teitl fod, nid 'I Ddau Ŵr Bach', fel a geir yn y dehongliad). = Poem addressed to Glynn Silyn Roberts and Meilir Silyn Roberts (known as Bill), sons of Silyn and Mary Silyn Roberts, by the poet, author and scholar T. Gwynn Jones. The poem was written when Glynn and Meilir were children and prior to the birth of Rhiannon, Silyn and Mary's third child; together with a sheet of paper containing a typed copy of the poem, alongside an annotation: 'Ymgais i ddehongli'r [gerdd] gwreiddiol' ['An attempt to interpret the original [poem]'] (it is obvious from the original poem that the title should read 'Y Ddau Ddewin' ['The Two Wizards'], not, as has been interpreted in the copy, 'I Ddau Ŵr Bach' [''To Two Little Men']).

General correspondence: Sally Roberts Jones, 1968-1969

The file contains corresondence, 1968-1969, accumulated by Sally Roberts Jones as secretary of the English Language Section of the Academi. The correspondence relates to the first and other early meetings of the section and includes letters and references to many prominent Anglo-Welsh and Welsh language writers including Dannie Abse, Alison Bielski, W. H. Boore, Brenda Chamberlain, Alexander Cordell, Aneirin Talfan Davies, Pennar Davies, Rhys Davies, Tom Earley, Raymond Garlick, Ll. Wyn Griffiths, Peter Gruffydd, Cledwyn Hughes, Richard Hughes, A.O.H. Jarman, Glyn Jones, Harri Pritchard Jones, John Idris Jones, R. Brinley Jones, R. Gerallt Jones, Sally Roberts Jones, T. Gwynn Jones, Roland Mathias, Bill Meilen, Gerald Morgan, Robert Morgan, T. J. Morgan, James Morris, Leslie Norris, D. Parry-Jones, T. H. Parry-Williams, Cecil J. L. Price, A. G. Prys-Jones, Alun Richards, Kate Roberts, Meic Stephens, Gwyn Thomas (Bangor), R. George Thomas, Aled Vaughan, Richard Vaughan, Gwyn Williams (Trefenter), Herbert Williams and Raymond Williams.

Abse, Dannie

Llythyrau J

Mae'r ffeil hon yn cynnwys llythyrau oddi wrth: D. Lloyd Jenkins (1), R. T. Jenkins (2), Cynan (1), Yr Athro D. James Jones (1), E. D. Jones (1), Dr Gwenan Jones (1), John Charles Jones, Archesgob Bangor (1), John Gwilym Jones (1), John Morris-Jones (1), Mary Vaughan Jones (1) a T. Gwynn Jones (1). Ceir hefyd saith llythyr gan Annie M. Jones, Machynlleth, yn trafod hanes yr achos Methodistaidd ym Melinbyrhedyn, Darowen.

Jenkins, D. Lloyd (David Lloyd), 1896-1966

Llythyrau amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys tri llythyr gan aelodau hŷn o'r teulu at ei gilydd a etifeddwyd gan Bebb, 1898-1908, tystlythyr ar ran Bebb yn llaw T. Gwynn Jones, 1919, llythyr oddi wrth Ambrose Bebb at Francis Gourvil, cyfaill iddo o Finistethre, Llydaw, a ddanfonwyd yn ôl ato gan y Swyddfa Bost, 1940, a llythyr at Mrs Bebb, 1958.

Gourvil, Francis

Barddoniaeth,

A manuscript in three parts in the hand of David Ellis. The first part contains 'Cywyddau' and some 'awdlau' and 'englynion' by William Cynwal, Sion Tudur, Robin Ddu, Dafydd ap Gwilym, Syr Hugh Roberts, William Llyn Bencerdd, Richd. Abraham, Richard Cynwal ('o Gappel Garmon') Llowdden, Evan ap Tudur Penllyn, Howel ap Reinallt, Tudur Aled Bencerdd, Lewis Daron, Gruffydd Hiraethog, Sion Brwynog Bencerdd, Richard ap Howel ap Dafydd ap Einion, Edward ap Hugh, Thomas Gwynedd, Hugh Pennant, Lewis Menai, Simwnt Fychan Bencerdd, Ifan Tew Brydydd, Hugh Arwystl, Richard Cynwal, Rhys Cain, Lewis ap Edward, Sion Mowddwy, Richard Phylip, Gruffudd Hafren, Rowland Fychan Yswain, Sion Cain (1633), Hwmphrey Howel, Sion Dafis ('Person Garthbeibio'), Huw Hughes ('o Lwydiarth Esgob ym Mon') (c. 1770), and Dafydd Elis; 'Hanes Taliessin'; and 'Englynion yr Eryr'. At the beginning of this section is a progressive list of poems ('Cynnwysiad o'r Cywyddau ...'), an alphabetical index ('Cynnwysiad Llyth'rennol') of first lines, and an index of poets ('Enwau'r Beirdd'), all in the hand of David Ellis, and an incomplete list of poets in the hand of Owen Williams, Waunfawr. The second part of the manuscript contains 'Cywyddau' and a few 'awdlau' by Mathew Bromffild, Tudur Aled, Sion Brwynog, Lewis Mon, Sion Tudur, Rhys Goch Glyn Dyfrdwy, Morys Dwyfech otherwise Morys ab Ifan ab Einion, Gwilym ap Sefnyn, Gutto'r Glynn, Howel ap Reinallt, William Llyn, Lewis Daron, Gwilym ap Ifan Hen, Guttun Owain, Cynwrig ap Dafydd Goch, Owain ap Llywelyn Moel, Rhys Goch o'r Yri, Rhys Goch ap Ddafydd, Robin Ddu Fardd, Tudur Penllyn, Rhys Pennarth, Lewis ap Edward, Dafydd Pennant, Roger Cyffin ('Efe a fu'n Berson yn Llanberis'), Owain ap Llywelyn ap y Moel, Leweis Menai, Robert Ifans, Lewis Morganwg Bencerdd, Owain Waed Da, Griffudd Grug, Hugh Pennant, Morys Berwyn, and Watkin Clywedog. According to a note at the end by David Ellis, 7 June 1777, the greater part of this section was transcribed from a manuscript believed to be in the hand of Siôn Brwynog [Cwrtmawr MS 312]. The third part of the manuscript contains a transcript of the text of 'Y Gododdin' ('Y Gwawdodyn') in old and modern orthography; an 'awdl' in English ('O michti Ladi, our leding...') by Ieuan ap Rhydderch ap Ieuan Llwyd ('o Ogerddan') or Ieuan ap Hywel Swrdwal, transcribed in 1785 from a manuscript of John Jones (Sion ap Wiliam Sion), Gell[i] Lyfrdy [sic]; and 'cywyddau' and an 'awdl' by Sion Phylip, Huw Arwystl, Sion Keri, Sion Tudur, Ieuan Tew Ieuaf, Sion Tudur ('o Wicwar'), Iorwerth Fynglwyd, Sion Mowddwy, Lewis Glyn Cothi, Sion Dafydd Siancyn, Risart Phylip, and Huw Llwyd Cynfel. At the end of the manuscript is a progressive list of poems ('Cynnwysiad') contained in the second section, an alphabetical index ('Cynnwysiad llyth'rennol') of first lines, an index of poets ('Enwau'r Beirdd') and a progressive list of poems ('Cynnwysiad') contained in the third section, all in the hand of David Ellis, together with an incomplete list of poets contained in the second section in the hand of Owen Williams, Waunfawr ('Owain Gwyrfai'). There are numerous additions, variants, and annotations in the hands of Owen Williams, P[eter Bailey] W[illiams], [Griffith Williams] ('Gutyn Peris'), and [Professor Thomas Gwynn Jones]. The manuscript is bound uniformly with Cwrtmawr MS 10 and 12 and the spine is lettered 'Dafydd Ellis MS'.

Miscellaneous papers,

Miscellaneous papers consisting of occasional verses (2) repeated to J. H. Davies by his mother as attributed to W[illiam] W[illiams, Pantycelyn]; items in the autograph of Thomas E. Ellis, viz. a draft advertisement for his intended edition of the writings of Morgan Llwyd o Wynedd in two volumes and a draft of the foreword ('Rhagair') by T. E. E[llis] dated 'Dydd Calan 1899' to [Banciau pentre neu glybiau tir i dyddynwyr, gweithwyr, siopwyr, &c. ... (Bala, [1899]), a translation by Ivan T. Davies of a booklet by Henry W. Wolff]; and a holograph 'cywydd' by T. Gwynn Jones 'I'r Nyth Gwag ym Mro Gynin Mawrth 19 1910. I'm cyfaill, J. H. D.' in a wrapper addressed to J. H. Davies 'From T. G. J. with Compliments'.

Thomas Gwynn Jones: Cofiant,

Papurau ymchwil a ffynonellau gwreiddiol, 1913-1984, yn ymwneud â chyfrol David Jenkins, Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Dinbych, 1973), gan gynnwys cerdyn, 1949, oddi wrth weddw T. Gwynn Jones yn diolch i Dr David Jenkins am ei eiriau o gydymdeimlad; rhannau o lawysgrif y gwaith; dyfyniadau o ohebiaeth ac erthyglau; llungopïau o lawysgrifau Bangor; nodiadau gan Francis Wynn Jones, mab yng nghyfraith T. Gwynn Jones; ynghyd â chopi o anerchiad y Parchedig W. Ffowc Evans ar achlysur dadorchuddio'r dabled goffa i T. Gwynn Jones ym Metws-yn-Rhos, 1958. Ceir hefyd anerchiad, Dr David Jenkins, [1971], adeg dathlu canmlwyddiant geni T. Gwynn Jones; a llythyrau, 1972 a 1984, oddi wrth Dr Iorwerth Hughes Jones. Ymhlith y deunydd gwreiddiol mae cerddi 'Y Dynged', 1941-1942, yn llaw T. Gwynn Jones, gyda llythyr, 1941, oddi wrtho at 'Ap Talfan' [Aneirin Talfan Davies] a dau lythyr, 1971 a 1972, at Dr David Jenkins oddi wrth Aneirin Talfan Davies. Bwriadwyd cynnwys y cerddi mewn blodeugerdd o gerddi modern ond ni ddigwyddodd hyn. Ceir llythyr hefyd, [19]13, oddi wrth Ca[dwala]dr Jones, Cwm Penmachno, at ei nai T. Gwynn Jones ac ysgrif ar y llenor gan Silyn Roberts, [cyn 1930].

Davies, Aneirin Talfan.

Llythyrau Jones (K-W)

Llythyrau, 1911-1969. Ymhlith y gohebwyr mae Kitty Idwal Jones (1), Marian Henry Jones (1), Dr Martyn Lloyd-Jones (1), Nel Gwenallt [Jones] (7), R[obin] Gwyndaf Jones (2), [R.] Tudur [Jones] (2), Rhiannon Davies Jones (1), Rhydderch [Jones], S. B. Jones (5), Sam Jones (6), T. Gwynn Jones (5), T. Llew Jones (1), Tegwyn Jones (1), Dr Thomas Jones, CH (1), yr Athro Thomas Jones (3), W. Jenkyn Jones (2), ynghyd â grŵp o lythyrau oddi wrth Victor Jones, cyd ysgrifennydd Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (bu D. J. Williams yn Is-Lywydd yr Undeb).

Jones, Kitty Idwal, 1898-1984

Edward Morgan Humphreys Papers,

  • GB 0210 EMHUMPH
  • Fonds
  • [1762]x1955 /

Papers relating to the life and career of Edward Morgan Humphreys, including letters to E. Morgan Humphreys, from several prominent Welsh figures, 1900x1955, relating to professional matters, such as his articles and contributions to newspapers, requests for articles, radio talks, addresses, literary works, public appointments, his involvement with the eisteddfod and various committees; together with some letters relating to personal affairs, politics and literary matters and letters written to him in his role as an editor; miscellaneous and family ('Dyffryn') correspondence, which are mostly letters of the families of E. Morgan Humphreys' great-grandfather, the Rev Richard Humphreys, and of his grandfather, the Rev Edward Morgan, [1800]x1953; articles, radio scripts and addresses by E. Morgan Humphreys, 1902x1955; together with some personal and family papers, 1841x1955; articles, poetry, adjudications and letters to the editor of Y Genedl etc., by T. Gwynn Jones, 1890x1949; and other miscellaneous papers accumulated by E. Morgan Humphreys, [1762]x1955. Some of the family correspondence was published in 'Some Nineteenth Century Letters', in The Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1925-1926.

Humphreys, E. Morgan (Edward Morgan), 1882-1955.

'Llythyrau llenorion ac eraill'

Llythyrau, 1926-1965, yn ymwneud â'i yrfa academaidd, atebion ynglŷn â'i waith ymchwil a'i ddiddordebau eraill megis yr Eisteddfod Genedlaethol, gan gynnwys rhai oddi wrth Clement Davies (2), Bryfdir (1), J. T. Jones (3), J. L. Cecil-Williams (2), T. H. Parry-Williams (2), T. Gwynn Jones (26), ynghyd â dau dystlythyr ganddo, 1935, 1942, Dora Herbert Jones (1), Gwilym R. Tilsley (2), Brynallt (2), Dillwyn Miles (1), Cynan (2), E. R. Winstedt, golygydd y Gypsy Lore Society (6), D. J. Williams, Abergwaun (1), J. Dyfnallt Owen (1), J. O. Williams (1), William George (1). Ceir hefyd eitemau eraill megis sgript 'Cerdd Dant' gan Erfyl Fychan a ddarlledwyd yn 'Yr Egwyl Gymraeg', [?1935], 'Cân Geraint' ganddo, [c. 1929] a rhaglen dadorchuddio cofgolofn i I. D. Hooson, 1952.

Davies, Clement, 1884-1962

Llythyrau a phersonalia

Cyfrol ar gyfer arddangos cardiau Nadolig ond a ddefnyddiwyd ar gyfer cadw llythyrau a dogfennau pwysig yn ymwneud â'i yrfa academaidd a chyhoeddus, 1929-1966. Ymhlith y gohebwyr mae Idwal Jones (3), T. Gwynn Jones (2), Kitty Idwal Jones, Syr John Cecil-Williams, [Francis] Wynn [Jones] (2), ynghyd â llofnod Gracie Fields ac englynion gan Gwilym R. Tilsley, 1966.

Jones, Idwal, 1895-1937

Papurau F. Wynn Jones

  • GB 0210 FRANWYJO
  • fonds
  • [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003)

Papurau, 1916-1971, yn ymwneud â chyhoeddiadau F. Wynn Jones sef Godre'r Berwyn (1953) a Canmlwydd Siloh (1962), ynghyd â phapurau ymchwil yn ymwneud â'r cofiant arfaethedig i'w dad-yng-nghyfraith T. Gwynn Jones. Ceir hefyd rhai o'i bapurau personol ef ei hun sy'n cynnwys llythyrau, 1916-1918, a anfonodd tra'n filwr adeg y Rhyfel Byd Cyntaf ac fel carcharor rhyfel yn 1918; a llythyrau'n ei longyfarch ar gael OBE yn 1957. Ychwanegwyd rhai nodiadau cefndirol gan Emrys Wynn Jones.

Jones, Francis Wynn, 1898-1970

Llythyrau L (Saunders Lewis)

Yn eu plith ceir rhai'n ymwneud â sefydlu Plaid Genedlaethol Cymru. Yn ogystal â'r llythyrau, ceir copi teipysgrif o 'Cywydd Marwnad T. Gwynn Jones' gan, ac wedi ei arwyddo gan, Saunders Lewis; a 'Golygfa Mewn Caffe neu, Y Terfyn yng Nghymru', gan ac yn llaw Saunders Lewis. Hefyd, ceir un llythyr, dyddiedig 1931, at Saunders Lewis.

Lewis, Saunders, 1893-1985

Correspondence : J,

Includes letters from Mike Jenkins (14), Nigel Jenkins (15), Alun R. Jones (8), A. G. Prys-Jones (88), Bobi Jones, D. Gwenallt Jones, David Jones (2), Dedwydd Jones (15), Don Dale-Jones (7), E. H. Jones (2), Emrys Maldwyn Jones (6), Gwyn Jones (92; with an additional note amongst the letters of Alice Jones), Harri Pritchard Jones (4), Jack Jones (4), Jonah Jones, Phyllis M. Jones (2), Ray Howard-Jones (4), Sally Roberts Jones (7), T. Gwynn Jones, and William Glynne-Jones (27).

Papurau Gwynfor

  • GB 0210 GWYFOR
  • Fonds
  • [c. 1889]-1969

Papurau Thomas Owen Jones ('Gwynfor'), [c. 1889]-1969, yn cynnwys gohebiaeth, llyfrau nodiadau, dyddiadur, dramâu, storiâu, cerddi, traethodau, sgyrsiau a darlithoedd, adroddiadau a thorion o'r wasg yn ymwneud â 'Gwynfor' a byd y ddrama yng Nghymru, a chopïau o gerddi a anfonwyd ato gan Thomas Gwynn Jones (1871-1949), Robert Williams Parry (1884-1956), ac eraill; ynghyd â llythyrau at Madge Jones,1941-1969, ynglŷn â Gwynfor a'i waith. = Papers of Thomas Owen Jones ('Gwynfor'), [c. 1889]-1969, comprising correspondence, notebooks, a diary, plays, stories, poems, essays, talks and lectures, reports and press cuttings relating to 'Gwynfor' and the drama movement in Wales, and copies of poems addressed to him by Thomas Gwynn Jones (1871-1949), Robert Williams Parry (1884-1956), and others; together with letters to Madge Jones, 1941-1969, concerning Gwynfor and his work.

Gwynfor, 1875-1941

Canlyniadau 1 i 20 o 60