fonds GB 0210 FRANWYJO - Papurau F. Wynn Jones

Identity area

Reference code

GB 0210 FRANWYJO

Title

Papurau F. Wynn Jones

Date(s)

  • [?1872]-[2003] (crynhowyd [1916]-2003) (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.054 metrau ciwbig (6 bocs) + 1 bocs (Medi 2005)

Context area

Name of creator

Biographical history

Yr oedd Francis Wynn Jones (1898-1970) yn ystadegydd a llenor.

Fe'i ganed yn Branas Lodge, Llandrillo, Sir Feirionnydd, ar 15 Ionawr 1898, yn ail fab i Thomas Francis a Catherine (née Edwards) Jones. Derbyniodd ei addysg gynnar yn Y Bala ond yn un ar bymtheg oed symudodd i Lundain i weithio fel clerc gyda'r Swyddfa Bost cyn ymuno â'r fyddin yn 1916. Diflannodd ym mis Mawrth 1918 ond yn ddiweddarach cafwyd hyd iddo yn garcharor rhyfel. Aeth yn fyfyriwr i Brifysgol Cymru, Aberystwyth, gan raddio gyda dosbarth cyntaf mewn economeg yn 1923. Bu'n gweithio i'r Mudiad Cynilo Cenedlaethol yng ngogledd Cymru nes y'i penodwyd yn ystadegydd yn y Weinyddiaeth Lafur yn Lundain.

Yr oedd yn ffigwr allweddol ym mywyd crefyddol a diwylliannol Llundain a bu'n Is-Lywydd y Cymmrodorion. Yn 1957 rhoddwyd OBE iddo. Wedi iddo ymddeol o'r gwasanaeth sifil symudodd i Aberystwyth yn 1959 i fyw yn Willow Lawn, hen gartref T. Gwynn Jones. Bu'n drysorydd ac Is-Lywydd Urdd Gobaith Cymru, aelod o Lys a Chyngor Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ac yn flaenor yn Eglwys Seilo, Aberystwyth. Yn 1962, derbyniodd wahoddiad i ysgrifennu hanes yr eglwys a chyhoeddwyd Canmlwydd Siloh Aberystwyth.

Cyfrannodd sawl erthygl i gyfnodolion fel Y Traethodydd, Y Ford Gron a Y Genhinen yn ogystal â chyhoeddiadau swyddogol yn rhinwedd ei swydd fel ystadegydd. Yr oedd wedi bwriadu cyhoeddi llyfryddiaeth gyflawn o holl weithiau T. Gwynn Jones ar achlysur canmlwyddiant ei eni yn 1971, ond yn anffodus bu farw cyn cwblhau'r gwaith. Bu wrthi'n ymchwilio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llyfrgell y Brifysgol ym Mangor a'r Amgueddfa Brydeinig. Cyhoeddwyd Llyfryddiaeth Thomas Gwynn Jones gan Wasg Prifysgol Cymru yn 1981 dan olygyddiaeth D. Hywel E. Roberts a chyflwynwyd y gyfrol 'i gydnabod ei gyfraniad iddi'.

Priododd Eluned, merch T. Gwynn Jones, yn 1926, a ganwyd mab a merch iddynt, Emrys a Nia. Bu farw F. Wynn Jones yn Aberystwyth ar 21 Rhagfyr 1970.

Archival history

Nodwyd gan Emrys Wynn Jones ar rai o'r eitemau eu bod wedi dod trwy law Dr David Jenkins, 12 Ebrill 1997.

Immediate source of acquisition or transfer

Rhodd gan ei fab Mr Emrys Wynn Jones, Rhydyfelin, Aberystwyth, Awst 2003. Daeth rhodd arall gan Mr Emrys W. Jones trwy law D. Hywel E. Roberts, Bow Street, Medi 2005.; 0200309673, 0200510469

Content and structure area

Scope and content

Papurau, 1916-1971, yn ymwneud â chyhoeddiadau F. Wynn Jones sef Godre'r Berwyn (1953) a Canmlwydd Siloh (1962), ynghyd â phapurau ymchwil yn ymwneud â'r cofiant arfaethedig i'w dad-yng-nghyfraith T. Gwynn Jones. Ceir hefyd rhai o'i bapurau personol ef ei hun sy'n cynnwys llythyrau, 1916-1918, a anfonodd tra'n filwr adeg y Rhyfel Byd Cyntaf ac fel carcharor rhyfel yn 1918; a llythyrau'n ei longyfarch ar gael OBE yn 1957. Ychwanegwyd rhai nodiadau cefndirol gan Emrys Wynn Jones.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl bapurau a roddwyd i'r Llyfrgell..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd a rhestrwyd y papurau gan y rhoddwr cyn eu cyflwyno i LlGC a mabwysiadwyd y drefn honno. Lle bo teitl i'r ffeil cadwyd hwnnw. Trefnwyd yn LlGC yn ddeg ffeil: T. Gwynn Jones: cyfansoddiadau; T. Gwynn Jones: llyfryddiaeth; T. Gwynn Jones: gweithiau; Godre'r Berwyn; Canmlwydd Siloh; llythyrau F. Wynn Jones; T. Gwynn Jones; gwaith creadigol; llyfryddiaeth F. Wynn Jones; llythyrau Rhyfel Byd Cyntaf; a nodiadau ymchwil F. Wynn Jones.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru llofnodi'r ffurflen 'Papurau modern-gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Cymraeg oni nodir yn wahanol.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr hon yn LlGC.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Gweler disgrifiadau lefel ffeil.

Related descriptions

Notes area

Note

Mae'r dyddiad creu cyntaf yn gynharach na blwyddyn geni'r crëwr oherwydd ceir llythyr a ysgrifennwyd yn [?1872] ymhlith y papurau.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004301399

GEAC system control number

(WlAbNL)0000301399

Access points

Subject access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Awst 2004

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y rhestr gan Ann Francis Evans.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: The Dictionary of Welsh Biography, 1941-1970 (Llundain, 2001); D. Hywel E. Roberts (golygydd), Llyfryddiaeth Thomas Gwynn Jones (Caerdydd, 1981); ac eitemau yn yr archif.

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau F. Wynn Jones.