Showing 559 results

Archival description
series
Advanced search options
Print preview View:

Gohebiaeth

Mae'r gyfres yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol, 1976-[2001], yn cynnwys drafftiau o lythyrau gan John Stoddart, yn ymwneud yn bennaf â'i weithiau llenyddol, cyfraniadau i gylchgronau a'i gyfieithiadau o ganeuon. Yn eu plith mae llyt...

Thomson, Derick S.

Aelodaeth,

Papurau yn ymwneud â holiadur swyddogol y Gymdeithas a lenwyd gan aelodau i fynegi eu diddordebau, eu cefndir, a'u barn am weithgareddau'r Gymdeithas.

Cofnodion

Mae'r ffeil yn cynnwys agendau a chofnodion Pwyllgor Rheoli Cronfa Apêl J. Saunders Lewis o'r cyfarfod cyntaf ar 3 Fehefin 1989 hyd 30 Ebrill 1994, a chopi o gofnodion yr unfed gyfarfod ar bymtheg ar 17 Tachwedd 2001; ynghyd â chyfrol o ...

Cyfrifon,

Llyfrau cyfrifon yn cynnwys llyfr cyfrifon yr eisteddleoedd, 1904-1947, llyfr y trysorydd, 1915-1943, llyfrau casgliadau'r weinidogaeth, 1919-1949, llyfr 'trysorfa'r tlodion', 1922-1949, a chyfrifon casgliad 'ceiniog yr wy...

Results 121 to 140 of 559