Dangos 559 canlyniad

Disgrifiad archifol
cyfres
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

David Peate

Papurau yn ymwneud â David Peate yn bennaf, 1848-1901 a 1949, gan gynnwys rhediad helaeth o'i ddyddiaduron, 1848-1895, ynghyd â chyfrifon, llyfr nodiadau, llythyrau ato, a chyfrol yn ymwneud â Chapel Llanbrynmair. -- Mae'r dyddiaduron cy...

Peate, David, 1831-1896.

Dafydd Peate

Papurau yn ymwneud â Dafydd Peate, 1936-1980, gan gynnwys llythyrau at ei rieni ar achlysur ei enedigaeth, papurau ynglŷn â'i gais i gofrestru fel Gwrthwynebydd Cydwybodol yn erbyn gwasanaeth filwrol, erthyglau a llythyrau i'r wasg gandd...

Peate, Dafydd, 1936-1980

Papurau amrywiol

Deunydd amrywiol perthynol i weithgaredd G. J. Williams fel ymchwilydd, golygydd a darlledwr, gan gynnwys papurau'n ymwneud â Llên Cymru a'r Llenor; llyfryddiaethau; sgyrsiau radio; almanaciau; memorandwm ar hyrwyddo astudiaethau Cymraeg...

Pregethau

Mae'r gyfres yn cynnwys pregethau Cymraeg a Saesneg, ynghyd â rhestr o'i bregethau, pregethau i'r Chwiorydd, i'r plant ac ar gyfer angladdau, 1905-1954.

Cofnodion a chyfrifon amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfrau cofnodion a chyfrifon Pwyllgor y Pregethwyr Ieuanc, Urdd y Seren Fore, Undeb y Cymdeithasau Cymreig, Undeb Bedyddwyr Ieuanc Cymru a'r 'Aged and Infirm Ministers', 1919-1941.

Llythyrau gan unigolion anhysbys

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau yn trafod cyhoeddiadau Bebb a'i waith gyda'r capel yn bennaf. Nid yw'r llythyrau hyn wedi eu harwyddo, neu mae'n anodd darllen y llofnodion os cawsant eu harwyddo. Hyd y gellir barnu o...

Yr Argyfwng

Llawysgrifau a phroflenni yn ymwneud â chyhoeddi Yr Argyfwng a gyhoeddwyd yn Llandybïe ym 1956.

'Y March Gwyn'

Mae'r gyfres yn cynnwys llawysgrifau, teipysgrifau a sgriptiau terfynol o gyfieithiad Cymraeg Ambrose Bebb o 'The White Steed', drama gan Paul Vincent Caroll a gyhoeddwyd gan Macmillan ym 1944, [1944]-[1945].

Caroll, Paul Vincent,

Nodiadau a drafftiau

Mae'r gyfres hon yn cynnwys nodiadau amrywiol a drafftiau o erthyglau a darlithoedd yn ymwneud ag iaith, llenyddiaeth Cymru a llenyddiaeth dramor, llenorion, cyhoeddi, yn enwedig y Beibl, esboniadau beiblaidd, yn ogystal â ffeil ar ddehongli ...

Cynnyrch creadigol

Mae'r gyfres yn cynnwys drafftiau o nofelau, straeon byrion a dramâu, ynghyd â rhyddiaith a cherddi amrywiol.

Ymgyrchoedd gwleidyddol

Papurau yn ymwneud â'r amrywiol ymgyrchoedd gwleidyddol yr oedd Dr Iorwerth Hughes Jones yn ymwneud â hwynt, [c.1937]-1964, megis yr ymgyrch dros Senedd i Gymru; yr ymgyrch dirprwyaeth teledu a oedd yn ymgyrchu i gael rhagor o raglenni Cymrae...

Canlyniadau 21 i 40 o 559