Showing 22 results

Archival description
Plaid Cymru
Advanced search options
Print preview View:

Cliff Bere Papers,

 • GB 0210 CLIERE
 • Fonds
 • 1933-1998 /

Welsh Republican Movement and Plaid Cymru papers collected by Cliff Bere, 1940-1973, including correspondence, [c. 1947]-1965; membership forms and subscriptions, [c. 1948]-1957; constitution, meetings and reports, 1949-1952; newspaper cuttings, 1...

Bere, Cliff, 1915-1997

Godfrey Lee Papers,

 • GB 0210 GODLEE
 • Fonds
 • 1968-1988 /

Political correspondence and papers accumulated by Godfrey Lee, 1968-1988, relating to Plaid Cymru activities in Newport, 1968-1978, Plaid Cymru's Montgomeryshire branch, 1977-1988, and Welshpool branch, 1978-1980; the work of Gwent Regional ...

Lee, Godfrey, 1951-

Huw T. Edwards Papers

 • GB 0210 HUWRDS
 • Fonds
 • 1894-1974 (accumulated [c. 1923]-1974)

Letters addressed to Huw T. Edwards, 1929-1970, and carbon copies of letters sent by him, 1945-1969, concerning politics, literature, and the Council for Wales and Monmouthshire, including letters to and from political figures in the Labour Party ...

Edwards, Huw T. (Huw Thomas), 1892-1970

Letters,

Letters received by Harri Webb, May 1956-Oct. 1963, together with two copies of letters sent by him. Included are letters from several prominent members of Plaid Cymru, particularly Gwynfor Evans (6), 1 Oct. 1962-2 April [1963]; Emrys Roberts (4),...

Llythyrau,

 • NLW MS 23430D.
 • File
 • 1929-1936 /

Seven letters, 1929-36, from Saunders Lewis to Tegwen M. Clee, afterwards Morris, mainly relating to the Welsh Nationalist Party, together with a draft article, 'Merched Llydaw' by Tegwen Clee, and other related papers, 1929-1931.

Lewis, Saunders, 1893-1985.

Plaid Cymru pamphlets and leaflets,

Material concerning Plaid Cymru, 1955-1963, some of which may have been used by him in his work as editor of the Welsh Nation, including a booklet about the history of the Party entitled 1925-1955: Cychwyn Plaid Cymru, 1952; a booklet entitled �...

Prof. Dafydd Jenkins Papers,

 • GB 0210 DAFINS
 • Fonds
 • 1935-1997 /

Research and personal papers of Dafydd Jenkins, comprising correspondence, drafts and other papers relating to his articles and books, [1937]-1997; correspondence, 1935-1989, on subjects including legal and academic matters, 1972-1991, evening cla...

Jenkins, Dafydd

Selwyn Jones Papers,

 • GB 0210 SELNES
 • Fonds
 • 1774-1983 /

The papers include correspondence on musical topics, 1929-1981; biographical material on various Welsh musicians; facsimiles of letters, 1953-1978, from Cyril Jenkins to Selwyn Jones; papers reflecting Selwyn Jones's journalism activities, 19...

Jones, Selwyn, 1906-1981.

Archif Plaid Cymru,

 • GB 0210 PLAMRU
 • fonds
 • 1915-2016

Cofnodion Plaid Cymru, 1915-1999, yn cynnwys cofnodion, agenda and gohebiaeth y pwyllgor gwaith a phwyllgorau eraill, 1925-1997; gohebiaeth gyffredinol, 1925-1998, gyda nifer o aelodau a swyddogion blaenllaw y blaid; cofnodion, gohebiaeth a phapur...

Plaid Cymru

Etholiad Cyffredinol 1945

Mae'r ffeil yn cynnwys copi llawysgrif o araith Saesneg gan Bebb, a oedd yn sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn sir Gaernarfon, ar hunanlywodraeth i Gymru a chopi o'i anerchiad etholiadol a yrrwyd at etholwyr sir Gaernarfon yn ystod yr y...

Papurau Tegwen Clee,

 • GB 0210 TEGLEE
 • fonds
 • 1928-1967 /

Papurau Tegwen Clee,1928-1967, yn cynnwys cyfrifon Plaid Cymru,1928-1943; llyfrau nodiadau,1928-1958; torion papur newydd yn ymwneud â Phlaid Cymru,1929-1949, a deunydd printiedig yn ymwneud â Phlaid Cymru a Llosgi'r Ysgol Fomio yn Llŷn,1934-...

Clee, Tegwen, 1901-1965

Papurau Dafydd Orwig,

 • GB 0210 DAFORWIG
 • fonds
 • [c.1890s]-1995 /

Papurau, [c.1890au]-1995, a gasglwyd gan Dafydd Orwig, yn ymwneud yn bennaf â Phlaid Cymru, yn cynnwys deunydd yn ymwneud â chenedligrwydd, diwylliant, gwleidyddiaeth ac economeg Cymru, yn eu plith amrywiaeth o adroddiadau, datganiadau a chyhoeddi...

Orwig, Dafydd.

Etholiadau,

Llythyrau at y wasg a ysgrifennwyd ganddo fel Swyddog y Wasg, Plaid Cymru, a thorion (Chwefror 1974) o'r South Wales Evening Post yn bennaf, 1973-1974, yn ymwneud ag etholaeth Gorllewin Abertawe yn y cyfnod yn arwain at Etholiad Cyffredinol 1...

Llythyrau gan Plaid Cymru,

Llythyrau at Zonia M. Bowen gan swyddogion Plaid Cymru, 1968-1971, gan gynnwys cais am ysgrif ar lwyddiant Merched y Wawr ar gyfer Y Ddraig Goch, 1968; pamffled ynglŷn â boddi cymoedd Cymru er mwyn darparu dŵr i ardaloedd yn Lloegr, 1971; ac adrod...

Plaid Cymru

Etholiadau,

Llyfr cyfrifon Cangen Plaid Cymru, Abertawe, 1960-1964, a llyfrau nodiadau yn ymwneud â threfniadau etholiadau lleol yn ardal Abertawe, 1967-1972.

Dyddiadur,

Llyfr nodiadau, 1957-1976, yn eiddo i T. Llew Jones, a ddefnyddiwyd yn achlysurol fel dyddiadur rhwng Tachwedd 1957 a Mawrth 1963 (ff. 1-61), gyda chofnodion unigol ar gyfer 16 Mehefin 1971 a 16 Hydref 1976 (ff. 61 verso-66). Ceir adroddiad, Chwef...

T. Llew Jones.

Papurau J. E. Daniel,

 • NLW MS 23870E.
 • file
 • 1905, 1939-1945.

Papurau, 1905-1945, yng Nghymraeg a Saesneg, fu'n eiddo i'r Athro John Edward Daniel, yn ymwneud â'i weithgareddau gwleidyddol gyda Plaid Cymru. = Papers, 1905-1945, in Welsh and English, of Professor John Edward Daniel, relating mo...

Papurau Cynog Dafis,

 • GB 0210 CYNFIS
 • fonds
 • 1934-2007

Papurau Cynog Dafis, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol,1964-1973, ffeiliau yn ymwneud ag addysg, 1961-1982, ffeiliau yn ymwneud â chynghrair Plaid Cymru/Y Blaid Werdd yng Ngheredigion, 1991-1997, papurau, 1996-1997, yn ymwneud ag etholiad cyffredi...

Dafis, Cynog, 1938-

Papurau Kate Roberts

 • GB 0210 KATERTS
 • Fonds
 • 1898-1985

Papurau Kate Roberts, 1866-1985, papurau llenyddol a gohebiaeth yn bennaf, yn cynnwys llythyrau oddi wrth Saunders Lewis, 1923-1985 (a gyhoeddwyd yn Annwyl Kate, Annwyl Saunders, gol. gan Dafydd Ifans (Aberystwyth, 1992)), ac oddi wrth ei gŵr Morr...

Roberts, Kate, 1891-1985

Etholiadau,

Anerchiadau etholiadol J. Gwyn Griffiths pan fu’n ymgeisydd ar ran Plaid Cymru yn etholiadau cyffredinol 1959 a 1964 (Etholaeth Gŵyr), etholiad trefol Abertawe, 1969, ac etholiad dinesig Abertawe, 1970, ynghyd â thorion o'r wasg.

Results 1 to 20 of 22