fonds GB 0210 CYNFIS - Papurau Cynog Dafis,

Identity area

Reference code

GB 0210 CYNFIS

Title

Papurau Cynog Dafis,

Date(s)

  • 1934-2007 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.054 metrau ciwbig (4 bocs); 2 focs (Mehefin a Tachwedd 2005, Chwefror 2006, Gorffennaf ac Awst 2007, a Mawrth 2013); 2 focs (Awst 2021)

Context area

Name of creator

(1938-)

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Cynog Dafis; Talgarreg; Rhodd; 1989, 1992, 1998 a 1999. Mae grwpiau pellach o bapurau a dderbyniwyd 2003-2007 a 2013 yn dal heb eu catalogio

Cynog Dafis; Llandre; Rhodd; Mehefin a Tachwedd 2005, Chwefror 2006, Mehefin ac Awst 2007, Mawrth 2013 ac Awst 2021.

Content and structure area

Scope and content

Papurau Cynog Dafis, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol,1964-1973, ffeiliau yn ymwneud ag addysg, 1961-1982, ffeiliau yn ymwneud â chynghrair Plaid Cymru/Y Blaid Werdd yng Ngheredigion, 1991-1997, papurau, 1996-1997, yn ymwneud ag etholiad cyffredinol 1997, areithiau, ymgyrch llywyddiaeth Plaid Cymru ac etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2007 = Papers of Cynog Dafis, including general correspondence, 1964-1973, files relating to education, 1961-1982, files relating to the Plaid Cymru / Green Party alliance in Ceredigion, 1991-1997, papers relating to the 1997 general election, 1996-1997, speeches, campaign for the role of President of Plaid Cymru and the National Assembly for Wales election 2007.

Derbyniwyd papurau ychwanegol sydd dal heb eu catalogio = Addition papers received remain uncatalogued.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Disgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd y ffeiliau yng ngrŵp 1989 yn ohebiaeth a phapurau cyffredinol, ac addysg, a'u rhifo 1-9. Rhifwyd y grwpiau eraill yn 10-23 yn olynol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen. = Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog yn LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989, t. 13, 1993, t. 19, 1998, t. 16, 1999,t. 34. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Medi 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1989, 1993, 1998, 1999; gwefan Cynog Dafis (www.cynogdafis.org/) edrychwyd 19 Medi 2003; Jones, Beti, Etholiadau'r ganrif / Welsh elections, 1885-1997 (Talybont, 1999).

Archivist's note

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW.

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Cynog Dafis.