fonds GB 0210 CYMEDLLW - Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd

Identity area

Reference code

GB 0210 CYMEDLLW

Title

Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd

Date(s)

  • 1981-2002 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.143 metr ciwbig (5 bocs mawr).

Context area

Name of creator

Administrative history

Cymdeithas astudiaethau natur Cymraeg yw Cymdeithas Edward Llwyd, sy'n gweithredu er mwyn hybu ymwybyddiaeth am fyd natur trwy gyfrwng y Gymraeg, i ddiogelu amgylchedd naturiol Cymru, ac i gefnogi ymchwil yn y meysydd hynny. Fe'i sefydlwyd gan Dafydd Davies, Rhandirmwyn, ym 1978, gan fabwysiadu enw'r naturiaethwr, daearyddwr ac ieithydd Edward Llwyd / Lhuyd (1660-1709). Mae'r Gymdeithas yn gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg yn unig, a mae hi'n cyhoeddi cylchgrawn achlysurol o'r enw 'Y Naturiaethwr'. Cynhelir darlithiau, gweithgareddau gwarchodaethol a theithiau cerdded yn rheolaidd ledled Cymru, gan ymddiddori ym mhob agwedd o natur ac amgylchedd y wlad. Mae'r Gymdeithas hefyd yn codi arian ar gyfer prosiectau ymchwil, sy'n cael eu cyllido fel arfer trwy gyntundebau cymhorthdal gyda sefydliadau fel Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Archival history

Crynhowyd yr archif gan swyddogion y Gymdeithas cyn ei hadneuo yn LlGC.

Immediate source of acquisition or transfer

Cymdeithas Edward Llwyd, trwy law Tom Jones ; Garndolbenmaen ; Adnau ; Medi 2009 a Rhagfyr 2014; 004697337

Content and structure area

Scope and content

Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd, yn cynnwys: cyfansoddiad y Gymdeithas; cofnodion cyfarfodydd blynyddol; cofnodion y Pwyllgor Gwaith, yr Is-bwyllgor Monograffig, yr Is-bwyllgor Marchnata, yr Is-bwyllgor Enwau a Thermau, ac Is-bwyllgor yr Amgylchedd; gohebiaeth; ceisiadau am grantiau; papurau ariannol; a phapurau aelodaeth. = Records of Cymdeithas Edward Llwyd (the Edward Llwyd Society), including: the Society's constitution; minutes of annual meetings; records of the Working Committee, the Monographic Sub-Committee, the Marketing Sub-Committee, the Names and Terms Sub-Committee, and the Environment Sub-Committee; correspondence; applications for grants; financial papers; and membership papers.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru, heblaw am fwndel o lyfrau adneuon banc. Cytunwyd mewn sgwrs rhwng Rhiannon Michaelson-Yeates (ar ran LlGC) a Tom Jones (ar ran y Gymdeithas), 11 Medi 2009, i waredu ar lyfrau banc, ond cadwyd y llyfrau sieciau gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sylweddol am weithrediad ariannol y Gymdeithas nas ceir yn unman arall..

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System of arrangement

Trefnwyd yn LlGC yn bedair gyfres: Cofnodion pwyllgorau a chyfarfodydd; Gohebiaeth; Cofnodion ariannol; ac Aelodaeth. Dilynwyd y drefn a roddwyd ar yr archif gan y Gymdeithas. Arfer swyddogion y Gymdeithas yn aml oedd i gyfuno gwahanol mathau o gofnodion mewn ffeiliau, weithiau yn ôl gwaith pwyllgorau arbennig, neu yn ôl pwnc, neu yn ôl math o gofnodion, neu yn ôl dyddiad, neu yn achlysurol fel arall. Mae hyn yn golygu bod rhai o'r ffeiliau yn weddol gymysg, a bod rhai wybodaeth wedi'i gwasgaru ar hyd yr archif. Noder hefyd nad yw'r dyddiadau a ysgrifennwyd ar rai ffeiliau gan y Gymdeithas bob amser yn adlewyrchu'r cynnwys yn gwbl gywir.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg a Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Note

Mae nifer o gylchgronau a thua 500 o ffotograffau heb gael eu catalogio eto [vtls 4697338].

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004697337

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; reolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mehefin 2015.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad hwn gan David Moore. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth baratoi'r disgrifiad: gwefan Cymdeithas Edward Llwyd (gwelwyd 5 Mai 2015); papurau o fewn yr archif;

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Cofnodion Cymdeithas Edward Llwyd.