Clark, George Thomas, 1809-1898

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Clark, George Thomas, 1809-1898

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

  • Clark, G. T. (George Thomas), 1809-1898

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

George Thomas Clark (1809-1898) of Dowlais and Talygarn, Glamorgan, contributed many articles to 'Archaeologica Cambrensis' and other journals, and was the author or editor of 'Medieval Military Architecture in England' (1884), 'Cartae et Alia Munimenta quae ad Dominium de Glamorgancia pertinent' (1885-1893) and other works.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

n 85240960

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

aacr2

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcnaf

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig