Cyfres A3 - Ceisiadau i'r Pwyllgor Grantiau Prifysgolion

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

A3

Teitl

Ceisiadau i'r Pwyllgor Grantiau Prifysgolion

Dyddiad(au)

  • 1980-1991 (gyda bylchau) (Creation)

Lefel y disgrifiad

Cyfres

Maint a chyfrwng

3 ffolder

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau, 1980, a 1982-1991, yn ymwneud â cheisiadau'r Ganolfan i'r Pwyllgor Grantiau Prifysgolion, yn cynnwys llythyrau, memoranda, adroddiadau, a chofnodion cyfarfod cysylltiedig.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn ôl y trefn wreiddiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg a Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Mae rhai papurau yn y gyfres sy'n cynnwys data sensitif wedi cael eu golygu, a gynrychiolir gan dudalennau porffor.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig