fonds GB 0210 PDAG - Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 PDAG

Teitl

Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg,

Dyddiad(au)

  • 1987-1997 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

2.749 metrau ciwbig (251 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Sefydlwyd Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg yn 1987 gan Gyd Bwyllgor Addysg Cymru i ddatblygu a chyd-gysylltu addysg yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob sector, megis mewn ysgolion meithrin, ysgolion cynradd, ysgolion cyfun, addysg uwch ac addysg i oedolion.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru trwy law Iolo M. Ll. Walters; Rhodd; 1995 ac 1997

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cofnodion Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, PDAG, 1985-1994, yn cynnwys cofnodion cyfarfodydd, gohebiaeth, adroddiadau a deunydd ymchwil, gyda phapurau sydd yn ymwneud gan fwyaf â'r sector addysg yng Nghymru (ysgolion, prifysgolion a cholegau, ac addysg i oedolion) ac â chyrff megis y Swyddfa Gymreig, Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Cyngor Cwricwlwm Cymru, Cydbwyllgor Addysg Cymru, Rhieni dros addysg Gymraeg, ac amryw gynghorau sir yng Nghymru = Records of the Welsh Education Development Committee (Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, PDAG), 1985-1994, including minutes of meetings, correspondence, reports and research material, with papers mostly relating to the Welsh education sector (schools, universities and colleges, and adult learning) and to bodies such as the Welsh Office, the Welsh Language Board, Curriculum Council for Wales, the Welsh Joint Education Committee, Parents for Welsh medium education, and to various county councils in Wales.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Croniadau

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System o drefniant

Trefnwyd yn ôl pwnc.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Rhaid cael caniatâd Ysgrifennydd y Cyd-Bwyllgor Addysg yng Nghymru i gael gweld y papurau hyn cyn y flwyddyn 2015. Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg
  • Catalaneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg, Catalan.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r catalog Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Gellir cael mynediad i'r catalog ar lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Tri bocs o ddisgiau cyfrifiadurol, 27 casét ac 20 tâp fideo yn DH 990-1210; VM 5208-36 ac CM 5406-33 yn Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn LlGC. Gweler hefyd LlGC Papurau Prosiect Addysg Ddwyieithog y Cyngor Ysgolion.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844353

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mawrth 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Rhestr Archifau Pwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg;

Ardal derbyn