Fonds GB 0210 HWYLFFLAG - Archif Cwmni Theatr Hwyl a Fflag,

Identity area

Reference code

GB 0210 HWYLFFLAG

Title

Archif Cwmni Theatr Hwyl a Fflag,

Date(s)

  • 1974-1995 (crynhowyd1981-1995) / (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

0.297 metrau ciwbig (33 bocs).

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd Cwmni Theatr Hwyl a Fflag yn 1981 gyda'r bwriad o feithrin awduron newydd i'r theatr Gymraeg. Yr oedd yn fenter gydweithredol rhwng cwmnïau Sgwar Un (o dde Cymru) a Hwyl a Fflag (o ogledd Cymru), ac yn 1985 fe'i cofrestrwyd yn elusen. Yr oedd pencadlys y cwmni yng Nghapel y Tabernacle ym Mangor, Gwynedd, o 1984 hyd 1992, pan y'i ad leolwyd ar stad ddiwydiannol Treborth gerllaw. Cynhyrchiad cyntaf Hwyl a Fflag oedd Gweu Babis, a lwyfannwyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Machynlleth yn 1981, a llwyfannwyd cynyrchiadau awduron newydd yn flynyddol yn ystod y 1980au mewn theatrau a sinemâu trwy Gymru. Yn anad dim, daeth Codi'r Hwyl, yr ŵyl ddrama flynyddol a gychwynnwyd yn 1987, yn gonglfaen pwysig yn natblygiad safonau uchel y cwmni mewn gweithiau llenyddol newydd ar gyfer y theatr yng Nghymru. Ym mysg y cynyrchiadau mwyaf cofiadwy yr oedd Newid Aelwyd gan Gruffudd Jones a Catrin Edwards; Duges Amalffi (addasiad Gareth Miles o The Duchess of Malfi gan John Webster); Val gan Dyfan Roberts; Yma o Hyd gan Angharad Tomos; addasiad Maldwyn John a Twm Miall o Cyw Haul; a Euog: Dieuog gan Maldwyn Parry. Er i Hwyl a Fflag ddenu nawdd gan fusnesau preifat, dibynnai ar Gyngor Celfyddydau Cymru am y rhan fwyaf o'i hincwm, ac ni allai'r cwmni barhau yn sgil ddiddymu' r cymhorthdal yn gyfan gwbl yn 1994. Daeth i ben yn derfynol yn 1995.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Cwmni Theatr Hwyl a Fflag trwy law Mr Iwan Llwyd, cyn-weinyddwr a chadeirydd y cwmni; Rhodd; Mehefin 1995

Content and structure area

Scope and content

Papurau, 1974-1995 (1981-1994 yn bennaf), yn cynnwys sgriptiau, manylion parthed gwahanol weithdai a chynyrchiadau (gan gynnwys rhai gan gwmnïau eraill), papurau gweinyddol a chyllidol, cofnodion a gohebiaeth pwyllgorau, a phapurau yn ymwneud â pherfformwyr, theatrau a sefydliadau theatrig eraill yng Nghymru (yn cynnwys Cymdeithas Theatr Cymru, 1975-1990, Theatr Gymraeg Gwynedd, 1985-1988, Cymdeithas Ddrama Cymru, 1991-1992, a Chymdeithas Celfyddydau Perfformiadol Cymru, 1983-1994), ynghyd â lluniau, posteri a rhaglenni = Papers, 1974-1995 (mainly 1981-1994), comprising scripts, details regarding various workshops and productions (including some by other companies), administrative and financial papers, committee minutes and correspondence, and papers relating to performers, theatres and other Welsh theatrical organizations (including Cymdeithas Theatr Cymru, 1975-1990, Theatr Gymraeg Gwynedd, 1985-1988, Cymdeithas Ddrama Cymru, 1991-1992, and the Society of Performing Arts in Wales, 1983-1994), together with photographs, posters and programmes.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn gronolegol o fewn y canlynol: actorion; amrywiol; cyllidol; canolfannau/theatrau; cwmnïau, cynghorau cymdeithasau a phwyllgorau theatrig; taliadau/cyflogau; Cyngor Celfyddydau Cymru; cyhoeddusrwydd/marchnata; Cymdeithas Celfyddydau Perfformiadol Cymru; cynyrchiadau; dolenni; gweithdai; gwyliau drama; nawdd; pwyllgor artistig; sgriptiau; ac unedau Treborth.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r archif yn cynnwys peth ddeunydd cynharach a grynhowyd gan y cwmni.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844002

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LLGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2, ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

January 2003

Language(s)

  • English

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: NLW, Rhestr o Bapurau Cwmni Theatr Hwyl a Fflag; Baines, Menna, 'Rhwydo Dramodwyr' (Barn 374, Mawrh 1994).

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Archif Cwmni Theatr Hwyl a Fflag.