World War, 1939-1945 -- Personal narratives, Welsh

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

World War, 1939-1945 -- Personal narratives, Welsh

Equivalent terms

World War, 1939-1945 -- Personal narratives, Welsh

Associated terms

World War, 1939-1945 -- Personal narratives, Welsh

3 Archival description results for World War, 1939-1945 -- Personal narratives, Welsh

3 results directly related Exclude narrower terms

Reminiscences of the Second World War,

  • NLW ex 2776.
  • File
  • 2008 /

Richard Singleton's account of his experiences as an evacuee in Bronant, Wales, during the Second World War.

Singleton, Richard.

Llythyrau

Mae'r gyfres hon yn cynnwys y prif rediad o lythyrau gan unigolion amlwg o'r byd academaidd a'r byd gwleidyddol yng Nghymru a Llydaw, yn ogystal â llythyrau oddi wrth gyn-fyfyrwyr Bebb o'r Coleg Normal a oedd yn gwasanaethu yn y fyddin adeg yr Ail Ryfel Byd, ac oddi wrth aelodau o'i deulu. Mae'r llythyrau yn ymdrin, ymysg pethau eraill, gyda hanes a sefyllfa Llydaw cyn ac yn ystod yr Ail Ryfel Byd, hanes cynnar Plaid Cymru, Y Coleg Normal, Yr Eisteddfod Genedlaethol, materion enwadol yng Nghymru, cyhoeddiadau Bebb, a phrofiad ei gyn-fyfyrwyr yn yr Ail Ryfel Byd.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Erthyglau a sgriptiau Cymraeg

Mae'r ffeil yn cynnwys teipysgrifau a chopïau printiedig, gydag ambell lawysgrif, o erthyglau a sgriptiau Cymraeg gan Carys Richards, [1960x2001]. Mae'r erthyglau yn ymdrin â'r celfyddydau yn bennaf, a chyhoeddwyd amryw ohonynt yn Y Faner a'r Cymro. Yn ogystal, ceir sgriptiau ar gyfer sgyrsiau radio gan Carys Richards yn trafod amrywiaeth o bynciau (nodir bod rhai o'r sgyrsiau ar gyfer y rhaglen 'Merched yn bennaf'). Ymhlith y papurau mae'r atgofion, 'Cyrri ger Carneddi', a gyhoeddwyd yn y gyfrol Ysgub o'r ysgol, gol. William Owen (Penygroes, 1987), ac yn ddiweddarach yn Iancs, conshis a spam, gol. L. Verrill-Rhys (Dinas Powys, 2002); a 'Plentyn y Port', 1987; a theyrngedau i Ruth First, 1982, a Henry Moore, 1986. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys llythyrau perthnasol, yn eu plith rhai gan Hafina Clwyd (2), Luned Meredith, Helen Steinthal, Emyr Price (2), Meg Dafydd (2), a drafftiau o lythyrau gan Carys Bell.

Clwyd, Hafina