Welsh poetry -- 19th century

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh poetry -- 19th century

Equivalent terms

Welsh poetry -- 19th century

Associated terms

Welsh poetry -- 19th century

514 Archival description results for Welsh poetry -- 19th century

514 results directly related Exclude narrower terms

' Y Gell Gymysg',

A miscellany of prose and verse lettered 'Pigion' but known as 'Y Gell Gymysg', most of it in the hand of Thomas Evans ('Tomos Glyn Cothi'), minister, poet and author, but with 'Trioedd yr Offeiriad', on pp. 209-14, by and in the autograph of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Also included are poems by Edward Richard, Ystrad Meurig, William Moses ('neu Gwilim Tew, o Glyn Tâf'), Howel Prichard, Edward Evans, Ton Coch, Lewis Hopkin, William Harr[i], Llwyn-onn, William Davies (alias 'Wm. Dafydd Abercwmyfuwch, Gerllaw Pen y bont ar ogwr'), David Davis, Castell Hywel, Lewis Williams ('y Bardd Bach'), Jonathan Hughes, Huw Mor[y]s, Huw Gruffydd ('Gynt o Lwyn y brain Meirionydd'), John Jenkins ('Sion y Bardd bach Aberteifi'), Rees John, 'Weaver', John Howels, J. Morgans, James Davies ('Iago ap Dewi'), F[fowc] Prys, etc. Daniel Lleufer Thomas has inserted a comprehensive note relating to 'Tomos Glyn Cothi' and to the contents at the beginning of the volume. 'Tomos Glyn Cothi' has included in the volume several transcripts from contemporary journals.

Tomos Glyn Cothi, Iolo Morganwg and Daniel Lleufer Thomas.

A commonplace book

A commonplace book which belonged in 1869 to Lewis Jones, printer, etc., Towyn and Rhyl, and which contains calendar entries, poems, etc.

Jones, Lewis, fl. 1869-1900

Accounts and poetry

  • NLW MS 9034A
  • File
  • [1816x1844]

Three notebooks in the hand of Hugh Jones ('Erfyl') - (a) an account book containing board and lodging expenses, 1828-33, 1843-4, an account with the Reverend R. M. Bonnor, 1831-2, washing account, 1844, account of lessons given to 'Master Wm. Lowe', 1829-30, 1832, and 'Master Temple', undated, and a list of 'situations' held by 'Erfyl' during the period 1810-30; (b) a 'cywydd' in memory of Owen Jones ('Owain Myfyr')' and (c) transcripts of 'carolau', or parts of 'carolau', by Hugh Jones, Maesglasau ('H. J. Senr.'), Hugh Jones, Llangwm, Ellis Roberts ('y cowper'), William Edwards, Ysceifiog, Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), and others. Used as cover and end papers for the latter are two copies of a printed notice of a meeting of the Llanfyllin New Friendly Society, 1816.

Hugh Jones ('Erfyl').

Accounts, poetry, etc.

A volume (212 pp., several of which are blank) originally intended for use as a ledger, written in several hands and containing accounts, 1766-8 (webs, rye, butter, barley, etc. [?Dolgellau district, with references to Penllyn and Trawsfynydd]); a few medical recipes; stanzas of verse beginning 'Gwrando' nghariad ar fy nghwynion ...' (incomplete); the first twelve stanzas of a poem written by John Williams, St Athan, after the expulsion of Peter Williams, 1791 (cf. the printed version, 1793, of 'Can diddarfod'); a weaver's patterns; a copy of part of a herbal, Aneth - Pren Bocs (cf. Llysieulyfr Meddyginiaethol a briodolir i William Salesbury, ed. E. Stanton Roberts (Liverpool: Hugh Evans & Sons. 1916), p. 249; accounts, 1829-30, headed 'Account of the Factory's work from the 12 of Novr. 1829'; part of a treatise in Welsh on physiognomy (?possibly a translation as it contains quotations in English verse); and verses by Cadwalader Thomas and 'englynion' by Evan Elis 'I Factory Cefnddwysarn a adeiladwyd yn un cyntaf yn mhenllyn'. At the reverse end are notes in Welsh on the theory of music and a draft (in pencil) of the will of John Cadwalader of Tyllwyd in the parish of Llan D...., Merioneth, 1823, etc. Among loose papers are two bills (one mutilated), 1830, to Ebenezer Williams, Cefnddwysarn for spinning, etc.

Achau a mân gofion,

A composite volume mainly in the autograph of John Jones ('Myrddin Fardd') containing the names of some Caernarvonshire sheriffs arranged under houses in Llŷn and Eifionydd ('Y Tylwythau o ba rai y penodwyd Siryddion Sir Gaernarfon o Leyn ac Eifionydd'), pedigrees of various Llŷn families (Rhiw, Cefnamwlch, Saethon, Trygarn, Cefnllanfair and Madryn), notes on heraldry ('Arfau Bonedd'), more pedigrees (Nanhoron, Saethon, with a leaf from an older manuscript concerning Saython [sic]), short extracts from Caernarvonshire pedigrees concerning clergymen, etc., 'Traethawd byr, y'nghyd âg adfyfyriadau, ar Ach Iesu Grist .... wedi ei gyfieithu o Ffrangaeg Abb Giraudeau, a chwanegu atto, gan y Parchedig Dr. A. Clarke; a'i droi i'r Gymraeg gan T. Roberts' (printed extract incomplete), 'Arfau Bonedd' (Llŷn families), and a transcript of 'The Pedigree and Genealogy of the Ancient and Worshipfull Family of Jones of Llwyn Onn in the Parish of Wrexham and County of Denbigh collected out of the Books of Owen Salusbury of Rug Esqr. and other Authentick Genealogists by John Salusbury De Erbistock Anno Domini 1675'. Loose in the volume are a letter, ?1903, from the Reverend Evan Evans, Llansadwrn Rectory, Anglesey to 'Myrddin [Fardd'] (the name of a subscriber for the addressee's book, genealogical queries), and holograph verses by [Ebenezer Thomas] 'Eben Fardd' beginning 'Fenywod hawddgar! dowch o'n plaid'. The first section of the manuscript is marked 'Copy No 30'.

Adysgrifau 'Gwilym Cowlyd',

Transcripts by W. J. Roberts from a manuscript by Foulk Wynn of Nantglyn ( NLW Add. MS 263B), manuscripts in the possession of Evan Evans and David Evans, Llanrwst, a list of contents (with extracts) of a manuscript in the possession of J. W. Griffith, solicitor, Llanrwst (NLW MS 6209E ); a sheet from a manuscript written by Angharad Llwyd ('englynion coffadwriaeth Ann Shearer, mamaeth teulu Mostyn' by Robert Davies, Nantglyn, 'englyn ar Gastell Conwy', 1823, by Samuel Evans, Welsh verses exchanged between Miss Cotton and Mrs R. Eyton, and a Celtic-Latin-Saxon vocabulary); and an extract from Peniarth MS 40, with variant readings from Welsh laws (?by Aneurin Owen).

Gwilym Cowlyd and Angharad Llwyd.

Adysgrifau 'Manoethwy',

A composite volume of transcripts in the hand of Owen Jones ('Manoethwy'). The contents include 'cywyddau', 'awdlau', 'englynion', 'carolau' and 'cerddi' by Ifan Tew Brydydd, Hari ap Howel alias Harri Hir, Wiliam Cynwal, Sion Tudur, Morus Dwyfech, Gruffudd Hiraethog, Sr. Dafydd Llwyd Ysgolhaig, Llywelyn ap Gytyn, Guto'r Glyn, Hywel D'd Bevan ap Rhys ('o Sir Fon'), Rhydderch ap Sion, Dafydd Nanmor, Rhys Goch o Eryri, Huw Arwystl, Morys ap Ifan ap Einion ('Morus Dwyfach Medd MS arall') Sr. Dafydd Trefor ('Dr. John Kent ... Medd MSS M.P.', 'Sion Dafydd Trefor ... Medd MSS L.O.'), Howel ap Reinalld, Mredydd ap Rhys, Gruffudd D'd ap Howel, Rhisiart ap Howel Da 'Beinion, Bedo Phylip Bach ('Rhai a ddywaid mae Deio ap I'n Du ai Cant... '), Huw Pennant, Sion y Kent, Lewis Glyn Cothi, Edward Maelor '('Mae'n debig mae Edward ap Rhys Maelor ydyw Hwn... '), Dafydd ap Gwilim, Iolo Goch, Simwnt Vychan, Sr. Huw Jones ('Vicar Llanfair ynyffryn Clwyd'), Tudur Aled, Dafydd Llwyd ap Llew ap Gruff., Sion Brwynog, Iorwerth Fynglwyd, Taliesyn Aneurin G[wawdrydd], Maer Glas ('medd rhai'), Robin Ddu, Owain Twna, Dafydd Gorllech, Ifan Brydydd Hir, Edward [ap Rhys], Ie : Dyfi, Llywelyn ap Owain, Thomas Prys ('o Blasiolyn Esquire'), Edmund Prys, G[ruffydd] Philip, W. Elias (1730), Owain Gruffydd, Gruffydd Nannau (1654), Owain Gwynedd, Thomas Owen (1730), William Llyn, Tudur Penllyn, Huw Kae Llwyd, Llywelyn Goch Amheurig Hen, Edward Davies (Rhiwlas), Rich. Abram, Moris ab Evan ab David, Cadwaladr Roberts (ab Robert), Dafydd ab Sienkin, Richard [Davies] ('Esgob Dewi'), Ragiar [sic] Kyffin, Huw Morys, Arthur Jones (1734), Mathew Owain, Ellis Cadwaladr, Moris Rhobert ('o Sir Feirionydd'), Thomas Davies ('o Sir Drefaldwyn'), Robert Cadwalad[r] ('o Blwy Pennant'), Richd. Thomas D'd ('o Sir Fon'), Richard Ffoulkes, John Edwards, John Hughes, Moris ab Evan ap Dafydd ('o Lanoge'), Sion Ffoulke, Sion ab William Griffith ('o Lanfihangel ... '), Sion Phylip, G[ruffudd] Leiaf, D. Sion, W[iliam] Phylip, Rhisiart Philyp, H. ab Evan, [John Davies] 'Sion Davydd Las', Lewis Owain, Morgan Dafydd, Edwart Morris and Robert Klidro, and anonymous poems; 'englynion', etc. by contemporary poets, largely of the Richards (Darowen) circle of friends e.g. John Evans ('Ioan Maelor'), W[alte]r Davies ('Gwallter Mechain'),' R[ober]t Davies ['Bardd Nantglyn'], 'G. Brwynog', R[owland] P[arry] (Carndochan), H. K. (1851), Phoebe neu Eunice Jones (Llynlleifiad), [Peter Jones] 'Pedr Fardd', [William Edwards] 'Gwilym Padarn', [Morris Jones] 'Meurig Idris' and J. Blackwell ('Alun'), and anonymous poems; 'Sidanen Or a Song in Praise of the Glorious Queen Elizabeth' by Edward ap Rhys Wynne ap William Prys of Clygyrog, 'The meritorious gratulation of Esqr. Strangways to Llangedwyn ...' by John Davies, and anonymous English poems; prose texts, in some cases two copies, of 'Tri thlws ar ddeg o Frenindlysau Ynys Brydain ... ', 'Drygioni Medd'dod', 'Dewis bethau Howel lygad Cwsg', 'Trws'neiddrwydd Gruffydd ap Adda ap D'd', 'Achau Llewelyn ap Gruffydd y Tywysog diwaethaf o'r Cymru', 'Ymddiddanion ffraethion Cynhengras a fu rhwng y Pawn bach o Wickwair yn y Rhôs Is Conwy a Gwgon o Gaer Einion y Mhowys. A elwir yn gyffredin Araith Wgon', 'Cronigl Cymru a Lloy(e)gr yn amgyffred fal y treuthir isod' (with an additional 'narration' by Rice Jones), 'Taliesin a'i traethodd', 'Rhwng Merddin a Gwenddydd ei chwaer' and 'Merddin a Gwenddydd', 'The Most noted Poems in Mr Bulkeley of Brynddu's Collection' (now NLW MS832); 'An account of the wages paid the workemen for raissing a fence upon Ceiriog under Pentre gwyn a Tenem[en]t of the Hond. John Myddelton Esqr.', with a covering letter from Richd. Ffoulkes (transcribed from Cwrtmawr MS 222, p. 57v.); a power of attorney from Oliv[er] Thomas, Shrewsbury, yeoman to John Thomas Rees, Llanymowthwey, Merioneth, yeoman, 1674 (original in Cwrtmawr MS 222, p. 61) and a letter relating thereto from Robert Vaughan, Salop to John Thomas Rees (original in Cwrtmawr MS74, No. 3); records of the births and baptisms, 1712-33 [at Llansilin], of the children of Richard Ffoulkes (original in Cwrtmawr MS 222, p. 60v); transcripts of fifty-nine letters of Walter Davies ('Gwallter Mechain'), 1793-1831 and undated, largely addressed to Thomas Richards at Berriew and Llangynyw; a prospectus, 1793, of 'Celtic Remains' in two volumes, the first by 'the Late Lewis Morris Esq.' and the second by Walter Davies, All-Souls College, Oxford; letters largely to Thomas Richards, Berriew and Llangynyw or David Richards ('Dewi Silin') from Peter Bayley Williams, Llanrug, 1828, John Jones ('Tegyd'), Christ Church, Oxford, 1819-22 and undated, W[illiam van Mildert] bishop of Llandaff, 1822, D. Davies, Chester, 1825, Wm. Owen Pughe, London, 1812-19, Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'), Llangybi, 1824, Robt. Parry ('Robyn Ddu Eryri'), 1824 and undated, Tho. Jones, Long Acre, London, 1825, W. Owen ('Eos Glan Hafren'), Newtown, 1824, John Roberts, Tremeirchion, 1822, Robt. Davies ['Bardd Nantglyn'], 1825 and undated, and A[neurin] Owen, [Nantglyn], 1821; a list of titles and first couplets of the poems of Dafydd ap Gwilym; 'Llyma henwe y 24 brenin or brutanied... ' (originally from a manuscript of William Thomas, Llanallgo). Inset at the end of the volume are transcripts of Montgomeryshire pedigrees, etc. Much of the material in the volume has been transcribed from other volumes now in the Cwrtmawr Collection (e.g. MSS 200, 222, 242 and 243) and there are references to such sources as 'un o lyfrau Maesglas Mallwyd' (transcribed in 1857) (p. 269), a manuscript in the hand of Robert Arthur (p. 342), 'Llyfr ym meddiant Lowri Jones' (p. 380), etc. A note pasted on the inside of the upper cover states 'This Vol. was copied by Owen Jones (brother of Myrddin Fardd) from a MS Vol. ... in the handwriting of Lewis Morris [Cwrtmawr MS 200] now at Bryntanad, Llanerfyl Montgomerys[hire] (Richards) E. Breese'. Owen Jones was for a short time a private tutor at BrynTanad (see The Dictionary of Welsh Biography). The spine is lettered 'Mannoethwy MSS'.

Adysgrifau 'Manoethwy',

A composite volume of transcripts in the hand of Owen Jones ('Manoethwy'). The contents include 'cywyddau', 'englynion', 'carolau', etc. by John Cent, Meredydd ab Rhys, Guto o'r Glyn, Gruffydd Hiraethog, [Gruffyth ap Ievan ap Lle'n Vychan], Ieuan ap Gruffydd Leia, Dafydd ab Edmwnt, Sr. Rys ap Hary, Tudur Aled, Ieuan Lla[far], Huw Llwyd Cynfal, [ ] Llwyd, Morys ap Ieuan ap D'd, Hugh ap Morys, Sion Phylip, R[obert] Leiaf, G[ruffydd] P[hilip], Gronwy Owain, Jonathan Hughes, Edward Urien, Rowland Fychan, Ifan Llwyd, Sion Tudur, Dafydd Llwyd Llywelyn ap Gruffydd, Llywelyn ap Gutyn, Syr Rhys Carno, Edward Morys, Wmffre Dafydd ap Ifan, Lewis Owen, Rowland Owen, John Vaughan (Caer-gai), William Phylip, Dafydd Nanmor, Robin Ddu o Fôn, John Owen (1668), Bedo Brwynllysg, Jon. Phylip, Dafydd ab Ifan ab Owen, John Brwynog, Rowland Prys, John Davies ['Siôn Dafydd Las'], Sion Dafydd, Huw Morys, Oliver Roger, Ellis Wynne, Rees Evan, William Hwffra [recte Humphreys], Robert Owen, [Dafydd?] Cadwaladr and Dafydd Dafis, and anonymous poems; 'englynion', etc., mainly by poets of the Richards (Darowen) cycle of friends e.g. [Evan Evans] '[Ieuan] Glan Geirionydd', [William Jones] 'Gwilym Cawrdaf', [Rowland Parry] 'Ieuan Carn Dochan', Evan Jones (Darowen), Sion Powel, [Henry Griffith] 'Harri Goch o Wynedd', E. Lewis ('Ab Dewi'), Robert Parry (Eglwys-bach), [Morris Jones] 'Meurig Idris', Walter Davies ('Gwallter Mechain'), 'I. ab Iorwerth', David Richards ('Dewi Silin'), W. H., John Prys (Pennant Mawddwy), Robert Davies (Nantglyn), [John Jones] 'Myllin', Dafydd Ellis (Llan y Mawddwy), William Owen, John Roberts (Hersedd), [Hugh Jones] 'H[uw] Erfyl', John Morgan [Glanfread, Ceredigion], Evan Evans (Arwydd yr Arth, Trallwm), [John Jones] 'Ioan Tegyd', [Benjamin Jones] 'P. A. Mon', Lewis Williams (Cefn Bachedydd), John Blackwell ('Alun'), etc., and anonymous poems; letters from W[alter] D[avies] ('Gwallter Mechain') to the Reverend T[homas] Richards, Berriew School, 1824, and John Blackwell ('Alun') to D[avid] Richards, Llansilin, undated, a pedigree of Dr John Davies, 'person Mallwyd'; 'Achau y Brenin' [a pedigree of King Edward VI]; essays on 'Cywyddau Serch', 'Araith Gwgan' and 'Cyfeillach' (1862); etc. Much of the material has been transcribed from Cwrtmawr MSS 207, 238, and 243. The volume is lettered 'Mannoethwy MSS'.

Agriculture of Glamorgan, etc.,

A composite volume consisting of previously separate, home-made booklets containing material in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound into one volume). P. 11 (probably the 'title-page' of the section now paginated 13-100) is inscribed 'General View of the Agriculture of the County of Glamorgan, 1796', and is followed (pp. 13-100) by an incomplete essay on the said county [by Edward Williams]. This essay contains four chapters with sectional sub-headings 'Situation, Extent, etc.', '[Divisions and] Market Towns', 'Climate', 'Soil and Surface', 'Minerals', 'Water' (rivers, springs), 'State of Property' (mode of tenure, a list of the principal landholders), 'Buildings' (building materials, a list of the seats of landed gentry, a description of a typical farmhouse, outbuildings, cottages, etc.), 'Size of farms and character of farmers', 'Rent', and 'Tithes'. P. 101 bears the inscription 'Antiquities of Lantwit Major in the County of Glamorgan. Collected from various Documents. By Edward Williams. 1800', and is followed (pp. 105-39) by material relating to St. Illtud and the monastery and monastic school at Llanilltud, descriptions of inscribed stones at Llanilltud, and details of a twelve- point plan for setting up a committee and employing salaried research workers to supervise and undertake research for a history of the county of Glamorgan. A good deal of the material relating to Llanilltud is allegedly taken from an account compiled by the Reverend David Nichols, M.A., in 1729, and the whole of the contents of pp. 105-39 is presented in the form of a letter [from Edward Williams] to David Thomas, esqr., at Bath, 20 October 1798 (see IM, t. 307). P. 165 is inscribed 'Collection for the History of Dunraven, 1814', and is followed (pp. 169-87) by miscellaneous historical, pseudo-historical, and genealogical material relating to Dunraven Castle [co. Glamorgan] and its owners, and to Bran Vendigaid ap Llyr and his son Caradog (Caractacus) both of whom allegedly resided at Dunraven, (p. 188) an outline scheme or chapter headings for a proposed history of Dunraven Castle, and (on two unnumbered leaves between p. 188 and p. 189) a copy of a letter, ? 2 February 1818, from [Edward Williams] from Keven Cribor [co. Glamorgan], to Mrs. Wyndham of Dunraven Castle relating to the writer's research work concerning the said seat and the notes he was forwarding. Pp. 211-17 contain an incomplete copy of 'An Account of the cause of the conquest of Glamorgan by Sir Robert Fitz Haymon and his twelve Knights by Sir Edward Mansell of Margam, Knight' (for this and a fuller 'account' attributed to the same author in NLW MS 13161A (Llanover C. 74) see TLLM, tt. 200-03). P. 251 is inscribed 'List of Sheriffs and Und[er]sheriffs For the County of Glamorgan From the year 1541 To the year (blank) From a MS. in the Possession of the Revd. Mr. Davies of Wenvoe . . . 1808', and is followed ( pp. 255-71) by the said list for the period 1541-1808. Other items in the volume include extracts from a biographical dictionary (1798) relating to the English poet John Gower, Robert of Gloucester (temp. Henry II), and [Thomas] Sternhold (ob. 1549) (pp. 155-6); further notes relating to Dunraven Castle (p. 190); an extract from a letter from W. Davies to O. Jones, 1792 (p. 195); anecdotes relating to the brothers Richard and William Twrch and the building of a porch at Bewper [co. Glamorgan] (see also NLW MSS 13089E, 13103B, and IM, tt. 272-3) (pp. 205-07); a list of 'Castles in Gower' (p. 232); notes on birds (unnumbered leaf between p. 232 and p. 233); a note on the construction of a wheelbarrow (p. 233); a copy of an 'englyn' by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg', etc. (p. 234); a copy of the inscription on the tomb of Edward Pritchard, rector of Flimnston (sic) [co. Glamorgan], ob. 1742, and his wife Margaret, ob. 1707/08, in Trefemin (Flemingston) church (p. 235); notes on Caer Fule, a Roman fortification near St. Olave's Church, Newport, and Trefela, a village in the parish of Llangwm near Usk (p. 236); a note on the rocks in Glam[organshire] (p. 237); copies of an 'englyn' and a six-line stanza of Welsh verse by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg' (p. 238); brief notes referring to Jenkin Jones of Llangyfelach, 'minister of a Catabaptistical Congregation circa anno 1649', [William] Erbury, Walter Caradoc, Samuel Jones of Bryn Llywarch, and Morgan Llwyd (p. 239); a note on Huw Spencer, the younger, and his building activities in Glamorgan, ? temp. Edward II (p. 240); a list of Welsh superstitions ('Ofergoelion Gwlad Gymru') (p. 242 ); and notes on an outbreak of plague at Drenewydd Notais (Newton Nottage) [co. Glamorgan], circa 1620-1630 (p. 243).

Album of 'Clwydwenfro',

An album compiled by John Lloyd James ('Clwydwenfro'), Congregational minister at March, Cambridgeshire, etc. The volume is almost wholly of Congregational interest, and relates for the most part to Glandwr Church, Pembrokeshire, and to the activities of John Davies ('Siôn Gymro' otherwise 'Siôn Llethi' otherwise 'Ioan Llethi'), who was ordained minister of the church in 1827. The manuscript items include genealogical extracts in the hand of 'Clwydwenfro' (the families of Evans of Penywenallt, Jenkins of Pantyrlys, and Lloyd of Noyadd Trefawr, all in the parish of Llandygwydd, and the Reverend Thomas Nicholas of the Presbyterian College, Carmarthen, etc.); letters of dismission to Glandwr Church, 1738-1833 (one from Rhyd-wilym Baptist Church, 1785, another signed by M[organ] Jones, 'Ty Newydd, Treleach', 1833); receipts to Lewis Thomas [of Bwlch-sais, parish of Llanfyrnach, first minister of Glandwr Church] for the payment of rent in respect of the [Congregational] meeting- house at Reed y Ceised [Rhydyceisiaid], parish of Llanginning, 1738/9-1739; holograph letters to John Davies ('Siôn Gymro') from S[amuel] Griffiths, Horeb, 1836 (the distribution of 'Mr. Jones Cofiant'), Thos. and Mary Griffiths, Glynarthen, 1836 (an endeavour 'to bring things to a better order among us than they are at present'), Richard Jones, Llwyngwril, 1828 (the distribution of publications), M. D. Ioannes [Jones] [Bala, 1879] (the visit of John Thomas, publisher, Merthyr, to Bodiwan and to Ffestiniog and his proposal for the publication of the recipient's Y Proffwydi Byrion, constitutional controversy in the Independent College, Bala) (Greek), Edw[ ard] Davies, Brecon, 1851 (recommending Joseph Jervis to the ministry of either Llwynyrhwrdd or Capel Ifan [Iwan]), Ja[me]s Griffiths, Treliwyd, St. Davids, 1830 (meetings at St. Davids, etc.), G. Jones, Llandilo, [18]81 ( enclosing proof sheets), M. A. Johns Hill, St. Clears, [18]56 (a request to visit the writer's mother), Sam[ue]l Roberts ['S. R.'], from [Y] Dydd Office, Dolgellau, 1868, and from Conway, 1881 (thanks for the recipient's Llethi, a request for leading articles for Y Dydd, the presentation of a testimonial to 'S. R.' for his 'pioneer pleadings . . . for Penny Postage', comments on a libel suit), John Davies, Cwrte, 1846 (the death and burial of the writer's daughter), William Lewis and John Thomas, Carmarthen ('Late fellow student [sic] at Neuaddlwyd'), 1828 (the distribution of books), Robert Gladding, book-seller, London, 1878 (the purchase of a book), J. Jones [1831] (the distribution of publications, arrangements for the writer's preaching tour), D[avid] Pugh, House of Commons [M.P. for East Carmarthenshire], 1867 (the presentation to the House of the recipient's petition against the sale of intoxicating drinks on Sunday, and the second reading of the Sunday Trading Bill), E. Evans, Trehowell [parish of Llanfyrnach], 1847 (the first offer of Trehowell as a residence), Wm. Davies, Fishguard, undated (the recipient's preaching engagement at Fishguard) (fragment), and Jno. Williams, Castle [parish of Llanarth], [18]24 (the writer's studies, local news) (with an addition by Thos. Williams, Llwyncelyn, to Mr. David Jones, 1824, relating to the writer's application for admission to Newtown Academy); a copy of a letter from J. G. Davies ['Siôn Gymro'], 1827 (a bequest to the minister of Glandwr Church); an undated letter from the Baptist Church at Newcastle Emlyn to Glandwr Church, proposing a joint renewal of the lease of Cappel loan [Iwan] and the joint provision of a new cemetery; a copy of a letter from David Davies, Penywayne [parish of Llanfihangel Llantarnam, Monmouthshire] to J[ames] Michael [Pont-hir], 1821 (observations on William Evans's revolt and his application for membership of the recipient's church); a holograph letter from [Diana Noel], baroness Barham, to the Reverend Wm. Griffiths, Glandwr, 1822 (the recipient's health, the opening by the writer of a chapel [at Park Mill, Gower]); an autograph letter, 1897, signed by Thomas E. Ellis and T. F. Roberts on behalf of the Welsh Library Committee of University College of Wales, Aberystwyth; an incomplete draft of a letter from ['Clwydwenfro'] to the Reverend T. Stephens, Wellingborough [editor of Album Aberhonddu (Merthyr Tydfil, 1898)], 1895 (biographical notes on the Reverend John Griffiths, Hitchin, and others); a holograph letter from Marth[a] James, Raccoon, Gallia County, Ohio, to David Thomas, Velin Wern, Llanina, Cardiganshire, 1855 (the death of the writer's husband, the writer's property and stock, the improvement in living conditions, food and land prices, industrial development, references to Welsh neighbours); a holograph letter from [the Reverend] Wm. Evan[s], Llaindelin [parish of Llanfyrnach) to the Reverend Wm. Griffiths, Glandwr, 1805 (a controversy at Glandwr regarding the succession to the ministry, with copies of proposals for the use of Glandwr and Penygroes meeting-houses); receipts for books borrowed from the Trustees of Glandwr Church, 1748/9 and undated; vouchers for the purchase of wine, 1759-1767; a certificate, 1854, for procuring the registry of Glandwr as a place of worship, pursuant to 16 Vict., c. 36; rules of public worship adopted by the minister, elders, and deacons at Glandwr, 1796; undated lists of members of Glandwr and Rhydyceisiaid Churches; miscellaneous music; a probationary call to John Davies ('Siôn Gymro') ('Student, Newtown') to the ministry of Glandwr Church, 1826; a certificate of the ordination of John Davies, 1827; a testimonial to John Davies from Edw. Davies, North Wales Academy, Newtown, 1826; confessions of faith of John David (died 1756), minister of Glandwr Church, and of applicants for membership of the church; a certificate of the subscription of oaths by John Davies ('Siôn Gymro'), 1822; 'Carol Nadolig'; sermon notes by J[onah] Lloyd [Congregational minister], St. Asaph; vouchers of John Davies ('Siôn Gymro'), 1842-1879 and undated (the schooling of his children, the purchase of books, the payment of poor rate for the parish of Llanfyrnach) and miscellaneous accounts; the petition of Mary Gibbon, widow, of the parish of Llangolman, for relief as a result of the destruction of her house by fire, 1793; a bond, 1814, from Rees Edwards of Nantyreglwys, parish of Llanboidy, co. Carmarthen, gent., to Roger Griffiths of Castle Garne [recte Garw], parish of Llangludwen, co. Carmarthen, and John Morse of Graig, parish of Llanvirnach, co. Pembroke, gentlemen, for the payment of a sum of £20 and interest, being a bequest by Mrs. Edwards, mother of the said Rees Edwards, for the support of the minister of the congregation of Dissenters at Glandwr meeting-house; a draft lease [for 999 years] [1797] from the Reverend John Griffiths, minister of the Gospel, Dinah Griffiths [his wife], and John Devonald Griffiths, their son, gent., of Glandwr, parish of Lanvirnach, co. Pembroke, to Roger Griffiths of Castellgarw, parish of Langloydwen, co. Carmarthen, and John Morse of Graig, parish of Lanvirnach, co. Pembroke, gentlemen, of a piece of land, being part of Glandwr, parish of Lan[virna] ch (endorsed by 'Clwydwenfro': 'The following draft of Glandwr Chapel Deed was drawn up and is in the hand-writing of James Davies ('Siams Dafi')); an account of a controversy in 1803 between the Reverend William Evans and the Reverend William Griffiths concerning the succession to the ministry of Glandwr Church (endorsed by 'Clwydwenfro': 'Mae yr hanes dilynol yn llaw ysgrifen James Davies, Penlanfach wedi hyny o Bentregalar'); a receipt, 1839, signed by John Evans, Nantyr Eglwys, afterwards archdeacon of Carmarthen; case, and the opinion of John Williams, Chancery Lane, 1803, touching the power of the lessees specified in the deed of 1797 to lock up Glandwr meeting-house to prevent the assembly of William Evan and his adherents; certificates of the registration of deaths, 1844-1874; a certificate, 1837, of the registration of Glandwr for the solemnization of marriage; an obituary, 1831, of Betty Daniel Watkin, Blaen y Pant, Llanarth, with in memoriam verses by 'Ioan Llethi'; biographical notes by 'Clwydwenfro' on a family of four brothers surnamed Evans of Llanboidy; a pedigree chart of the descendants of Roger Griffiths, Castell Garw, compiled by Miss Norah Griffiths of Sandown, I.O.W.; a draft agreement, 1847, between David Owen of Ynysfawr, parish of Llandysylio, co. Carmarthen, gent., and John Davies ['Siôn Gymro'] of Pencalch, parish of Llanwinio, minister, for the purchase by the latter of Iet Wen, parish of Llanfrynach [sic], co. Pembroke; the will of John Davies, minister of the Gospel at Glandwr, parish of Llanfurnach, and at Moriah, parish of Llanwinio, co. Carmarthen, 1834; a letter, 1834, to the Carmarthen journal by 'J. D. De Castelle', relating to lines in Latin transcribed from a paper among the books of the Reverend John Pughe of Motygido, Llanarth; accounts of dreams experienced by John Davies ('Siôn Gymro'), 1860-1882; a letter, 1842, to the Weekly Dispatch by J. Davies ['Siôn Gymro'], Llanfyrnach, replying to an attack on Christianity; poetry by Abel Williams, 'Toywr' 'near Castlewilia', and a hymn by W. Griffiths, Glandwr; etc.

Printed and graphic material in the volume includes verses entitled 'Hen Gapel Glandwr, Swydd Benfro', 1866, by W. H. James ('Gwallter Myrnach'), New Zealand, a native of Pontygavel, Llanfyrnach; an 'Outline of Plan' of the proposed University College of Wales, Aberystwyth, 1870; a notice of 'Cymanfa Myfyrwyr Hen Athrofa Neuaddlwyd', 1851, with a covering letter to J Davies from the Reverend William Evans, Aberaeron; verses by 'M.', Milford, entitled 'Lines, Addressed by a young Lady to the Rev. William Davies, of Pencaer, in the 81st year of his age, when addressing his Son, on his settlement at Neyland; and giving an account of the origin and progress of about 30 places of Worship in the English part of Pembrokeshire'; verses entitled 'Mae'r flwyddyn yn d'od: Pennillion ar glywed Bronfraith yn canu gerllaw, Chwefror 2, 1865' by [John Davies] ('S[ iôn] Llethi'); the Humble Petitions of Thomas Davies of Bankyfelin, parish of [Llan]fihangel-Abercowin, Carmarthenshire, 1829, and Thomas Davies of Cerrig-gwynion, parish of Llanarth, Cardiganshire, 1832, for relief as a result of the destruction of their properties by fire; an address, 1829, by H. Leach, Milford, to the Freeholders of the County of Pembroke, deploring the lack of tolerance shown by opponents of the Roman Catholic Relief Bill (together with a draft Welsh translation in the hand of John Davies ('Siôn Gymro') for publication in Y Dysgedydd); a prospectus of a school to be opened at St. Asaph by [the Reverend] Jonah Lloyd, 1826; a prospectus of the first number of Y Diwygiwr, 1 August, 1835; an appeal on behalf of the Welsh Independent Chapel,Manchester, 1829; an undated paper on 'Gweddio ar Eistedd' read by John Davies ('Siôn Gymro') at the Pembrokeshire Congregational Quarterly Meeting; hymns sung at the anniversary of Ivor Chapel Sabbath School [Dowlais], 1870; an undated biography of the Reverend John Griffiths (died 1811), Glandwr, by John Davies ('Siôn Gymro'), read at the centenary services of Pen-y-groes Congregational Church [1865]; a circular letter, 1880, in the name of M. D. Jones, Bala, announcing the death and burial of the Reverend R[obert] Thomas ('Ap Vychan'); in memoriam cards, 1870-1872; Regulations of University and King's College, Aberdeen, in granting degrees in Medicine, 1840, with a covering letter, 1842, from William Gregory to John Davies ('Siôn Gymro '); A Brief View of the Operations and Principles of Temperance Societies, published by the British and Foreign Temperance Society, 1834, and addressed to 'Revd. Mr. Davies, Glandore'; an issue of Band of Hope Review, April 1853; a proof sheet of a list of students of the Presbyterian College, Carmarthen, 1818-1869, with annotations in the hand of Principal W. J. Evans; press cuttings (Rhyl National Eisteddfod, 1892, portraits and photographs of ministers of religion, eminent personages, and of church buildings, a letter by Daniel Davies, Bethesda, Swansea, 1848, relating to the removal of the Normal College for Wales to Swansea and to the voluntary principle in education, poetry by 'Clwydwenfro' and 'S[iôn] Llethi', a sermon by J[ohn] D[avies] ('Siôn Gymro'), 1874, etc.); a map of the Roman Empire drawn by John Griffiths Davies, son of 'Siôn Gymro', and given by him to 'Clwydwenfro' before his apprenticeship to a draper at Narberth; a composite photograph of seventy Congregational ministers, together with a printed key ('Enwau y deg a thrugain'); and water-colour drawings by Lily James and Rose James, 1896.

James, J. Lloyd, 1835-1919

Album of 'Gwalchmai',

  • NLW MS 10993C.
  • File
  • [1830x1899] /

An album compiled by Richard Parry ('Gwalchmai'), Congregational minister, poet, and litterateur, of Llandudno, etc. It contains holograph letters from, amongst others, Thomas Dick, 1848; W. Williams ('Williams o'r Wern'), 1839; and Taliesin Williams, 1839; autographs, largely in the form of cut-out signatures of letters, of, amongst others, Richard Cobden; George Hadfield, politician; Daniel O'Connell; [Sir Thomas] Love [Duncombe] Jones Parry; Richard Llwyd ('Bard of Snowdon'); Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'); John Jones ('Talhaiarn'); John Williams ('Ab Ithel'); Samuel Roberts ('S. R.'); John Thomas ('Pencerdd Gwalia'); Augusta Hall, baroness Llanover ('Gwenynen Gwent'); Christmas Evans; J[ohn] Jones ('Tegid'); David Thomas ('Dafydd Ddu Eryri'); Brinley Richards, 1879; Joseph Hughes ('Carn Ingli'); and John Williams ('Ab Ithel'); verses in the hand of, and in most cases composed by, amongst others, Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'), 1851; David Griffith ('Clwydfardd'), 1874; E. Herber Evans, [18]77; Rowland Williams ('Hwfa Môn'), 1869; Richard Parry ('Gwalchmai'), ?1871; Richard Davies ('Mynyddog'), 1870; J[ohn] Thomas ('Siôn Wyn o Eifion'), 1836; William Rees ('Gwilym Hiraethog'), 1870; Lewis Morris ('Llywelyn Ddu o Fôn'); David Owen ('Dewi Wyn o Eifion'), 1836; W. Cadwaladr Davies, [18]74; and T. Tudno Jones ('Tudno'), 1875-1894; the certificate, 1843, of the election of Richard Parry ('Gwalchmai') to membership of Cymdeithas Cymreigyddion y Fenni; a biographical note on, and a blazon of the arms of, Hwfa ap Cynddelw, head of the first of the fifteen tribes of North Wales; a pardon, bearing the signature of [Sir] R[obert] Peel, 1830; etc.

Gwalchmai, 1803-1897

Album of Richard Rees,

  • NLW MS 11138D
  • File
  • [1771x1857].

An album of 'memoranda, made to the year 1857', together with copious annotations and an index, by Richard Rees (born 1781) of Alltycham, Pontardawe, seventh child by the second marriage of Josiah Rees (1744-1804), Unitarian minister, of Gellionnen, parish of Llan-giwg (Llanguicke), Glamorgan. The volume consists largely of holograph letters addressed for the most part to Richard Rees, the writers including Josiah Rees, 1802-3 (relating partly to the church at Gellionnen); William Wyndham Grenville, baron Grenville, 1818 (a description of the writer's home at Dropmore, information concerning Neath Abbey); George Owen Rees, Guy's Hospital, London, 1846 (biographical notes on the writer's father, Josiah Rees); C[hristopher] R[ice] M[ansel] T[albot], London, 1848; C[onnop Thirlwall], bishop of St. Davids, 1848; Geo. Rice Trevor, aft. 4th baron Dynevor, 1838 (concerning Neath Abbey); John M. Traherne, Coedriglan, Cardiff, 1848; [Edward Copleston, bishop of Llandaff, 1848]; [Sir Thomas Phillipps, Middle Hill, 1848]; H[enry] Hussey Vivian, London, 1855 (the death of John Henry Vivian); etc. The miscellaneous documents contained in the volume include material towards a pedigree of the family of Rees of Gelligron; the certificate of ordination of Josiah Rees at Gellionnen, 6 August, 1767; poetry and ballads, including an epigram by Thomas Rees, fifth child of Josiah Rees by his second marriage and an 'englyn' to Richard Rees; newspaper cuttings, including obituary notices of Josiah Rees, 1804, Mary Rees, his widow, 1829, Owen Rees of Gelligron, 1837, and Sarah Rees, daughter of Josiah Rees, 1851; copies of letters of Richard Rees, 1846; etc.
Amongst the references are those to the election and admission of Richard Rees for Morden College, Blackheath; the Smith family of Castellau, Glamorgan; the Penllergaer estate, Swansea; and the experiences of an emigrant to Australia, 1843.

Albwm llofnodion, &c.

An album of annotated autographs, photographs and engravings, printed matter, press cuttings, etc., compiled during the years 1858-1881. The volume is almost entirely devoted to persons who were prominent in the literary and musical life of Wales during this period, and it appears from internal evidence to have been well known to the compiler's friends and contemporaries. The autographs are largely in the form of personal entries, recorded mainly at national and other eisteddfodau, but there are also a number of mounted holograph letters, 'cut-out' signatures from holograph letters, and franks. The writers include Joseph Hughes ('Carn Ingli'), Meltham, Richard Williams Morgan ('Mor Meirion'), Tregynon, John Williams ab Ithel, Llanymowddwy Rectory, Ellis Roberts ('Eos Meirion'), London, Jerome Greene Pym ('Ap Ednyfed'), Inner Temple, Thos. Stephens, Merthyr Tydfil, David James, Ph.D., F.S.A. ('Dewi o Ddyfed'), rector of Panteg, co. Monmouth, John Jones ('Talhaiarn'), John Owen ('Owain Alaw'), Chester, E. P. Meredith ('Ieuan Gryg'), Monmouth, Jos. Bailey, Jr., London, Connop Thirlwall, bishop of St. Davids, Alfred Ollivant, bishop of Llandaff, Jas. Williams, F.R.C.S. ('Iago ap Gwilym'), Brecon, Joseph Joseph, Brecon, Owen Wynne Jones ('Glasynys'), Thomas Edwards ('Carnvaldwyn'), St. David's College, Lampeter, W. Downing Evans ('Leon'), Newport, co. Monmouth, Thomas Bevan ('Caradawc'), Thomas Anthony Bevan ('Ab Caradawc'), Llanhilleth, Mary Bevan ('Meillionen Glanwysg'), Richard Foulkes Edwards ('Risiart Ddu o Wynedd'), Plas Llanychan, near Ruthin, D. Williams ('Alaw Goch'), Aberdare, John Williams ('Clwydwyson'), Ruthin, Elias Jones ('Llew Hiraethog'), Hendre ddu, near Cerrigydrudion, Owen Davies ('Eos Llechid'), Llanllechid, Robert John Pryse ('Gweirydd ap Rhys'), Denbigh, Jno. Emlyn Jones ('loan Emlyn'), Ebbw Vale, Jno. Jones ('Mathetes'), Llangollen, Richard Davies ('Mynyddog'), Llanbrynmair, John Jones ('Idris Vychan'), Dolgellau, David Hughes ('Eos Iâl'), Llansantffraid, near Corwen, Dr. William Price, Pontypridd, Richard Parry ('Gwalchmai'), Conway, Thomas Edwards ('Sulien ap Iorwerth'), Corwen, Robert Isaac Jones ('Alltud Eifion'), Tremadoc, Robert Ellis ('Cynddelw'), Sirhowy, Henry Harris Davies, M.A ., Ph.D. ('Pererin'), incumbent of Llangoed, William Morris ('Gwilym Tawe'), Swansea, Thomas Jones ('Tudur Ddu'), Llangollen, William Richard Johns ('Mathonwy'), Wick, Jonathan Reynolds ('Nathan Dyfed'), Edwin Foulkes ('Rhen Ddyrnwr'), Holyhead, John Jones ('loan Maethlu'), Holyhead, Thomas Hughes ('T. ab Gwilym'), Ruthin, Hugh Hughes ('Tegai'), Pwllheli, Thomas Jones ('Taliesin o Eifion'), Llangollen, L. W. Lewis ('Llew Llwyvo'), Evan Davies ('Myfyr Morganwg'), Pontypridd, Richard Pugh ('Telynor'), Corwen, Jno. Hughes ('Ceiriog'), Thos. Simon Jones, Ruthin, John Williams ('I[oa]n Madog'), Portmadoc, David Evans ('Dewi Glan Llugwy'), Llanrwst, Joseph Jones ('Caradog'), Bangor, William Jones ('Publisher of 'Y Bedyddiwr' from 1855 to 1859'), Cardiff, Joseph Thomas ('Josephus Eryri'), Liverpool, Griffith William Thomas ('Mab Afonwyson'), Chester, John William Jones ('Barlwyd'), Liverpool, John James, B.D. ('Cynfab'), Liverpool, Thomas Williams ('Cynydr'), Crickhowell, David Lewis ('Ehedydd Gwent'), Llanwenarth, David Morgan ('Mynyddawc'), Llangeitho, curate of St. David's, Ffestiniog, D. Howell ('Llawdden'), Ll. Williams ('Bardd Cefn Mabli'), Blaenau Gwent, Thomas Evan Watkins ('Eiddil Ifor'), Blaenau Gwent, Daniel Seys Lewis ('Ifor Gwent'), Ebbw Vale, Sara Morgan ('Morvudd Glan Wysg'), Llangattock iuxta Usk, E. M., Llangattock Court, Aneurin Jones ('Aneurin Fardd'), Gelligroes, Robert Parry ('Robyn Ddu Eryri'), John Jones ('loan Prydydd Gwent'), Gelligroes, John Thomas ('Ifor Cwm-gwys'), Troed-y-rhiw, Thomas Jones ('Eos Glan Rhymni'), Bedwas, William Thomas ('Islwyn'), Thomas Michael ('Ab loan Brycheiniog'), Evesham, Rees Williams ('Blwchaiarn'), Vaenor, Rees Lewis ('Ab Tudful'), printer, Merthyr Tydfil, William Evans ('Cawr Cynon'), Merthyr Tydfil, Evan Roberts, Furnace Manager, Merthyr Tydfil, Theophilus Williams ('Glan Cleddau'), Merthyr Tydfil, David Caleb ('D.C.'), Merthyr Tydfil, Henry Austin Bruce, 1st baron Aberdare, Duffryn, Aberdare, Evan Davies, A.M., Swansea, J. Rhys Jones ('Kilsby'), Llanwrtyd, John Roberts ('Ieuan Gwyllt'), Aberdare, Sarah Edith Wynne ('Eos Cymru', 'Pencerddes'), Liverpool, Daniel Thomas Williams ('Tydfylyn'), Merthyr, Thomas Levi, Ystradgynlais, Thomas Robinson, Merthyr Tydvil, Rhys (Gwesyn) Jones, Joseph Thomas ('Ab Cenydd'), Cardiff, George French Davis, Professor of Music, John Wilkes, organist of St. David's, Merthyr, H. Humphreys ('Peblig'), Caernarvon, Margaret Montgomery ('Angharad Gwent'), David Evans, B.A., Trevecca College, Thomas Walters, rector of Ystradgynlais, P. Sainton, G. Piaque, Jos. Schreurs, George Dolley, A. Pollitzer, Meyer Lutz, Charlotte Helen Dolby, Merthyr Tydfil, Henry Vincent, London, Thomas Vaughan ('tailor-poet'), Hereford (continued)

Robert Jones ('Cyrus'), Bethesda, William Jones ('Gwilym Ilid'), Caerphilly, Rachel Williams ('Gweddw Gwilym Morganwg'), Cardiff, Taliesin Williams ('Ab Gwilym Morganwg'), Caerphilly, John Williams ('Ap Gwilym Morganwg'), Cardiff, N. Bennett, Trefeglwys, Flavell Edwards, editor of Hereford Times, Charles Anthony, Hereford, James Price, M.D. ('Cymro Llawen'), Brixton, Edward Capern ('The Rural Postman and Poet'), Bideford, W. Owen Pughe ('Gwilym Owain o Feinon'), Rob. Roberts, astronomer, Edward Williams ('Iolo Morganwg'), Thos. Powel ('Hywel Cynog'), Dowlais, 1834 (personal, reference to 'Ab Iolo', etc.), Joseph Harris ('Gomer'), Richard Robert Jones ('Dic Aberdaron'), Thos. Williams ('Gwilym Morganwg'), Thos. Ap Catesby Jones, secretary of the United States Navy, George Gordon, 6th baron Byron, David Owen ('Brutus'), 1858 (the employment of the writer's daughter by a solicitor at Abergavenny), D. Rhys Stephen, Newport [co. Monmouth], 18So (the departure of the writer's wife and daughter from Newport), Charles Morgan, Tredegar, 1809 (the writer's concurrence with the proposed measure to unite all roads in co. Brecknock by incorporating the two Trusts), John Parry ('Bardd Alaw'), Thomas Edwards ('Caervallwch'), London, 1835 (2) (the writer's Dictionary, the writer's success at the Eisteddfod, comments on the Welsh termination '-awc', enclosing circulars, thanks for Eisteddfod programme), W. Williams, Aberpergwm, 1838 (the return of a book, a subscription of £21 to the Abergavenny Cymreigyddion, the success of the Welsh Manuscripts Society and their indebtedness to Lady Hall), Saml. R. Meyrick, Goodrich Court, 1841 (admission to Christ's Hospital, London), Saml. Evans, editor of Seren Gomer, Carmarthen, 1849 (personal) (incomplete), [Evan? Williams] 'Ieuan Morganwg', Walker Iron Works, Newcastle on Tyne, 1853 (personal), Richard Jones ('Rhydderch Gwynedd'), Twynyrodyn (1845), John Jones ('Tegid'), Christ Church, Oxford, 1838 (the writer's subscription [to 'Cymreigyddion y Fenni'), J. Blackwell ('Alun') (1830), John Elias ('o Fôn'), Robt. Davies ('Bardd Nant-glyn'), M. Williams ('Nicander'), Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'), Walter Wilkins, Maeslough (1809), Dd. Davies, Langattock Crickhowell (1808), John Davies ('Brychan Bach') (1837), J. Jones ('Ioan Edred'), Goitre Wharf, Jno. Rees, Penydaren I[ron] Works, Merthyr (1848), Thomas Gwallter Price ('Cuhelyn'), 1853 (a receipt for manuscripts), Thomas Williams ('T. ab Gwilym'), Quaker's Yard, Robert Lloyd Morris ('Rhuvoniawc'), Tremadoc, 1859 (greetings), John Evans ('Ieuan ab Gruffydd'), London (1844), Jo. Jenkins, Morlaix, 1835 (personal, greetings to the Reverend T. Hiley and James Lewis), Benjamin Jones ('P. A. Môn'), Carmarthen, 1830 (the distribution of books), Thomas Price ('Carnhuanawc') (a transcript of the memorial inscription of John Jones, family harpist to Sir B[enjamin] Hall, Llanofer, 1844, and extracts from printed sources), R[ichard] Williams ('Gwilym Ddu Glan Cynon'), Daniel Jones ('Gwerinwr'), Tongwynlas, Lewis Jones ('Iago Mynwy'), Mountain, near Aberdare, Daniel Morgan ('Daniel ab Gwilym'), Aberaman, Howel Williams ('Ap Gwylim Ddu'), Pant y Gerdinen, Aberdare, William Williams ('Carw Coch'), Trecynon, T. J. Jones ('Cynonwyson'), Trecynon, John Jones ('Eiddil Glan Cynon'), Aberdare, Philip John, Aberdare, Walter Lloyd (publisher of Y Gwladgarwr), Aberdare, David Griffith ('Clwydfardd'), Denbigh, Thomas Jones ('Glan Alun'), Mold, John Davies ('Gwyneddon'), Bangor, Josiah Thomas Jones, Aberdare, John Ambrose Lloyd ('Emrys Llwyd'), Chester, James Davies ('Iago ab Dewi'), Aberdare, Roger Williams ('Gwilym Llywel'), Merthyr Tydfil, Abel Seth Jones ('Evrawc'), Aberdare, John Thomas ('Ieuan Morgannwg' [otherwise 'Pencerdd Gwalia']), Hughe William Hughe ('Huw Arwystl'), Dinas, Thomas Evan James ('T. ab Ieuan'), Glyn-neath, Morgan Davies ('Morganwysion'), Goitre, William Roberts ('Nefydd'), Philip Morgan ('Dyfnwal'), Morriston, Moses Cule ('Moesen' or 'Moesen Gwernygerwn'), Pentrebach, Pontypridd, John Griffiths, The Rectory, Neath, William Thomas ('Gwilym Mai'), Carmarthen, Thomas David ('Dewi Wyn o Esyllt'), Dinas Powis, Hugh Cefni Parry ('Hywel Glan Cefni'), Talybont, co. Cardigan, William Jones ('Gwrgant'), London, Hugh Owen, Whitehall, London, Thomas Price, M.A., Ph.D. ('Pridwerth'), Aberdare, E. G. Price, Aberdare, Jno. Morris Jones ('Cunllo'), Rhydlewis, William Davies ('Gwilym Teilo'), Llandeilofawr, Benjamin Williams ('Gwynionydd'), Penboir, William Williams ('Creuddynfab'), Stalybridge (continued)

Wm. Gwynne Stedman Thomas, Carmarthen, Rowland Williams ('Hwfa Môn'), Edward Williams Gee ('Iorwerth Clwyd'), Denbigh, Robert Lloyd ('Eos Clwyd'), Ystalyfera, John Francis ('Mesmonydd'), Manchester, Kate Wynne ('Llinos Gwynedd'), Holywell, Frances Mathews ('Gwenfron'), Cardiff, Eliza Hughes, London, Lewis W. Thomas, London, H. Hussey Vivian, Swansea, Crawshay Bailey, Aberaman, Tho. Williams, editor of Star of Gwent, John Griffiths, vicar of Llandilofawr, Morgan Williams ('Sylvanus'), Merthyr Tydfil, Thomas Williams ('Cilfynydd'), Quaker's Yard, John Jones ('Mc Ebrill'), Aberdare, N. Martin, Paris, John Evans ('Ieuan Wyn'), Pontypridd, George Lewis Hiley ('Ifor Emrys'), Llanelly, co. Brecknock, Frederick Wicks, London, John Williams Morgan ('Ifan Ebwy'), Beaufort, Thomas Gee, Denbigh, Titus Lewis, F.S.A. ('Titan'), St. Quentin's, Cowbridge, etc., Benjamin Evans, Aberdare, editor of Seren Cymru, etc., Wm. Lloyd Jones ('Myllyn'), London, David Watkin Jones ('Dafydd Morganwg'), Merthyr Tydfil, John Griffith ('Wmffra') ('Gohebydd Llundain y Faner'), John Lloyd ('Sallwg'), Merthyr Tydvil, John Lloyd Davies, M.P., Blaendyffryn [Llanfair Orllwyn] (a note on the marriage of Robert surnamed the Pious, son of Hugh Capet), J. James ('Iago Emlyn') (an 'englyn'), Thos. Thomas, D.D., President of the Baptist College, Pontypool, George Thomas, M.A., Classical Tutor of the Baptist College, Pontypool, John Rhys Morgan ('Lleurwg'), Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), Ebenezer Morris, Blaenywern [Betws Ifan] (1825), J. H. Jones [tutor at Trevecca College], Robt. Williams ('Robert ap Gwilym Ddu'), J. M. Thomas ('Amicus' and 'Hwntw'), Cardigan, D. Silvan Evans (1847), J. R. Jones [Ramoth], Evan Jones ('Gwrwst'), Benj. Price ('Cymro Bach'), T[homas] Price, Ll.D., editor of Eclectic Review, H. L. Davies ('Bardd Coch'), vicar of Cenarth, Rebecca Sophia Evans (aft. Williams) ('Rebecca Mabws'), Mabws, Mathry, David Davies ('Dewi Emlyn'), T. Emlyn Thomas ('Taliesin Craigyfelin'), Christmas Evans, John Jones ('Pyll'), Joshua Morgan ('Rhifyddegwr Egwan'), Clydach Iron Works (1824) (a promissory note), Rice Rees [Llandovery], J. Dorney Harding, Doctors Commons, 1838, Wm. Lewis, Llangefni, Owain Williams, Waunfawr (a note on an edition of the works of Goronwy Owain), John Prydderch Williams ('Rhydderch o Fôn'), Rhyl, E. W. Davies ('I. G. ab Dafydd'), Liverpool, Robert Hughes ('Robin Wyn o Eifion'), Bangor, Thomas G. Jones ('Tavalaw'), Holywell, Thos. Thomas, Swansea, W. Williams ('Gwilym ab Gwilym Lleyn'), Caernarvon, Wm. Bulkeley Hughes [Plas Coch, Anglesey], Charles Wynne [aft. Wynne-Finch, of Voelas], [Sir] Llewelyn Turner [Parcia, Caernarvon], G. S. D. Pennant [aft. 2nd baron Penrhyn], James Rees (of the Carnarvon and Denbigh Herald), Eunice Jones, Liverpool ('merch Pedr Fardd'), Hugh J. Hughes ('Eos Tegyd'), Rome, N.Y., Newman Hall, Carnarvon, William Hicks Owen, Rhyllon, St. Asaph ('Brother in law to Mrs. Hemans'), Wm. Williams ('Caledfryn'), John Evans ('I. D. Ffraid'), David Roberts ('Dewi Ogwen'), Caernarvon, Aristote Terrieu (native of Loch Ryan, Morbihan), E. Stephen ('Tanymarian'), Morris Jones ('Meurig Idris'), Criccieth, John Hugh Evans ('Ehedydd'), Bangor, John Jones ('Idrisyn'), Llan-dysilio Gogo, co. Cardigan, 1862 (enclosing two of the writer's portraits), William Edwards ('Gwilym Gwynedd'), Wrexham, William Morgan Williams ('Ab Caledfryn'), Groes Wen, Pont y Pridd, Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'), Robt. Davies ('Cyndeyrn'), St. Asaph, Edward Edwards ('Morwyllt'), Llangefni, John Williams ('Eos Môn'), Llanerchymedd, Robert Llystyn Jones ('Llystyn'), Llandegai, David H. Jones ('Dewi Arfon'), Llanberis, John (Gaerwenydd) Pritchard ('Gaerwenydd'), Bethesda, Hugh Hughes ('Gethin'), Liverpool, C. Paget [? of Plas Newydd, co. Anglesey], John Elias Roberts ('loan Cemlyn'), Caernarfon, William John Roberts ('Gwilym Cowlyd'), Robt. J. Humphreys ('Arwyddfardd'), Edward Davies ('Iolo Trefaldwyn'), Adwy'r Clawdd, Evan Jones ('Ieuan Glan Soden'), Felinsynod, New Quay, David Charles (1812-1878) ('wyr i Charles o'r Bala'), John Jayne ('loan Glyncynon'), Ty Pantybeili, Llanelly, co. Brecknock, Walter Davies ('Gwallter Mechain'), Tho. Charles [Bala] (1797), How[el] Harris [Trevecca], Geo. Howell, rector of Llangattock Crickhowell, John Evans, B.D. ('loan Geler'), Crickhowell, Thos. Hughes (author of Tom Brown's School Days), Lin[coln's] Inn, Will. Edwd. Jayne, Panty Baileau [sic], near Abergavenny, David Davies, Llantilio Crossenny (continued)

Jane Davies ('Merch Gwallter Mechain'), Taliesin Williams ['Taliesin ab Iolo'], Evan Jones, D. Owen ('Dewi Wyn o Eifion'), William Thomas ('Tewdwr'), master of Crickhowell Grammar School, Wm. Jones ('Bragwr'), Talybont, co. Brecknock, William Jenkins, Dowlais Iron Works, Edw. Williams ('wyr Iolo Morganwg'), Dowlais Iron Work, John Arthur Herbert, Llanarth Court, A[ugusta] C[harlotte] E[lizabeth] Herbert ('Merch Arglwydd Llanover a Gwenynen Gwent'), Llanarth [Court], Aug[ust]a [ Hall] ('Arglwyddes Llanover') ('Gwenynen Gwent'), Anne Wheeley, The Pentre [Aber-gavenny], M. E. A. Hughes ('Morvydd Glan Tawe'), Morriston, George E. Williams, Abergavenny, Madame E. L. Williams ('Welsh Nightingale', 'Eos Cymru', 'Seren Cymru'), London, Mrs. E. A. Williams (the mother of 'Eos Cymru'), Geo. Osborne Morgan, J[ames] C[olquhoun Campbell], bishop of Bangor, J[ohn] Williams [Treffos, co. Anglesey], Isaac Foulkes ('Ffowcyn'), Liverpool, Joshua Evans, vicar of Llanover, W. H. Nicholl, The Ham, William Watkins, Welsh Collegiate Institution, Llandovery, William Evans, perpetual curate of Rhymney, Chrisr. Cook, incumbent [perpetual curate] of Mamhilad, John White, San Francisco, Cal., J. de Rovere, Julia de Rovere, London, W. J. Morrish, Ledbury [chaplain to Ledbury Union-house], William Harris ('Gwilym Vychan'), Aberdare, Gomer Leek ('Ceninfab'), Pyle, 'Aptommas', O. James ('Waldo'), Dowlais, Charles Williams, Ystalyfera, Richard Richards ('Nennius'), Morriston, William Williams ('Gwilym Gwent'), Brynmawr, Benjamin D. Thomas, Neath, William Madoc ('Ap Madoc'), Maesteg, William Frederick Frost ('Alaw'r Dyffryn'), Cardiff, Thomas David Llewelyn ('Llewelyn Alaw'), harpist, Mountain Ash, John H. Evans ('Alawydd Ogwy'), harpist, John Bryant ('Alawydd Glan Taf'), Llanilltyd Fardref, John Williams ('Golygydd y Byd Cymreig'), Newcastle Emlyn, William Evans ('Gwilym Cyrwen'), Aberdare, Humphrey Bradley Jones ('Garmonydd'), Bethesda, W. Williams ('Gwilym Medi'), Trecynon, M. J. Williams ('Llinos', late of Aberpergwm), E[lizabeth] A[nn] Williams, Ynyslâs (late of Aberpergwm), W. Geo. Davies, chaplain to J. C. Asylum, Abergavenny, Robert Williams, Rhydycroesau Vicarage, Oswestry, 1867 (enclosing an old prospectus of his last work [Lexicon Cornu-Britannicum, 1865], the writer's intention to publish a Cornish-Welsh Grammar), Joshua Williams, D[avid] Pugh [Manoravon, M.P. for Carmarthenshire], John Johnes, Dolaucothi, W[illiam] Spurrell, Carmarthen, David Davis ('Dewi Hir'), Cowbridge, Thos. O. Morgan, Aberystwith, Annie Edmonds ('Eos Morganwg'), London, Thos. Lewis, Carmarthen, Brinley Richards, Janet Patey otherwise Janet Patey Whytock [London], Henry Lazarus, London, William H. Cummings, London, Henry Leslie, London, Latimer Maurice Jones, The Vicarage, Carmarthen, H. Vincent Lewis, London, William Griffith ('Tydain'), Llewelyn Williams ('Cerddor y De'), John Carwad Hughes [Chester], David Henry ('Myrddin Wyllt'), Penygroes, co. Carmarthen, W. Graham, Jr., mayor of Newport, co. Monmouth, David Archard Williams, archdeacon of Carmarthen, Hugh Jones, Carmarthen, D. R. Watkins, surgeon, Carmarthen, H[ugh] W[illiam] Jones, Carmarthen, William Griffiths ('Alonzo'), Abersychan, Andrew Williams ('Ap Gwillym'), London, John Williams, B.A., Baptist minister, Abergavenny, D. Evans, Baptist minister, Newport, co. Monmouth, Alfred Thomas [aft. 1st baron Pontypridd], Cardiff, Martin Luther Evans, Merthyr, Charles Morgan Robinson Morgan, 1st baron Tredegar, Rosamund Morgan, baroness Tredegar, H[enry] Gore Lindsay [of Glasnevin House, co. Dublin], John Griffith, rector of Merthyr, Geo. M. Rees ('Cilgwynog'), Nantyglo, Edward Lawrance ('Cerddor Tydfil'), Merthyr Tydfil, William Lewis [Abergavenny], James Charles Hill, Abergavenny, Arthur Griffiths, Llanelly, co. Brecknock, David Brythonfryn Griffiths, Aberdare, Evan Parry, surgeon, Crickhowell, Jacob Saunders, Abergavenny, William P. Evans ('Gwilym Dyfri'), Nantyglo Iron Works, William Stephens ('Gwilym Brycheiniog'), Brynmawr, Robert Rees ('Eos Morlais'), Swansea, Bessie M. Waugh ('Eos Mynwy'), Edmund Herbert, Llansantffraid, Alfred Stone, conductor of the Bristol Festival Choir, Moses Arthur Rees, headmaster, Docklow Academy, near Leominster, Edward Jones ('Brythonwr'), Garndiffaith, Joseph Harris Stephen ('Ap Shon Kent') ('Mab y Parch. David Rhys Stephen'), John Price Lewis ('Melltenydd'), Merthyr Tydfil, John R. Evans ('Ioan Egwest'), Merthyr Tydfi (continued)

Elizabeth Williams, Merthyr Tydfil ('Merch Taliesin Ab Iolo ac wyres i'r enwog Iolo Morganwg'), David Bowen, Dowlais Iron Works, organist to the South Wales Choral Union, T. E. Rowlands ('Eurglawdd'), Caerphilly, James Webber, master of Boy's National School, Abergavenny, Alfred Rosser, B.A., vice-principal, Diocesan Training College, Exeter, Charles Clagget Caird, accompanist, Tredegar, Fanny Isabel Morgan ('Bronwen Morganwg'), Treherbert, Moses H. Davies ('Ap Herbert'), London (late of Ebbw Vale), Wm. Norman Jones ('Gwilym Alaw') ('Welsh Tenor'), Abergavenny, Powell Thomas, London, William John Coussmaker Lindsay, Llanfair [Cilgedin] Rectory, Abergavenny, William Thomas Price ('Gwilym Tudno'), Llangollen, D. Llwyd James, D.D., vicar of Pont Robert, Louis-Lucien Bonaparte, London, Isaac Bevan ('Isaac Ddu o Lan Ebwy') ( Baptist minister, Clark's Green, Pennsylvania), William Davies ('Gwilym Ifor'), Clydach, near Abergavenny, Alfred Llewelyn Jenkins, Baptist missionary, Morlaix, Richard Cope Morgan, London, editor of The Christian (son of James Hiley Morgan, printer, Abergavenny), William Abbott, Hull, Samuel Heber Chapman, Liverpool College, John Davies ('Mavonwyson'), Pandy, near Abergavenny, T. Morgan Owen, M.A., H. M. Inspector of Schools, A. Brooke Clarke, Collyhurst, Manchester, Charles Anthony, Junior, Roger Price, missionary in South Africa, George Frederick Morris, sub-editor, Hereford Times, Sarah Ann Stowe ('Gertrude'), Hereford, Henry Llewellyn, publisher, Hereford Times, Elizabeth Catharine Poole ('Merch Caradawc-y- Fenni'), Hereford, Rhys Davies, Brecon (author of Sketches in Wales), John Davies ('Ioan Brycheiniog'), Talybont, Lumley R. Lumley ('Cardi Pen Mynydd'), Merthyr Tydfil, David Rhys Davies, School House, Talybont, Brecon, GwilymThomas ('Ap Eidydd'), Clydach, Charles Wilkins ('Cattwg'), Merthyr Tydfil, Mary Davies ('Merch Mynorydd'), Lizzie Evans, Evan James ('Ieuan ab Iago'), John Davies ('Ap Myfyr'), Pontypridd, David Evans ('Dewi Haran'), Pontypridd, Henry Mills ('Tafonwy'), Pontypridd, Isaac Watts, Baptist minister, Aber-gavenny, Anthony Griffiths ('Antoniensis'), Pontypridd ('Impromptu Lines. On being requested to give my Autograph'), Griffith Rhys Jones ('Caradog'), Treherbert, D. Rhys [secretary], National Eisteddfod, Birkenhead (1878) (a letter in connection with a portrait of 'Carnhuanawc'), David Mac Iver [M.P.], John Hughes [Liverpool], Robert Jones, vicar of All Saints, Rotherhithe, Edward Davies ('Iorwerth ap Huw'), Birkenhead, Edward Lloyd ('Tegfelyn'), Prenteg, Tremadoc, W. Cadwaladr Davies, Bangor, E. D. Williams ('Pencerdd Eryri'), Llanberis, Benjamin Evans ('Llywarch'), Birkenhead, C. W. Jones, secretary, Hon. Soc. of Cymmrodorion, William Ryle Davies ('Zeno'), Clwtybont, E. Garmon-Jones, John Roose Elias ('Y Thesbiad'), Stephen Evans, London, [Sir] Lewis Morris, Penbryn, Carmarthen, Thomas Jones ('T. Bangor'), Gruffydd Rees ('Eclecticus'), Birkenhead, Joseph Skeaf ('Pencerdd Lleifiad'), Liverpool, Jno. Evans ('Eglwys Bach'), David Jones ('Eos Mai'), Rhiwlas, Pentir, Bangor, O. E. Owen ('Tertius'), Birkenhead, A. J. Foli, London, Tho. M[c]K[enny] Hughes, Trin[ity] Coll[ ege], Cambridge, William Tegerin Hughes, Llanerchymedd, David S. Davies, Liverpool, Henry Roberts, Liverpool, Win. Lewis, Birkenhead, Martha Harries, London, John Morgan ('Glan Rheidiol'), Baptist minister, Llanwenarth, E. J. Reed, C.B., F.R.S., M.P., Hextable, co. Kent, David Lewis, mayor of Cardiff, Geo. Thomas ('Morganed'), Ely Farm, Cardiff, David William Jones ('Dewi Glan Taf'), W. P. John ('Mathonwy'), Cardiff, Thomas C. Evans ('Cadrawd'), Llangynwyd, David Williams ('Dafydd ap Gwilym Ddu'), Pontllanfraith, Thomas Williams ('Gobaniensis'), rector of Rotherfield Peppard, Emma Catherine Williams ('Tegwedd'), Mary Williams ('Morvydd'), Abergavenny, J. Edmund Jenkins ('Creidiol'), curate of Vaynor, Cefn Coed, Chas. H. James, M.P., Merthyr Tydfil, Henry Richard, M.P., Thomas Marchant Williams, Temple, London, Watkin B. Joseph ('Y Myfyr'), Colwyn Bay, Richard Jenkyn ('Yr Iwan'), Penypark, Cardigan, John Williams ('Glanmor'), Ebbw Vale, Jonathan Miles Jones ('Dic Shon Davydd'), Paris, Portage, co. Ohio, Evan Roberts ('Gwylltwaliwr'), Merthyr Tydfil, D. Emlyn Evans, Hereford, E. M. Williams, Merthyr Tydfil, David Jones Rowlands ('Morganiensis'), Merthyr Tydfil, Rhys T. Williams, Treherbert, D. C. Harris ('Caeronwy'), Llandeilo Fawr, Joseph Parry, W. Griffiths ('Ivander'), Evan Rees ('Dyfed'), Cardiff, J. Spencer Curwen ('Ap Pencerdd Dyrwent') (continued)

David Rowlands ('Dewi Môn'), Brecon, D. Rosser ('Asaph Cynon'), Pontypridd, Ellis Roberts, Llangwm Rectory, Corwen, Willm. Rees, Tonn, Llandovery, W. Meredyth Thomas, sculptor, London, etc. The photographic prints and engravings are those of Thomas Bevan ('Caradawc y Fenni') (3) (with 'englynion' by John Davies, 'Brychan'), John Jones ('Talhaiarn') (3) (with 'englynion' by T. Ashley, Morva Rhuddlan, and 'Talhaiarn'), Griffith Williams ('Gutyn Peris'), Reginald Heber, bishop of Calcutta, Robert Parry ('Robyn Ddu Eryri') (2) (with a covering letter by D. Morgan, 'Mynyddawc', Plymouth Iron Works), Lewis Morris ('Llewelyn Ddu o Fôn'), Thos. Pennant, Richard Llwyd ('Bard of Snowdon'), Thomas Edwards ('o'r Nant'), David Owen ('Dewi Wyn o Eifion'), Richard Robert Jones ('Dic Aberdaron') (2), W. E. Jones ('Cawrdaf'), Dafydd Thomas ('Dafydd Ddu Eryri'), Thomas Vaughan ('Tailor Poet'), Hereford, Jno. Emlyn Jones ('Ioan Emlyn'), Thomas Thomas, D. D., President of the Baptist College, Pontypool, David Richards ('Dafydd Ionawr') (with a specimen of his penmanship and a covering letter from R. O. Rees, Dolgelley, [18]61), W. Owen Pughe ('Idrison'), Edward Williams ('Iolo Morganwg'), Owain Jones ('Myfyr'), Joshua Thomas, Leominster (2), Joseph Harris ('Gomer') (2), Christmas Evans (2), Thos. R. Davies [Baptist minister, Glanwydden], Francis Hiley, Llanwenarth, David Phillips, Caerleon ('Cofiadur Athrofa y Bedyddwyr yn Pontypwl'), John Elias, Benjn. Price ('Cymro Bach') (2), John Evans ('The Ill-favored Astrologer of Wales'), Sir Hugh Myddelton, Bart. ('The Projector of the New River Aqueduct'), [David] Griffiths, rector of Newern [sic], Theophilus Jones, Brecon (with 'englynion' by 'Ieuan Glan Geirionydd'), Thos. Morris, D. Rhys Stephen (2), T. Price ('Carnhuanawc') (2), Ebenezer Richard, Tregaron, Thos. Richards, Fishguard, Daniel Rowland, Llangeitho, David Evans, Maesyberllan, W[illiam] Powell, B.D., vicar of Abergavenny, Micah Thomas [Abergavenny] (2), John Jones [Baptist minister], Merthyr, J[ohn] Williams [Baptist minister], Newtown, John Herring, Cardigan, David Jones [Baptist minister], Cardiff ( 2), Evan Jones ('Gwrwst'), John Jenkins [Baptist minister], Hengoed (2), D. D. Evans [Baptist minister], Pontrhydyrynn, D. Davies [Baptist minister], Haverfordwest, Timothy Thomas, Aberduar, Joshua Watkins, Carmarthen, Thomas Price [Aberdare], James James ('Iago Emlyn'), John Thomas ('Sion Wyn o Eifion'), Lewis Powell, Cardiff, W. Downing Evans ('Leon') (2) (with a holograph song and melody entitled 'Gwlad fy ngenedigaeth'. 'Land of my birth', 1837), Hugh Owen, London, Joseph Thomas, Cardiff, John Thomas ('Pencerdd Gwalia') (with an 'englyn' by 'Talhaiarn'), Brinley Richards (4) ( with an 'englyn' by 'Talhaiarn', 1862), William Jones ('Gwrgant') (with a covering letter, 1862), Morris Williams ('Nicander') (with a covering letter, 1862), Sarah Edith Wynne, Lewis William Thomas, London, Eliza Hughes, London, William Rees, printer and publisher, Llandovery, Jno. Rhys Morgan ('Lleurwg'), J. Ceiriog Hughes, William Griffith ('Tydain'), secretary, Welsh Manuscript Society, Richard Parry ('Gwalchmai'), Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'), David Roberts ('Dewi Ogwen'), Rowland Williams ('Hwfa Môn'), Jonathan Reynolds ('Nathan Dyved') (2), David Morgan ('Mynyddawc') (2), Thomas Jones ('Glan Alun'), Felicia Hemans (with a fragment of a holograph manuscript), W[illiam] Hicks Owen ('Owain ap Bradwen') (brother-in-law of Mrs. Hemans), Ebenezer Thomas ('Eben Fardd'), John Parry ('Bardd Alaw'), Thomas Phillips, Hereford, secretary, British and Foreign Bible Society, John Jones ('Idrisyn'), James Howell, Sir Charles Hanbury Williams, Isaac Bevan ('Isaac Ddu o Lan Ebwy'), Elizabeth Davis (nurse in the Crimean War), John Jayne, Panty Bailey (with his youngest sons Basil Jayne and Francis John Jayne), William Edward Jayne ( eldest son of John Jayne), Rees Lewis ('Ap Tydfil'), printer and publisher, Merthyr Tydfil, W. Williams ('Caledfryn'), William Morgan Williams ('Ab Caledfryn'), Lloyd Jones (?'Myllyn'), David James ('Dewi o Ddyfed'), rector of Panteg, co. Monmouth, Henry Harries Davies ('Pererin'), vicar of Llangoed, etc., Jenkin Thomas, Oxford, Ellis Roberts ('Telynor Tywysog Cymru') (with a holograph 'englyn' by 'Talhaiarn'), 'Teilo', David Watkin Jones ('Dafydd Morganwg') (with a covering letter, 1866), John White, E. L. Williams ('The Welsh Nightingale', 'Seren Cymru', 'Eos Cymru'), Geo. Howell, rector of Llangattock Crickhowell, John Evans, rector of Crickhowell, T. Williams ('Cynydr'), Crickhowell (continued)

W[illiam] Spurrell, H. W. Jones, Carmarthen, David Archard Williams, archdeacon of Carmarthen, T. Lewis, Carmarthen, Latimer M. Jones, Carmarthen, John Owen ('Owain Alaw') (2), Mr. [ ] Rees (winner of the £50 Scholarship, Carmarthen Eisteddfod, 1867), Thomas Burgess, bishop of Salisbury, Connop Thirlwall, bishop of St. Davids, Wm. Thomas ('Gwilym Mai'), Daniel Seys Lewis ('Ifor Gwent'), Miss [ Annie] Edmonds, John Jenkins, Morlaix, John Crichton-Stuart, 2nd marquess of Bute, Griffith R. Jones ('Caradog'), Edward Lawrance, Merthyr Tydfil (with a covering note, 1873), Thos. Stephens, Merthyr Tydfil (with a covering letter, 1873), John Price Lewis ('Melltenydd'), D. Evans, Newport, Henry Richard, M.P. (2), Richard Davies ('Mynyddog'), Prince Louis-Lucien Bonaparte, 'Gertrude Hereford', Hereford Times Office, Hereford, Charles Anthony, editor, Hereford Times, L. R. Lumley and Evan Roberts, Merthyr Tydfil, David Evans ('Dewi Haran'), Pontypridd, Thomas Essile Davies ('Dewi Wyn o Esyllt'), John Patrick Crichton-Stuart, 3rd marquess of Bute, James Price, M.D. ('Cymro Llawen'), Chas. H. Price ('Cymro o Gymry'), Clapham, London, Henry Austin Bruce, 1st baron Aberdare, Sir Lewis Morris, Robert Rees ('Eos Morlais'), W. J. Edwards ('Gobaniensis'), Manchester, Henry James, Q.C., M.P., Solicitor-General, etc. Also included in the volume are a few casts of individual seals; a certificate of appointment of Thomas Bevan ('Caradawc') to membership of 'Cymdeithas Cymreigyddion y Fenni', 1833; a transcript of the memorial inscription of Edward Williams ('Iolo Morganwg'), together with a printed copy; a certificate of the graduation of Thomas Bevan ('Ab Caradawc') as Ovate of the Gorsedd of Gwent and Dyfed, 1834; printed items, including a poem in strict metres entitled 'Llawer mewn ychydig' by 'Caradawc', a circular letter entitled 'Y Llythyreniaeth Gymreig' distributed to members of 'Cymreigyddion y Fenni', 1840, the words of a ballad 'Anita' sung by Mr. W. H. Cummings at the Carmarthen National Eisteddfod, 1867, 'Englynion i Garadawg y Fenni' by 'Arfonwyson', 'T. ap Gwilym', 'Brychan', and 'Llew Llwyvo', stanzas entitled 'The Rescued Colliers in the Welsh Rhondda Valley, April 1877' by Sarah Ann Stowe, Hereford, notices of the National Eisteddfodau at Birkenhead, 1878, and Merthyr Tydfil, 1881, and the South Wales Chair Eisteddfod at Cardiff, 1879, and 'Brinley Richards. A biographical sketch'; and press cuttings, including 'Englynion i Goflyfr Mr. T. Befan (Caradog), Abergafeni' by 'Llanc o'r Coed', 'Unveiling a Monument of the late Dr. Emlyn Jones ['loan Emlyn'], at Ebbw Vale', 1878, 'At the Tomb of Iolo Morganwg', 1876, 'Caradoc [Griffith R. Jones]. The Story of his Life', 'Welsh Curiosities. (By Antonius of Pontypridd.)', and 'Ymweliad Caradawc o' r Fenni a Phontypridd'. The volume is partly indexed by the compiler. On the fly- leaf is a printed label inscribed ' "Y gwir yn erbyn y byd"; ac enwau gwyr a wiriant hyny, "Yn wyneb haul a llygad goleuni", Yn nghydag anghraifft [ sic] o Lawysgrif athrylithgar feib yr awen, &c. "Gorau cof, cof llyfr". Caradawc. Y Fenni, Alban Elfed. 1858'. The spine is lettered 'Enwau Beirdd a Llenorion' Cymru. Duw a phob daioni'.

Amryw gerddi,

A miscellaneous collection of poetry including an incomplete 'pryddest' on the story of Kulhwch and Olwen written on the backs of sheets of a Birkenhead list of voters, 1876; a carol by D[avid] Lewis ('Ap Ceredigion'); a poem entitled 'Sion fy Nhaid' and a hymn by Henry Rowlands ('Henri Myllin'); a poem entitled 'Trefaldwyn' by J. R. Williams ('Tryfanwy'); poems entitled 'Gwlaw Sdiniog' and 'Cyfrinach y Tannau' by Robert Roberts ('Isallt'); an elegy on the death of Evan E. Owen, Assheton House, Ebenezer, 1883; a fragment of a song entitled 'Priodas yr Oen'; 'englynion' on Pont y Benglog taken from Tywysog Cymru, 15 Tach. 1832; English poems entitled 'The Burial of Abel', 'America', and 'Go Forward'; and selections from the writings of Rhys J. Huws written on the back of circulars relating to his Testimonial Fund, 1917.

Amryw o lyfrgell Owen Jones,

Miscellaneous notebooks and unbound papers from the library of, and largely in the hand of, Owen Jones (1833-99), Calvinistic Methodist minister, man of letters, book collector and bibliographer, of Liverpool and Llansantffraid-ym-Mechain, Montgomeryshire. They include a fragment of a late eighteenth century manuscript containing 'Carol Plygain' by John Cadwaladr, verses by Ellis William, Llwunc[y]nfal, etc. ('Howel Jones his Book ... 1792,' 'Howel Jones Llwyncunfal ... ber 1792'); a volume of poetry including three libretti entitled 'Samson (Cyfieithiad o waith [John] Mil[ton]', 'Deborah' ('Finis May 4th 1861') and 'Y Cread' ('11/3/62'), and Welsh and English originals and translations, 1860-3 (e.g. 'The Hymns of A[nn] G[riffiths] rendered into English', 'Gray's Elegy'); a draft list of 'Hen Ddiarhebion' [old Welsh proverbs] rendered into Welsh verse (nos 1-540; one section dated 3 March [18]63); copious draft bibliographies of prose and poetry works by individual Welsh authors; etc. The material was originally tied in a brown paper wrapper inscribed by J[ohn] B[allinger], 'Library of the late Rev. Owen Jones, notes lent to Mr J. H. Davies by Miss Janet Jones, & by him deposited in the N[ational] L[ibrary of Wales]. 15-12-[19]09'.

Amryw,

A notebook used in 1844-1845 as a Sunday and Day School register, with a draft poem entitled 'Adgyfodiad y Meirw'; a notebook containing a draft dialogue by (?William Hobley); and a cyclostyled list of Welsh newspapers in the collection of C. Poma, Italian Consul at Cardiff, 1901.

Hobley, W. (William), 1858-1933

Amryw,

A table of British Chronology from Brutus to Caswallawn in the autograph of John Thomas, Tu hwnt i'r bwlch; an account of a tour from London to Falmouth, 1759; 'Marwnad John Griffith Yswain diweddar o Gefnamwlch' by Ifan ab Risiat alias Ieuan Lleyn, 1794; poems written between 1861 and 1864 by Owen Gethin Jones; and an essay 'Cyfiawnder yn safon cadwedigaeth' submitted for competition at Arwest Glan Geirionydd, undated.

John Thomas, Ieuan Lleyn, Owen Gethin Jones and others.

Amryw,

Miscellaneous material including notes on legends associated with 'Llyn Barfog' and 'Llyn tri Graienyn' in Merioneth [in the hand of E. G. B. Phillimore]; 'Cân croesawiad i Edmund Buckley, esq., ar ei ddyfodiad iw oed, Mai 7ed 1882. Buddugol yn Eisteddfod Llanymawddwy Mehefin 7ed 1882' by L. Jones, Bwlch; an elegy entitled 'Dyhuddiant. Cyflwynedig i'r Parch. D. Silvan Evans, ar Farwolaeth ei anwyl Fab, Dr Tegid Aneurin Evans, Fflint. Gan J. Callestr Ellis, 23 Coleshill Terrace, Flint. Ebrill 25ain 1887'; and verses entitled 'The Bunking of Alfred Hebden and Andrew Lang'.

Amryw,

Miscellaneous prose and verse including holograph poems on 'Dirwest' and 'Rhyddid' by Robert Parry ('Robyn Ddu Eryri'); a copy of an elegy on the death of Watkin Wynne of Voelas, 1774, by John Thomas, Pentrefoelas; 'pryddest: Paul yn Areopagus' submitted by 'Z.Y.Z.' for competition at the Tabernacle Eisteddfod, Pontypridd, 1862; 'Molawd i'r Iaith Gymraeg' (beginning 'Chwi hoff frodorion Cymru dirion'); a note by Owen M. Edwards on Gwen Jones, Panty March, Llangower, 1879; jottings by Owen M. Edwards of discussions at Lincoln College, Oxford, 1905-1906; a typescript copy of a letter by Owen M. Edwards from Geneva, printed in Y Goleuad, 31 Rhagfyr 1887; a note by Charles Ashton on a seventeenth century Welsh manuscript in his possession, 1891; a fragment entitled 'Gweledigaeth y Babell Wag'; 'Lloffion Llenyddol Mawddwy'; the first sheet of a letter on education in Anglesey, with a carol beginning 'Sain Hosanna Haleliwia'; and a sheet of sermon notes.

O. M. Edwards and others.

Amrywiaeth,

Holograph sermon notes, poems: 'marwnad y Parch. Stephen Edwards'; 'Galargoffa am Mari Siôn o'r Ty'nrhos, Llanuwchllyn'; 'Maes Bosworth'; 'Dyfalgerdd - Cymru'; Awdl Farwnad ar ôl y Parch. E. Jones ('Gwrwst'); 'Mordaith Bywyd'; 'Marwolaeth Havelock'; 'Duchangerdd'; 'Awdl ar y Môr'; 'Beddargraffiadau', a draft autobiography, lectures, and notes by Robert Ellis.

Robert Ellis ('Cynddelw').

Results 1 to 20 of 514