Ffeil / File A/2 - Torion mwy diweddar o'r wasg = More recent press cuttings

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

A/2

Teitl

Torion mwy diweddar o'r wasg = More recent press cuttings

Dyddiad(au)

  • 2000-2020 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil / File

Maint a chyfrwng

1 amlen / envelope

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Torion mwy diweddar o'r wasg yn cofnodi digwyddiadau brwydr Llangyndeyrn, ynghyd ag allbrint o araith gan Jonathan Edwards, AS, aelod seneddol dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr. Hefyd copi o bapur Profion Darllen Cenedlaethol ar gyfer plant ysgol, sy'n cynnwys cwestiynau'n seiliedig ar ddetholiad o ddyddiadur plentyn o Langyndeyrn a ysgrifenwyd yn ystod cyfnod y frwydr.
= More recent press cuttings chronicling the events of Llangyndeyrn's 'fight for victory', together with a printout of a speech given by Jonathan Edwards, MP, member of parliament for Carmarthen East and Dinefwr. Also a copy of a National Reading Test paper for schoolchildren which includes questions based on an excerpt from the diary of a Llangyndeyrn child written during the fight for victory.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn ôl dyddiad. Un eitem annyddiedig. = Arranged chronologically. One undated item.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Ganed y gwleidydd Cymreig Jonathan Edwards yn Sir Gaerfyrddin ym 1976 a'i addysgu yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth. Bu'n aelod seneddol Plaid Cymru dros Ddwyrain Caerfyrddin a Dinefwr ers 2010. = The Welsh politician Jonathan Edwards was born in Carmarthenshire in 1976 and educated at the University of Wales Aberystwyth. He has served as member of parliament for Carmarthen East and Dinefwr since 2010.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: A/2 (Bocs 1)