is-fonds P. - Rhoddion 2003, 2005 a 2009,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

P.

Teitl

Rhoddion 2003, 2005 a 2009,

Dyddiad(au)

  • 1913-[1999]. (Creation)

Lefel y disgrifiad

is-fonds

Maint a chyfrwng

31 bocs.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1911-1996)

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau personol, papurau'n ymwneud â gyrfa academaidd Pennar Davies ac fel darlithydd a llenor, 1913-[1999].

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Gwaredwyd ymarferion mewn Hebraeg a Lladin; copi o gyfrol 1 o’i draethawd BLittt ‘John Bale and his dramatic works’ (Life and work), [Coleg Balliol, 1938]; torion papur newydd o’r Tyst a’r Faner; copi o Y Fflam, Awst 1949; copïau dyblyg o gyhoeddiadau Plaid Cymru; adroddiadau amrywiol gapeli ac adroddiadau pwyllgorau Coleg Coffa Aberystwyth, 1974-5, 1978-9 ac 1979-80; cofnodion Prifysgol Cymru, 26-7 Gorffennaf 1962; a rhai papurau ariannol. Mae awdurdod i ddinistrio'r papurau hyn yn Ffurflen Werthuso Adrannol AFE/2011/5..

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn LlGC yn bedwar grŵp: papurau proffesiynol, papurau coleg, papurau proffesiynol a phapurau llenyddol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: P.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006364928

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: P..