Showing 142 results

Archival description
Papurau Pennar Davies,
Print preview View:

Rhodd 1983,

Teipysgrifau chwech o'i gyfrolau cyhoeddedig a ymddangosodd rhwng 1957 a 1979 gyda rhai ychwanegiadau a newidiadau llawysgrif.

Papurau personol,

Papurau personol, [1919]- 1992, gan gynnwys llythyrau, papurau'n ymwneud â'i gyfnod yn Ysgol Sir Aberpennar a'i yrfa academaidd, ynghyd â drafftiau o'i hunangofiant.

Llythyrau,

Llythyrau, 1930-[1945], gan gynnwys nifer a dderbyniodd gan ei deulu yn ystod y cyfnod y bu'n astudio yng Ngholeg Iâl, yr Unol Daleithiau ac yn ymwneud â'r gymrodoriaeth. Ceir llythyrau hefyd oddi wrth William R. Rutland a llythyrau oddi wrth Mrs Fitzgerald, ei noddwraig.

Rutland, William R, (William Rutland).

Llythyrau,

Llythyrau, 1934-[1947], gan gynnwys llythyr oddi wrth Iorwerth Peate yn sôn am ei onestrwydd wrth wneud sylwadau am waith Pennar Davies a llythyrau oddi wrth Keidrych Rhys (7) yn ymwneud â chyfraniadau llenyddol i'r cylchgrawn Wales.

Peate, Iorwerth Cyfeiliog, 1901-1982

Llythyrau,

Llythyrau, [1935]-[1962]. Ymhlith y gohebwyr mae Kate Roberts, Saunders Lewis (3) a Keidrych [Rhys].

Roberts, Kate, 1891-1985

Llythyrau,

Llythyrau, 1935-1993. Ymhlith y gohebwyr mae Gwilym R. [Jones] (3), Kate Roberts, Gwenallt, Jennie [Eirian Davies] ac aelodau'r teulu. Ceir llythyrau yn ei longyfarch ar ei benodi'n Brifathro Coleg Coffa, Aberhonddu, yn 1952.

Jones, Gwilym R. (Gwilym Richard), 1903-1993

Llythyrau,

Llythyrau, 1940-1979, gan gynnwys rhai oddi wrth Keidrych Rhys (5), Alun [Llewelyn Williams] (5) , Aneirin [Talfan Davies] (2), llythyrau oddi wrtho at ei rieni, [1940], ynghyd â llythyr, 1942, yn ei wahodd i dderbyn galwad i Eglwys Minster Road a llyfr yn llaw'r Parch. J. Penry Thomas yn rhoi'r 'Charge to Minster Rd's New Minister - July 21 1943' iddo yn ei wasanaeth ordeinio. Ceir papurau, 1945, yn ymwneud ag Ap, 1945.

Rhys, Keidrych

Llythyrau,

Llythyrau, [1948]-[1959], gan gynnwys rhai oddi wrth Raymond Garlick a Kate Roberts (3).

Garlick, Raymond

Llythyrau,

Llythyrau, [1951]-[1960]. Ymhlith y gohebwyr mae Bertrand Russell, Dyfnallt [Owen] (2), Gwilym R. [Jones], Kate Roberts, Saunders Lewis, D. J. [Williams], Raymond Garlick a Bobi [Jones].

Russell, Bertrand, 1872-1970.

Llythyrau,

Llythyrau, 1960-1963. Ymhlith y gohebwyr mae Gomer M. Roberts, Alwyn D. Rees (2), T. E. Nicholas, Gwenallt, ynghyd â llythyrau'n deilio o'r cyfnod y dewiswyd ef i fod yn ymgeisydd dros Llanelli yn Etholaeth Llanelli yn 1964.

Roberts, Gomer Morgan.

Llythyrau,

Llythyrau, 1982-1988, 1992, gan gynnwys llythyr oddi wrth Saunders Lewis, Gwynfor [Evans] (2) a Neville Masterman, ynghyd â llythyr oddi wrth Phyllis Kinney (ar ran Ffilmiau Scan) yn ei wahodd i ymddangos yn y gyfres 'Mwynhau'r Pethe' a Bobi Jones ac eraill yn ei longyfarch pan ddyfarnwyd gradd DD er anrhydedd iddo yn 1987.

Lewis, Saunders, 1893-1985

Llythyrau gohebwyr cyson,

Llythyrau, [1940]-1989, oddi wrth ohebwyr cyson sef Gwynfor Evans, R. Tudur Jones, Clem C. Linnenberg a Geoffrey Nuttall. Ceir nifer fawr o lythyrau oddi wrth y pedwar hyn hefyd o fewn cyfres PD1.

CV a chyhoeddiadau,

Manylion bywgraffyddol am ei yrfa academaidd a'i gynnyrch llenyddol ar gyfer Who's who in the world?, 1978, ac ar gyfer cynllun Cyngor Celfyddydau Cymru (Awduron mewn ysgolion), [1977]-1991, ynghyd â'i anerchiad etholiadol fel ymgeisydd etholaeth Llanelli, [etholiad cyffredinol 1966] a 'Rhagolygon wedi ymddeol'.

Nodiadau hunangofiannol,

Llyfr nodiadau yn cynnwys 'Cychwyn arall i'w hunangofiant', ynghyd â drafftiau o 'Torri Tant' a 'Iesu o Nasareth' yng nghefn y gyfrol.

Gradd Doethur mewn Diwinyddiaeth er anrhydedd,

Llyfryn yn cynnwys cyflwyniad y Parchedig Dr Gwilym H. Jones adeg ei anrhydeddu â'r radd gan Brifysgol Cymru yn 1987, ynghyd â thorion o'r wasg amdano, 1977-1983. Hefyd ceir llyfryn pan y'i derbyniwyd yn Gymrawd ym Mhrifysgol Caerdydd yn 1986.

'Saunders Lewis: Ewropead',

Ysgrif Catherine Daniel mewn llawysgrif [a gyhoeddwyd yn Saunders Lewis : ei feddwl a'i waith (Dinbych, 1950) ac a olygwyd gan Pennar Davies].

Daniel, Catherine.

'Dau storïwr',

Sgwrs yn llaw Kate Roberts. [Fe'i cyhoeddwyd yn ddiweddarach fel Dau lenor o ochr Moeltryfan (Darlith flynyddol Llyfrgell Penygroes, 1970)].

Roberts, Kate, 1891-1985

Results 1 to 20 of 142